Werken op Schiphol – 28 – conclusie!

Uit mijn vervolgverhaal over dat werken op Schiphol zou de lezer hunnen opmaken dat het soms alleen maar kommer en kwel was in die jobs die ik indertijd uitoefende.

Ach, dat is bepaald ook niet zo. Wel was het er altijd keihard werken en bleek het stressniveau hoog. Met name managers die een grote dorst vertoonden en weinig gevoel voor aansturing van een organisatie zorgden voor die soms beschreven stress. Met de meest klanten had ik daarnaast, achteraf gezien, wel een goede band. Ook internationale relaties verzorgde ik prima. Bij dat laatst beschreven bedrijf ging ik vaak op stap met die lui en liet ze dan Nederland zien, op andere wijze dan ze normaal wellicht een beeld zouden krijgen van dit logistiek sterke land. En hield met een aantal van hen vaak nog lang contact. In die periode dat ik zowel in de auto’s of luchtvaart werkte deed ik nog wel eens aan kruisbestuiving. Zo verkocht ik auto’s op Schiphol toen ik daar nog werkte die dan werden geleverd door de dealer waar ik later zelf terechtkwam, maar benutte, eenmaal in de auto’s, weer contacten die ik in die luchtvaartwereld had opgedaan. Zo werd het computernetwerk indertijd bij Pon in Voorschoten aangelegd door een oude Schipholse relatie die daarin gespecialiseerd was geraakt.

En deden we veel trips naar Tsjechie in die jaren met de reisorganisatie van mijn oude contact bij CSA, de Tsjechische luchtvaartmaatschappij. Omgekeerd leverde ik dan weer auto’s aan die lui toen ik dat vak verkeerde. Maar wat vooral van belang was dat ik ontdekte hoe belangrijk die logistieke sector is voor de economie van ons land. Juist nu, Corona en zo, zie je weer dat we zonder vrachtvervoer door de lucht eigenlijk een middeleeuws landje zouden zijn waar serums, mondkapjes of desinfecterende gels en zo meer pas na maanden leverbaar werden in plaats van na enkele weken. De sector is goed voor 100.000 directe banen (luchtvaart) en nog eens 300.000 indirect. Veel bedrijven die wij n u zien als typisch Hollands vestigden zich in de buurt van Schiphol en zorgen nog eens voor lokale ontwikkeling van economie, woningbouw en sociale cohesie. Nederland werd door de jaren heen, ik maakte dat uiteraard aan den lijve mee, draaipunt voor luchtvracht. Transitgoed een dikke business.

Zelf leerde ik er extra disciplines ontwikkelen, vindingrijk denken, wat talen, maar ook dat malloten aan de top slecht nieuws zijn voor mensen zoals ik. Vakmensen, absoluut, maar als hiervoor gesteld niet zo geschikt voor aansturen van een organisatie. Nu was en is voor mij (al eerder beschreven) zwart vooral zwart en wit, wit. Anders kom je er niet en het vliegtuig mag geen vertraging ondervinden. Je moest aan de andere kant ook leren improviseren. Want op jouw weg naar doel en succes kon zo maar een obstakel zitten zoals een douane-beambte die zijn job wel heel serieus nam. Ik leerde er ook professioneel schrijven voor vakbladen. Ik leerde er presenteren voor groepen mensen. Zaken waar ik later in die andere branches waar ik voor koos te werken, veel baat bij had. En, niet onbelangrijk, ik behield de liefde voor alles wat vliegt en in die andere branche…rijdt. Nee, mensen, ik heb er geen spijt van. Had wellicht zaken anders aan moeten pakken, iets meer diplomatiek moeten zijn…maar dat zit niet in de aard van het beestje. Schrijven wel. En dat heb ik er ook hier over gedaan. Op naar een nieuw avontuur op dat gebied….Dank voor de belangstelling….. (Beelden: Yellowbird)

17 thoughts on “Werken op Schiphol – 28 – conclusie!

 1. In mijn jeugd was Philips overheersend en alom aanwezig. Nadat daar het roer volledig omging ontstond er een nieuwe en grotere bedrijvigheid. Waar toeleveranciers eerst bang waren voor de toekomst ontstond er een nieuwe economie.
  Het Natuurkunde Laboratorium van Philips bestaat al lang niet meer.
  Philips heeft diverse koerswijzigingen ondergaan. Vaak onverwacht en onbegrepen.
  Maar de regio Eindhoven heeft er vooral baat bij.
  Nu floreert het Science park bij Eindhoven van over de hele wereld komen bedrijven, ondernemers en wetenschappers om een nieuwe toekomst te bouwen.

  Diezelfde openheid, innovatie en werken aan een nieuwe toekomst wens ik Schiphol ook toe.
  Jammer genoeg zijn er teveel mensen die die sprong niet durven te maken.
  Vasthouden aan het oude tegen beter weten in heeft de economie in en rondom Schiphol kwetsbaar en verliezend gemaakt.

  Een nieuwe blik, jonge mensen met durf heeft het bedrijventerrein rondom Schiphol nodig!

  Vasthouden aan het oude vertrouwde gaat ten koste van de werkgelegenheid en economie van Groot-Amsterdam.

  Met 2 gerenommeerde universiteiten om de hoek en de financiele wereld rondom de Amsterdamse beurs zijn er volop kansen aanwezig.
  De bravoure van Amsterdammers schiet hierin echter te kort.

  Van de tweede, derde en vierde generatie jongeren met hun mondiale talenkennis en familiecontacten
  verwacht ik veel. Tenslotte heeft deze jeugd ondanks alle discriminatie en tegenwerking de universiteiten en HBO’s bereikt. Wanneer de instroom van universitair geschoolde vluchtelingen ook door het bedrijfsleven worden opgenomen zal onze economie echt weer tot bloei kunnen komen.

  Bezorgde groet,

  Like

  • Philips maakte enorme verliezen en stond op omvallen toen het besloot o.a. de consumenten-elektronica aan andere bedrijven te laten (waaronder eigen dochters) en zich te richten op medische apparatuur. Daarvoor was het een enorm concern dat werk bood aan velen in ons land. Nu stelt het weinig voor en bleven veel werklozen achter. Is dat de innovatie die je bedoelt?? Het hoofdkantoor verhuisde naar Amsterdam omdat men dan gebruik kon maken van de mogelijkheden van o.a. Schiphol. Is dat die innovatie?? Terug naar de middeleeuwen zoals veel linkse en orthodoxe mensen willen is geen optie. Vooruit kijken en zien wat technologie je allemaal heeft gebracht en nog brengt. Met name het aspect werkgelegenheid moet aanspreken, immers met een open-grenzen-beleid wat linkse stromingen en mensen voorstaan, moet er wel werk zijn om die aan de slag te brengen. Of moet de geldpers gewoon draaien zonder onderliggende dekking?? Schiphol en omliggende economische grootheden zorgen voor veel werk, en inkomens voor juist die mensen die hard willen werken voor bedrijf, stad, dorp, of land. Dat is een andere categorie… Ik geef het toe. Zij die willen dat we allemaal thuis zitten krijgen het zweet zelden op de rug. Luchtvaart verbindt en draagt enorm bij aan de wereld van de reiziger en de logistiek. Je zou raar opkijken als dat allemaal zou stoppen. Gelukkig is de kans dat dit gebeurt klein, de meeste kiezers gaan komende maand niet voor extremisme of groen gekakel. Je kunt er niet in wonen, niet voor werken en ook draagt het niet bij aan een leefbaarder wereld. Als je evolutie niet wilt zien ben je bewust blind of staat ideologie in de weg. Uit navraag leerde ik dat veel jonge, goed opgeleide mensen, graag werken in de omgeving van de nationale Luchthaven omdat ze daar een toekomst zien. Voor dorpsbewoners is de stad nog steeds een magneet. Hoe zou dat toch komen….??

   Like

   • Mijn verhaal ging over de kansen die er genomen zijn. In de geschiedenis van Philips maak je een aantal vergissingen in de tijd en in de volgorde van de door jou genoemde gebeurtenissen. Ik beschrijf de economische groei die er in de regio Eindhoven en Noord-Brabant heeft plaats gevonden.
    Leo Platvoet en Maarten van Poelgeest beschrijven met Amsterdam als voorbeeld dat een stad een emancipatiemachine is.

    Mijn idee is dat grondstoffen en half fabrikaten rondpompen over de gehele wereld een achterhaald verouderd concept is. De uitputting van fossiele brandstoffen maakt dat er een nieuw productie systeem nodig is. Nederland als transitie-land en exportland kan en moet weer een kennis economie worden waar de hele wereld tegen op kijkt.

    Nederland, Amsterdam en jouw geliefde Schiphol heeft een sprong naar voren nodig. Nostalgisch in het verleden blijven leven is niet mijn keuze.

    Ik richt mijn blik graag naar de toekomst. Ik kijk graag naar kansen en mogelijkheden.

    Wellicht kun je daar eens naar kijken. Mij weg zetten als te verfoeien links en mij verwijten dat ik terug wil naar de Middeleeuwen doet mij geen recht.

    Met alle respect lees ik jouw nostalgische beschouwingen en jouw teleurstellingen in de Nederlandse regeringen van Rutte 1 tot aan nu.

    Vredelievende groet,

    Like

   • Waarom toch telkens weer hetzelfde bashen en reactie uitlokken die wat mij betreft voorspelbaar zijn? Er is geen transitie mogelijk omwille van een vermeend milieubelang als dit niet ten koste gaat van veel werkgelegenheid. Waarom te hoop lopen tegen onze moderne wijze van reizen en zaken doen? Waarom luisteren naar namaakomwonenden en beroepsklagers en cijfers of feiten telkens weer verdoezelen? Et ligt een fundament onder en dat is niet het realisme maar het groenlinkse communisme. Kan bijna niet anders. Want Schiphol moet dicht, de luchtvaart verdreven en Amsterdam moet en zal een multiculturele smeltkroes zijn met de sfeer van een dorp uit de Achterhoek. Dat noem ik de middeleeuwen waar het recht van de sterktste prevaleert. Maar dan die transitie. In Amsterdam-West moest een elektriciteitscentrale dicht, want uitstoot. Kostte banen. Vervolgens wordt vol ingezet op houtsnippercentrales waartoe bossen worden gekapt in de Baltische staten. Dat spul wordt per schip en truck deze kant op gehaald en hier verbrand in die nieuwe centrales. Resultaat 50 keer meer amoniakuitstoot dan die gascentrales. Burgers lopen te hoop en dan daalt het inzicht in dat het middel erger is dan de kwaal. In Noord-Nederland sloopt met de eerste windmolens. Tien jaar oud. Opgebruikt. Wieken worden begraven want niet te verwerken. Hoezo transitie?? Kortom er is heel veel af te dingen op alle snode plannen ons land naar de Middeleeuwen terug te voeren. Moderne tijd vraagt om moderne transportmiddelen, niet de 19e eeuwse trein dus, niet de elektrische auto! Bedenk maar eens iets dat even efficient is met vervoer van passagiers of vracht en daarbij het vliegtuig kan verslaan. We leven niet meer op een eiland, we moeten rekening houden met grootmachten, met concurrentie, met invloeden van binnen en buiten. Maar ook consequent zijn in je gedrag. Als je dan op je eigen land of stad wilt letten dan ook op elk punt en niet alleen op die punten die jou zelf bevallen. Links beleid is een ramp voor de stad. Rechts vermoedelijk ook. Geen nood. Maar weinig stromingen komen in realisme tot elkaar….en dat maakt de discussies lastig.

    Like

   • Sorry voor de late reactie.
    Even terug las ik iets over het bedrijf Lightning, Winstgevend en met stijgende aandelenkoersen.
    Waarna werd verteld dat dit de voortzetting is van de lampenafdeling van Philips.

    Direct komen er weer herinneringen bij mij boven van het Drentse dorp waar ik op weg naar school langs fietste. Maar ook de mooiste inside stories die mijn vader kon vertellen over de vergissingen en missers van zijn werkgever.

    De gigantische successen van de Science strip bij Eindhoven zijn wel een logisch gevolg van de koerswijzigingen van Philips.

    Stille groet,

    Like

   • Philips’ verhaal is in een paar boeken vastgelegd. Het falen van managers, gebrek aan inzicht, grootheidswaan. Werkgelegenheid scheppen en weer opheffen. Pas laat verschoof men het focus en investeerde in andere sectoren. Chip-fabricage, nu een miljardenbusiness, toen een verliesgevende tak. Wilde men liever vanaf. Nu een groot succes. Medische sector opgezocht en dominant aanwezig. Maar als grote naam wel verdwenen. En dat is en blijft jammer want ooit echt Hollands Glorie natuurlijk.

    Like

 2. Er valt natuurlijk ook een stuk minder te schrijven over zaken die van een leien dakje gaan. Bij de noodzaak van het vliegvrachtverkeer zie ik toch een beetje met lede ogen aan dat het nodig is, helaas kunnen we ons op steeds meer fronten niet meer zelf bedruipen door de vlucht van veel industrie naar lage loon landen.

  Like

  • Naast de luchtvaart worden ook met schepen de nodige zaken vervoerd hoor. Schepen met soms duizenden containers of ferries met soms honderden trucks aan boord maken dat onze economie nog steeds draait. Zet dat allemaal stil en we leven binnen de kortste keren in een groene oase vol ghetto’s en armoede…

   Like

   • Dat is maar de vraag. De positie van Nederland op de Europese landkaart, de havensteden die grote ontwikkelingen doormaakten en doorvoerhavens werden voor het Europese achterland, het was logisch dat wij een transportland waren, zijn en blijven. Doordat de wereld globaliseerde kregen we steeds meer vat op die handel en steeg de transportbehoefte. Als we het met minder menen te moeten doen, komt ook de opengrenzenpolitiek onder druk te staan. Immers, met een kleinere economie blijft er minder over om alle gelukszoekers en echte vluchtelingen te helpen. Alleen al tijdens tien jaar Rutte zijn er 550.000 mensen hierheen gekomen om ons land ‘te verrijken’. Dat kan dan ook niet meer. Onze eigen agrarische sector kan 10-11 miljoen mensen voeden. We zitten nu op dik 18 miljoen en zijn door immigratie op weg naar 20 miljoen. Je hebt die transportsector dan nodig om iedereen te voeden of te kleden. Het ene houdt in dat je het andere ook moet aanpakken. In roze dromen valt niet te leven. De realiteit is weerbarstig…helaas…

    Like

 3. In het Parool staat een inspirerend interview met Tennet-ceo Manon van Beek.

  Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden beschrijft zij als een uitdaging. Mooi dat een Nederlandse zakenvrouw hier vorm aan geeft.

  Dat wens ik jouw geliefde Schiphol en KLM ook toe.

  Vredelievende groet,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.