2050…

2050…de kans dat ik dat bewust ga meemaken is niet te groot. Hoewel…tegenwoordig worden we als mens allemaal ouder. Weliswaar gemiddeld, maar toch. Zou dat alsnog dus zo zijn ga ik meemaken wat een of ander Leefbureau van de regering voorspelde voor ons land. Een land met dan 22,5 miljoen inwoners, 40% daarvan uit andere landen en culturen afkomstig. Geen fijn vooruitzicht. Zeker niet als dat inhoudt dat ons land van karakter verandert. Ook al is dat kennelijk voor de linkse stemmers en uitvoerders van de leer die Marx en Lenin ooit bedachten een ideaalbeeld. Ik zie er weinig in. Nou ja, ik ben blij met goed opgeleide mensen uit Wit-Rusland, Polen of Iran, maar zie weinig in nieuwe uitkeringstrekkers uit Noord-Afrika of zuidelijker streken. En als ik daarmee iemand op de lange tenen stond, sorry op voorhand. Een samenleving bestaat slechts bij de gratie van de onderwerping aan de al bestaande cultuur en die is hier nu eenmaal Nederlands.

En die Nederlandse cultuur houdt in dat je hier de taal van het land goed leert benutten, vraagt waarmee je jouw land en medeburgers kunt helpen en niet wat je hier kunt komen halen. Daarbij is Nederland overwegend een niet gelovig, liberaal land. Ook al lijkt het er soms op dat we massaal het Gouden Kalf of andere afgod omarmen. Niets is minder waar. Nederlanders geloven in zichzelf, desnoods in hun buren of kinderen, maar zien overwegend een hogere macht niet meer als van groot belang voor het verder als keurig net en hardwerkend burger functioneren. Daarnaast is het voor mij een crime dat we ook vergrijzen. Ouder worden is leuk, maar moet je dan meteen vergrijzen? Kleur je haar, scheer de bol zoals ik, en blijf gewoon jong van geest. Als we dan langer moeten doorwerken van onze overheid, dan ook maar andere dingen doen die daarbij horen. Tot nu toe voel ik me zelf eerder 21 dan de leeftijd die mijn kalender me aangeeft, of die waarmee de spiegel me dagelijks confronteert.

Lol maken, genieten, reizen als het mag of kan. Rondkijken helpt vaak tegen verveling. En liefhebberijen zijn prima alternatieven voor achter de geraniums de groei van die planten bestuderen. 22,5 miljoen inwoners. We bengelen nu tussen 17,5 en 18 miljoen in. Weet je wat dat inhoudt? Verstening. De Randstad wordt gewoon een groot woon/werkgebied. Agrarische gedeelten verdwijnen, de immigratie dwingt tot verspreiding van mensen over het hele land. Provincieplaatsen veranderen in getto’s als we niet opletten en de voorzieningen moeten meegroeien. Wegen, treinen, de luchtvaart, scheepvaart. Maar ook de zorgsector. Kunnen we dat aan? Moeten alle boeren verdwijnen opdat we het hele groene karakter van ons land op kunnen offeren aan die ongebreidelde groei van het aantal inwoners? En dan is er ineens geen uitstootprobleem meer? Of is dat er alleen voor rechtse mensen die Nederland willen bewaren zoals het nu is (ook al erg druk) en niet voor linkse lieden die vol gaan voor de massa-immigratie?

Ik ben benieuwd wie daar een eigen mening op nahoudt op dit punt. Overigens als dat in Nederland zo gaat geldt dat vermoedelijk ook voor de ons omringende landen. De trek naar het ‘rijke westen’ zal ook daar zijn weerslag kennen. ‘Wir schaffen dass’ zei onze grote buurvrouw ooit. Spijt komt na de zonde. Bij de oosterburen is dat duidelijk het geval. Want als je dacht alleen doctoren en professoren te importeren blijkt nu dat kwantiteit voor kwaliteit ging en men is opgescheept met een groot sociaal/cultureel probleem. En dat is ook in ons land het geval. Dus zijn keuzes nodig. Dringend! Voor het te laat is….of ineens 2050! (Beelden: Yellowbird archief)

12 thoughts on “2050…

 1. Verstedelijking of urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking. De mate van verstedelijking wordt uitgedrukt in de urbanisatiegraad. Sinds de 21e eeuw leeft voor het eerst de meerderheid van de wereldbevolking in een stad. De voedselvoorziening wordt daarmee verzorgd door een steeds kleiner deel van de bevolking, wat de kwetsbaarheid van de voedselbevoorrading vergroot. Daarnaast neemt de arbeidsreserve af die in het verleden snelle economische expansies mogelijk maakte. De verhoogde levensstandaard vergroot de ecologische voetafdruk.

  Als klein land is er wel degelijk een keuze te maken.

  In het algemeen worden mensen beschouwd als immigrant als zij meer dan een jaar in het nieuwe land blijven. Mensen immigreren om verschillende redenen:
  in verband met hun beroep
  politieke motieven
  economische motieven
  vervolging
  sentimentele motieven (dat wil zeggen, de persoonlijke voorkeur om zich in een bepaald land te vestigen)
  familiehereniging
  criminaliteit
  psychologische motieven (zoals meer rust, minder drukte)
  Vaak zijn de redenen om te migreren niet eenduidig. Er kunnen immers meerdere oorzaken aan de basis liggen van de wens om te migreren. Zo kan oorlog bijvoorbeeld de eigenlijke oorzaak zijn van economische problemen die een individu doen zoeken naar een beter economisch bestaan, kan ook familie-hereniging economisch gemotiveerd zijn of kan het sentiment ervoor zorgen dat men specifiek op zoek gaat naar een baan in een bepaald land.

  Appels met peren vergelijken is veelal het probleem bij het bespreken van immigratie.

  Vredelievende groet,

  Like

  • Appels en peren vergelijken inderdaad. Vluchtelingen iets anders dan arbeidsmigranten waar je iets mee kunt. Liever hardwerkende Polen dan rovende Noord-Afrikanen. Liever Yezidi’s een veilig onderdak bieden dan IS-sers omdat ze toevallig ooit een Nederlands paspoort aanvroegen. Maar waar het gaat om immigratie zie je dat een deel goed integreert en baan, werk en huis vindt. Maar een groter deel zoekt vooral de sociale voorzieningen als bron van inkomen voor het gezin thuis. Het gros niet uit oorlogsgebied afkomstig. Men wordt er op uitgestuurd door de dorpsoudsten om hier geld te vergaren voor onderhoud van een heel dorp. De Afrikaanse vluchtelingen een goed voorbeeld (of juist niet). In deze Covid-crisis zien we dat het aantal werklozen met tienduizenden per week oploopt. En toch komen er gelukszoekers deze kant op. Want ‘werken’. Een deel van de vrouwen komt in prostitutie terecht, al dan niet gedwongen. Moeten we dat zien als appels of peren? Ons land is straks te vol. En dus gaat men bouwen. Op plekken waar de ecologische druk veelal al te groot is. En wil men alle groen vervangen door steen. Want immigratie…want bevolkingsgroei. Ik zie er niks in. Cijfers liegen niet. En de recente gebeurtenissen in wijken vol allochtonen ook niet.

   Like

 2. Onze generatie beperkte in de jaren 60 al het eigen kindertal omdat ( volgens de toen heersende mening) Nederland vol dreigde te raken. Ondertussen kunnen we ons allang niet meer zelf bedruipen, veel beroepsgroepen vertrokken over de grenzen en men bouwt het land rustig verder vol, met alle gevolgen voor de co2 huishouding. De vergrijzing zal zichzelf wel oplossen na de babyboom van na de oorlog al zit vergrijzing dan weer niet in het uiterlijk, je kunt er best ( goed verzorgd) oud uitzien en je toch jeugdig voelen. het met twee maten meten blijft wel een dingetje, zo is het “noodzakelijk” dat mensen uit een andere cultuur bij de zorg, en politie mensen vinden die hun cultuur begrijpen.En wordt daar echt op geworven Voor autochtone Nederlanders blijkt dat not done. Zo kreeg ik van de 5 zorgende die Henk terminaal verzorgde 5 nationaliteiten binnen waarvan er niet één autochtoon was. 4 van 5 waren echt prima maar als Nederlander hoef je dan niet te vragen om een cultuur eigen persoon te vragen dát blijkt voor ónze cultuur niet nodig te zijn. En wordt meestal als xenofobie opgevat. In het omgekeerde geval is het dus een soort recht.

  Like

  • Wat je beschrijft is inderdaad een dingetje. In de zorg trekt men veel allochtonen aan. De zekerheid van inkomen is daarbij een ding. Of men geschikt is voor de rol die men moet vervullen de vraag. Met begrip alleen (Politie) bereik je weinig bij de groepen waartoe men soms behoort. Beter is het om hard en stevig op te treden tegen straatterreur en ander ongewenst gedrag. Maar ook daar is men meer geneigd de autochtone bevolking aan te pakken voor overtredingen of anderszins. Het links polcor denken, compleet wars van realisme, heeft ons land en bevolking ruim 40 jaar in gijzeling nu en dat laat sporen na. Opmerkelijk blijft ook dat constante respect vragen voor geloof of cultuur. Dat moet je verdienen. Door gedrag, taal, hard werken en naastenliefde. Geloof is een zelf verkozen hobby. Als nudisten hetzelfde dezen zouden we op het dak staan gillen. Maar dit moet allemaal maar kunnen. Nogmaals, de goeden niet te na gesproken, want er zitten ook voorbeelden in de samenleving die hard werkend een aardige carriere maken. Maar ze zijn en blijven uitzonderingen…En het land raakt te vol….te versteend…stop de massa-import van kanslozen dus.

   Like

   • Ook aan die “gekleurde zorg” zitten 2 kanten want eerlijk is eerlijk, in die culturen zit zorg voor ouderen er toch (nog) meer ingebakken in dan bij de autochtone Nederlander die vaker afhaakt voor een beroep in de zorg omdat de verdiensten niet heel aantrekkelijk zijn zolang echt zorgende bent en geen manager.
    Maar het blijft wrang dat wat de één vraagt “eigen cultuur” als een recht gezien wordt en als de ander hetzelfde vraagt als xenofobe en racisme aangemerkt wordt.
    Dat soort politieke correctheid helpt álle goodwill en tolerantie om zeep.

    Like

   • Voor de agrarische sector zijn veel allochtonen ook niet geschikt. Terwijl ze dat thuis toch ook gewend waren of zijn. 🙂 Daar willen ze liever Polen in dienst….die werken hard voor weinig…

    Like

 3. Er zijn verschillende meningen. Voor elke is wel iets te zeggen, het ligt ook aan iemands eigen ervaringen die meespelen. Begrijpelijk.
  Maar het idee van ‘toen we nog een beheersbaar Nederland hadden’ is weinig realistisch, zoveel heb ik nog wel onthouden van aardrijkskunde- en geschiedenislessen.

  Like

  • De problemen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Nederland is altijd een tolerant land geweest. Met een groot hart (soms) en veel begrip ving het hele volksstammen op. Maar ook diverse geloven en culturen. Bij sommige recente import ligt het toch ingewikkelder. Geloof voor landsbelang stellen is iets wat wij kennen uit de 17e eeuw wellicht, maar is iets waar we al lang van vrij zijn gekomen. Een doctrine als die van de Nazi’s verwierpen we ook al liepen er wel mensen achteraan. Maar in wezen willen we gewoon democratisch en ontvankelijk met elkaar omgaan. Kon bij veel culturen, maar de laatste tijd niet meer. Eenzijdigheid is een rampenplan. Maar vooral te veel van hetzelfde zorgt voor verloopgraving van de samenleving. Precies wat we nu zien. Kosten/baten-analyses zijn nu handiger dan dat constante denken dat pappen en nathouden de oplossing is voor alle problemen…Integendeel!

   Like

 4. Dat jaartal ga ik nog wel meemaken en is wel iets waar ik aan denk. De Nederlander maakt minder kinderen omdat beide ouders moeten werken. Misschien ook wel teveel willen tegenover de autochtoon die (vanuit geloof) kinderen erg belangrijk vind, vooral hoe meer hoe beter.Nederland is te klein om maar mensen op te blijven nemen. Het zou tijdelijk maar goed verzorgd moeten zijn. Dus ten alle tijden terug, maar wel een fatsoenlijke woning op een afgesloten terrein met ruimte en kansen zoals scholing. En terug zodra de oorlog voorbij is. Dan ben je het Nederlands leren en inburgeren ook meteen kwijt want ze hoeven niet in de samenleving. Ik vind het namelijk belachelijk om van iemand te vragen zijn eigen cultuur op te geven als ze door oorlog hun land al tijdelijk kwijt zijn.

  Like

  • In het verleden zijn heel wat volken deze kant op gekomen en integreerden of vertrokken weer. Indische Nederlanders werden gewoon Blanda’s. Molukkers behielden hun eigen cultuur, maar integreerden ook. Italianen, Portugezen, Spanjaarden, Joegoslaven, zij kwamen, werkten hard en vertrokken weer. Turken en Marokkanen kwamen ook, maar bleven. En daar wringt de schoen. Arbeidsmigratie moet ook tijdelijk zijn, behalve als men een rol speelt die onmisbaar is op termijn.Denk aan veel Hongaren (1956) en Tsjechen (1968) die hierheen vluchtten voor het vreselijke communisme en goed integreerden. Polen zie je hierheen komen en veelal hard werken voor ze weer teruggaan naar het eigen land. IK heb het niet over vluchtelingen. Daarvoor moet altijd plek zijn. Maar wel met terugkeergarantie. Als Nederland een vrijplaats wordt voor alles en iedereen is het sociale stelsel, de zorgsector, huisvesting, etcetc straks onbetaalbaar en onbeheersbaar.

   Like

 5. De lage landen zijn altijd het toneel geweest van komen van nieuwe gezichten uit verre streken. Zo is het nog altijd. Of het in 2050 beter of slechter zal zijn is hoe je het bekijkt. Een glazen bol hebben we niet.

  Like

  • Gezien de brandhaarden en de zgn. klimaatverandering is volksverhuizing een optie die anders dan in het verleden onze streken zal doen veranderen tot verpauperde omgeving. Omdat er domweg niet voldoende voorzieningen zijn. Een klap als die van Corona zorgt nu al voor enorme problemen qua werkgelegenheid. Men bedenkt stikstofuitstoot om zo de economie extra te verlammen, maar wil wel huizen bouwen in het groen voor de uitdijende bevolking. Anders dan vroeger, bij relatief kleine aantallen mensen en een vaak grotere sterfte van de bevolking, is het nu echt wel een andere situatie.

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.