Cultuur en vooroordeel…

Stel je voor dat wij allemaal, zonder uitzondering, begrip zouden krijgen voor onze medemensen en hen net zo zouden behandelen als wij zelf behandeld willen worden. Welke wereld zouden we dan samen bezitten? Een betere of toch een slechtere? Ben je dan naief? Of maken we van al dan niet dominante culturen gewoon een mengelmoes die iedereen aanspreekt? En welke normen en waarden geven we die wereld dan mee?

Die vanuit een godsdienst of geloof? Of domweg het humanisme? Waarbij we eens beginnen met gelijkstellen van mannen en vrouwen voor de wet, binnen het huwelijk en ook waar het banen of zo betreft. Ik vrees dat we zoveel discussie zouden krijgen over wat wie dit allemaal wel of niet willen dat het tot niets leidt. Omdat wij onze cultuur, waar we ook wonen, belangrijker vinden dan die van anderen. In een piepklein landje als het onze is dat al zo, laat staan in de rest van de wereld. Bedenk je dan eens in hoe we een jaar of 1000 geleden over de oceanen van de wereld onderweg waren en soms onverwacht kennis maakten met andere culturen.

Wij, Europeanen, met onze dominante en ook aardig beperkende christelijke ondergrond ontmoetten volken die nog naakt rond liepen en mensenoffers niet schuwden. We noemden ze Indianen of inboorlingen en verafschuwden hun manier van leven en bijbehorende naaktheid. Ook de Chinezen en islamitische onderzoekers van toen deelden die mening. Onderwierpen waar het kon andere mensen en volken aan hun eigen geloven en culturen en zorgden er voor dat sommige stammen van toen volledig werden weggevaagd.

Was dus zeker niet voorbehouden aan die nu zo vaak door linkse ophitsers verguisde Europeanen. Tijdens onderzoekreizen door donker Afrika zagen toenmalige reizigers uit Europa de halve wilden die daar rondliepen aan voor vermenselijkte apensoorten. Mensen zonder kleding, veelal om te kopen met spiegeltjes en kraaltjes. En toen we nieuwe continenten voor ons zelf hadden opengegooid waar de bodem vruchtbaar bleek was een handeltje in goedkope arbeidskrachten snel in de maak. Net zoals eeuwen eerder de volken rond de Middellandse zee deden met overwonnen tegenstanders. Want reken maar dat slavernij niet iets is van het christendom. Het bestaat al meer dan 5000 jaar of langer. En in die jaren liepen wij in onze streken nog rond in berenvellen…

Alleen willen we daarvan anno 2022 niet weten. Masochisme is sommige politici niet vreemd hier. Was die cultuur van onderdrukking en ontmenselijking goed? Nee! Maar dat geldt dus over de hele linie en ook moet ook worden bekeken met de ogen van toen. Waarbij ook handig is te bedenken dat 95% van de bevolking in die zgn. ‘ontwikkelde landen’ nauwelijks iets te eten had en leefde in plaggenhutten. Ik schreef er al eerder over. (22-7 jl.)Een collectief schuldcomplex past dus niet en excuses met herstelbetalingen als gevolg al helemaal niet. Omdat geen een volk zich kan beroepen op onschuld. Ook de donkere Afrikaanse bevolking niet. Allemaal schuldig en niet alleen de zgn. welvarende volkeren. Want als je zo gaat redeneren moeten de communisten uit het vroegere Oostblok heel wat mensen afkopen voor hun wandaden. Of de aanhangers van Mohammed, dan wel die achter de vroegere Farao’s aanlopende Egyptenaren. Zie jij het gebeuren? Ik ook niet. En dus is het handiger om nu eindelijk eens al die frustraties te begraven en vooral te trachten het hier en nu eens met elkaar eens te worden. We verschillen van elkaar, niet alles is leuk, maar we leven wel in hetzelfde land of op hetzelfde continent. Tijd voor verzoening…met de beurzen dicht! En stop nu eens met die selectieve verontwaardiging met maar een doel…..geld! (Beelden; Archief)

76 thoughts on “Cultuur en vooroordeel…

 1. Jouw slotsom is geld?

  En tegelijkertijd wil je jouw wetsbegrip op alle mensen drukken?

  Ik gun een ander graag de eigen keuzes. Ook als dat niet mijn keuze is.
  Ik mis daarvoor een superioriteit gevoel.

  De kleding, eetgewoonten, tradities en/of geloofsovertuiging van een ander laat ik aan de ander.

  Dwingend opleggen van mijn kleding, eetgewoonten, traditie en ontbrekende geloofsovertuiging is niet mijn manier van leven.

  Vriendelijke groet,

  Like

  • Dus daarmee zet je opnieuw de vrouw in de tweederangs positie. Die telt niet mee in jouw Utopische wereld? Verrijking is ook dat je cultureel zaken benut die je elders meenam dan wel overnam. Zo waren de Indische Nederlanders en de Chinezen een aanwinst. Al was het maar om het lekkere eten. Maar ik ben fel tegen vrouwenbesnijdenis, boerkaverplichtingen, het idee dat wat je ziet ook meteen van jou moet zijn, oftewel criminaliteit, en ja ik vind dat de Nederlandse wet voor iedereen geldt, en niet alleen voor hier geboren Nederlanders die toevallig een keer 10km/u te hard rijden. De Nederlandse samenleving (en die van veel andere landen) baseert op zaken die we via ontdekkingsreizigers en latere settlers hebben opgedaan elders. Kijk wat de Chinezen nu in Afrika doen, het lijkt op wat we al eeuwen zagen door Europese landen. Maar nu zwijgt iedereen. Omdat het communistisch is? Nee toch? Daarbij plaats ik veel van wat ik beschrijf in een historisch perspectief. Niet fijn voor hen die de hand willen ophouden voor eeuwen geleden begaan onrecht, maar wel voor hen die in dit land wonend ook zoveel ellende over zich heen kregen vanuit andere landen en culturen. Tot op de dag van vandaag. Is dat wellicht evenwichtig te maken??

   Like

 2. Tja, ik weet natuurlijk niet of deze manier van goedmaken de juiste is, ik vind het niet slecht. Het wordt ook door andere landen gedaan, om diverse andere redenen. De NS bijvoorbeeld volgde enkele buitenlandse bedrijven met excuses betr. het Jodentransport.
  Feit is dat ons land in zowel de Oost als de West zich op een schandalige manier manier verrijkt heeft, buiten alle proporties. Het gezegde ‘Waarin een klein land groot kan zijn’ heeft een wrange bijsmaak. Dat andere medeplichtigen zich niet geroepen voelen doet niets af aan wat wij als schuld ervaren.

  Like

  • Eenzijdigheid in dat schuldbesef maakt ons wellicht rijp voor een plek in de al dan niet bestaande hemel, handig is het niet. Mijn verhaal baseert ook op de wetenschap dat de meeste volkeren weinig tot niets meekregen van de rijkdom of welvaart van de boven hen gestelden. Zelfs niet eens wisten waar daar allemaal voor nodig was geweest. Geen een volk ter wereld dat nu in welvaart verkeert kan zich beroepen op onschuldig zijn. Ook niet die volken die nu bij anderen de hand ophouden voor compensatie. Daarbij is maar de vraag hoe schandalig die eventuele verrijking wel was. Maar daarover zijn door experts al hele boeken vol geschreven.

   Like

  • Maar dan wel in de breedte! Ook beseffen dat wat wij ons zelf vanuit een socialistisch masochisme veel pijn willen doen terwijl het ook elders precies zo ging maar we dan ineens heel vergevingsgezind blijken. En daarbij ook nog eens de ogen sluiten voor alle leed dat momenteel plaats vindt maar we niet wensen te benoemen…

   Like

   • We zagen juist dit weekend weer hoe een gruweldaad in de VS gepleegd door den moslim opnieuw leidt tot grote stilte aan de linker kant van het politieke spectrum. Men zou bij een daad door een rechts denkend type dader meteen moord en brand schreeuwen. En zo gaat het ook rond zaken als slavernij en zo meer. Dan is het vreselijk wat de blanke Europeanen deden, maar blijven de wandaden van moslims, Grieken, Romeinen, Noord-Afrikanen en zo meer verborgen. Er is dus een bijzondere agenda geldig momenteel…

    Like

  • Simpel, links loopt te hoop tegen de eigen Europese cultuur en geschiedenis. Men rent naar allerlei oorden om daar excuses te maken voor dat verleden, biedt gratis geld aan en meent daarmee een collectief schuldgevoel te kunnen afkopen. Een schuldgevoel dat men niet kent rond de eigen volksarmoede die tot diep in de jaren zestig hier heerste. Maar ook voorbij gaat aan het het feit dat andere culturen en volkeren zich net zo of erger schuldig maakten aan barbaarse daden en feiten. Maar omdat men die culturen hier wil koesteren komt er geen enkele vingerwijzing naar boven naar dat beladen verleden. Dwingelandij van mensen die op school met het #Marxisme zijn grootgebracht vrees ik dan…

   Like

   • Van waar haalt u dat links te hoop zou lopen tegen de eigen Europese cultuur en geschiedenis, terwijl links juist voor een verenigd Europa is en achter de EU staat en promoot?

    Dat er ook gratis geld zou uitbetaald worden is vreemd, want links is er bewust van dat niet gratis is. Wel wil men dat de mensen beseffen dat iedereen mee moet bouwen aan de maatschappij en iedereen zo zijn steentje moet bijdragen om tot een leefbaar geheel te komen.

    Links gaat zeker niet voorbij aan de dingen die verkeerd zijn gelopen in de vele culturen en volkeren en zelfs niet in eigen rangen, waar het ook heeft moeten worstelen tegen dictaturen en ongerechtigheden. Op dat vlak zijn heel wat regeringssystemen in de fout gegaan en zijn er nog die hun misdrijven, zoals kolonialisme niet wensen toe te geven.

    Duidelijk hebt u iets tegen het Marxisme en vermoeden wij dat u behoort tot het uiterst rechtse kamp dat blind wil zijn voor vele historische gebeurtenissen in eigen kamp en altijd de fout op een ander wil steken.

    Like

   • Het is heel simpel. Ik ben geen extreemrechts type, maar heb een afkeer van linkse leugenaars. Of mensen die duidelijk maken dat de geschiedenis van ons land en volk niet relevant is als de groenlinkse revolutie moet worden gepredikt. Ontkennen van armoede en zelfs loonslavernij is mij een doorn in het oog. Mijn afkeer van communisten komt vooral voort uit het feit dat die doctrine goed was voor 300 miljoen slachtoffers en dat het systeem bewezen niet werkte of zal werken. Dat geldt ook voor de groene taliban die hier nog steeds de revolutie predikt. Daarbij is mijn stelling (uitgebreid beschreven, kwestie van goed lezen) dat in de eeuwen heel wat volken bloed aan de handen hebben gemaakt door hun manier van optreden, overrulen van andere volken, graai en rooftochten, slavernij en zo meer. En dat waren dus niet alleen de zgn. blanke Europeanen of (zoals vaak wordt verteld in linkse kring..) de VOC Nederlanders. Als je dan al meent dat wij iets verkeerds deden moet je dat even plakken op wat andere volken hier verkeerd deden. Vanaf de Romeinen zijn wij hier speelbal geweest voor plunderaars en onderdrukkers. Zelden of nooit voelden nabestaanden daarvan zich schuldig of deden een blanco cheque in de post voor hen die nu, honderden jaren later, nog menen last te hebben van trauma’s. Laten we dat dus omgekeerd nou ook eens vergeten. Klaar is klaar. En gratis geld bestaat niet. Ook niet voor handophouders. Ik heb mijn leven lang (hard) moeten werken voor dat geld. Als iedereen dat nou eens zou doen en mee zou helpen aan een mooie en veilige toekomst komen we ergens. Maar mijn realisme zal wel weer verkeerd worden uitgelegd. Want daarin is met name links extremistisch een meester(es)…

    Like

   • Vreemd dat je schrijft dat “armoede en zelfs loonslavernij” voor jou een doorn in het oog zijn als één van de ontkenningspunten van links, dit terwijl juist links altijd een zeer groot aandachtspunt maakt van armoede en armoede bestrijding, alsook van het tegen gaan van elke vorm van slavernij en ongelijkheid. Links is juist een van de groeperingen die er op staat dat er een rechtvaardige loonverdeling zou geschieden. Zo is de Belgische PvdA één van de weinige partijen die er voor ijvert dat er een degelijk minimumloon en een voldoende hoog pensioen zal worden uitbetaald. OOk ijvert ze er al lang voor dat de grote bedrijven degelijk zouden belast worden en dat de BTW rechtvaardig wordt opgesteld en de levensnoodzaeklijke middelen niet als luxeartikelen worden belast, maar dat de 21% verlaagd zal worden tot 6¨% BTW voor water, electriciteit en gas.

    Linkse partijen vragen juist dat iedereen zijn bijdrage levert aan de maatschappij en is tegen alle profiteurs, zoals mensen die nooit gaan werken en (willen) teren op de maatschappij (met constante werkloosheidsvergoedingen en bijdragen van het OCMW).

    Wij hebben de indruk dat u beter eens de notullen en manifesten van de Marxistische partijen inkijkt, zodat u zal merken dat wat u betoogd juist enkele elementen zijn die zij aankaarten.

    Like

   • Als je maar even leest hier door de jaren heen zie je dat ik altijd zal opkomen voor de arbeidersklasse. Waarom? Omdat die door de overwegend linkse doctrines worden weggezet als profiteurs, als milieuvervuilers en als mensen die niet om de planeet denken omdat ze autorijden en op vakantie durven gaan. Als je goed leest (ook vorige topics bracht ik dat ter sprake) zie je dat ik juist voor hen in de bres sta. En hen (ons) niet wil zien als de mensen die profiteerden van slavenhandel of wat ook. En toch worden juist blanke Nederlanders daarop aangevallen. We moeten uitkijken niet in de hoek van Cancel of Woke terecht te komen omdat we niet mee huilen met de wolven in het grote linkse bos. Links is voor mij knokken voor die arbeiders, voor ouderen, voor betere werkomstandigheden en betaalbare woningen. Tegenwoordig is links volksvijandig, maakt men zich meer druk om andere culturen, praat ons schuldcomplexen aan over de geschiedenis of het klimaat. Maar wil vooral niet inhoudelijk discussieren. Zij die niet achter Lenin, Marx of Mao aanlopen zijn meteen ultra-rechts, wie wijst op terrorisme wordt als wappie weggezet of als extreem-rechts. Maar is dat wel correct? Opvallend blijft dat zodra linkse partijen in een regering zitten ze als eerste de Vrijheid van meningsuiting voor anderen willen beperken, dat men de opgebouwde rechten van arbeiders of ouderen net zo snel afbreekt als de meest rechtse vroegere bestuurderspartijen. Ik hoef maar te wijzen naar Groenlinks, PvdD, D66 of PvdA en steeds weer zie je dezelfde reflexen. Bepaalde onderwerpen houdt men bewust buiten beeld. Men breekt de boerenstand af, de vissers worden brodeloos gemaakt, men wil alle vliegvelden sluiten, onze auto’s en huizen zijn niet meer heilig, privebezit wil men het liefst onteigenen. Daarbij is de realiteit dat wij in NL bij de #TK21 niet overtuigend stemden voor links maar voor centrum-rechts. En toch de vreselijke Kaagdoctrines over ons heen kregen. Een ramp voor land en volk. Kortom, ik ken het communisme uit ervaring. Heb het zien functioneren (not) in het Oostblok. De DDR, Tsjecho-Slowakije, Polen, Hongarije. Overal een bende en nul ontwikkeling. Wat blijft het toch vreemd dat men dat hier ook weer nastreeft. Zgn. om het klimaat te redden. Wat een geweldige overschatting is van het vermogen van ons volk. Ook al wonen hier 20 miljoen mensen, we zijn hard op weg met dank aan de linkse lobby, we blijven een Madurolandje. Maar dat wil ook maar niet doordringen in die kringen..

    Like

   • Dat “Tegenwoordig links volksvijandig” zou zijn moet dan een Nederlands gebeuren zijn, want in België en vele andere landen zijn de linkse partijen voorvechters om het voor de werkende mens beter te maken.
    Dat linksen zich ook zouden,”druk maken om andere culturen” is natuurlijk evident in hun gehele strategie om over de gehele wereld een gemeenschap te krijgen waar mensen vol respect waardig zouden kunnen leven,

    Dat zij ook schuldcomplexen zouden aanbrengen over de geschiedenis of het klimaat is logisch als men ziet hoe voorgaande regeringen er voor gezorgd hebben dat dat klimaat om zeep geholpen is en hoe de gewone arbeider verder in de hoek gedrukt is en de mensen maar alsmaar minder koopkracht krijgen en de armoede verhoogt.

    Dat “links volksvijandig” zou zijn moet dan op Nederland slaan, want in de vele landen rondom ons streven meerdere linkse partijen om een evenwicht te vinden in een voor de grote meerderheid leefbaar klimaat.

    Frustraties naar Groen en GroenLinks zijn heel goed te begrijpen, daar men zich ook kan afvragen in welke mate zij er bewust van zijn dat wij onze plaatselijke boer- en veeteelt nodig hebben.

    Dat linkse partijen er bewust van zijn dat wij uit het Madurolandje moeten stappen is maar al te goed, want de Benelux is een niemendalletje dat moet passen in een groter geheel. Enkel door allen samen te spannen in een verenigde Europa, en ons onafhankelijk te maken van Amerika, Rusland, China en Indië, zullen wij steviger op onze eigen voeten kunnen staan.

    Like

   • In Nederland is alleen de Socialistisch Partij er nog een van de oude stempel. Helaas zet men zich zelf vaak vast door vooral te gaan staann voor de zorg of het onderwijs. De zgn. ‘onderklasse’ wordt niet meer vertegenwoordigd. Onze P.v.d.A heeft al haar troeven verspeeld door de eigen achterban niet meer te zien als primair maar vooral onder allochtonen aanhang te zoeken. Mede door haar insteek bij diverse kabinetten is de immigratie een ongecontroleerd fenomeen geworden. Veel andere stromingen (de oude communisten bijvoorbeeld) verenigden zich onder het groene juk van de milieuextremisten. GroenLinks en Partij voor de Dieren de exponenten, maar vooral jonge mensen voelen zich daarbij thuis en dan ook nog in kleine aantallen. Maar men is wel heel fanatiek en vindt ouderen in de weg staan van een totale vergroening van de maatschappij. Ook D66, ooit een vernieuwende liberale partij, omarmt nu het #linkspopulisme en verving het woord Democratie in haar naam door Dictatuur. Het is deze stroming die ook sterk immigratie aanhangt, tientallen miljarden wil uitgeven aan klimaatveranderingen en zo meer, maar volkomen vergeet dat de verarming van de samenleving een groot probleem is. Maar all-in-all, links haalt in een Tweede Kamer van 150 zetels net aan 60 zetels bij elkaar opgeteld. Nederland kiest telkens weer centrum-rechts. Alleen door het geklooi van onze premier Rutte die de macht niet wil afstaan blijft links betrokken bij het landsbestuur. In de grote steden zijn het vooral studenten die zorgen dat linkse stromingen het bestuur kunnen vormen. Waarbij dan weer opvalt dat juist die stromingen niets wensen te doen aan armoede onder de eigen bevolking, homohaat of anti-semitisme. Omdat men de nieuwkomers uit Marokko en zo meer koestert als de nieuwe parels in een kroon die men zelf zo graag opzet. Anarchie wordt omarmd, de democratische rechten van inwoners afgeschaft. En dat zorgt er voor dat tegenkrachten steeds groter worden en meer aanhang verkrijgen. Daarnaast zie je dat met name links Europa aanhangt als een Godsdienst. Maar dat alle wetten en regels vanuit Brussel vooral zijn bedoeld om het eigen bestuursorgaan overeind te houden. De vroegere voordelen wegen allang niet meer op tegen de stroperige en vaak zeer ondemocratische nadelen. Opmerkelijk dat juist linkse partijen dat niet willen zien. Kortom het zijn spannende tijden. Maar mijn verhaal ging vooral over voortschrijdende inzichten rond wat er eeuwen geleden werd ontdekt en gedaan en de wonderlijke masochistische kijk daarop van met name linkse stromingen…

    Like

   • Over heel europa is het spijtige dat de oude communisten ergens verloren geraakte en verguisd werden door dat velen de idee aanhouden dat wat wij in meerdere communistische landen konden waarnemen, van dictaturen en controle freaken, het werkelijke communisme zou zijn. De Belgisch Communistische Partij verdween van het toneel en maakte dat communistische getrouwen hun heil moesten gaan zoeken ofwel bij de Groenen omdat daar de mens en milieu toch ook voorop zouden moesten staan ofwel bij de uit de Maoïstische groepering ontstane Belgische PvdA, waarbij die laatste toch nog steeds voor het Marxistische goed staat.

    Erg genoeg moeten ware linksen zien dat verarming van de samenleving een van de grootste problemen is waar wij met te kampen hebben en welke de meeste politiek partijen willen verdoezelen.

    Een ander groot probleem in onze hedendaagse consumptie maatschappij is dat de jongeren oververwend zijn en hun eigen ik boven de maatschappij plaatsen en zeker niets willen afstaan aan anders denkenden en anders zijnden. Liefst zullen zij de schuld voor hun problemen ook nog op ‘die anderen’, zoals immigranten en joden steken. In Nederland zullen niet-Trinitarische christenen het ook moeten bekopen, daar zij als anti-christen worden aanschouwd. Toch zijn oude zo wel als jongere communisten er wie weet ook bewust van hoe moeilijk het heden is om de mensen er van te overtuigen om te gaan voor gelijkheid en rechtvaardige verdeeldheid.

    U vermoedt dat de drang van de linkse partijen om een sterk één gemaakt Europa te vormen een slechte gedachte is en ons op een dwaalpad zal brengen. Maar daar hopen bepaalde linksen toch dat meerdere mensen zullen gaan inzien dat ons kapitalistisch en individualistisch systeem geen zegen maar eerder een vloek is. En dat het er op aan zal komen om samen voor één groot geheel te gaan, waar iedereen in vrede zal kunnen samen leven. (Toegegeven, voor sommigen kan dat zeer naïef klinken.)

    Like

   • Boeiende discussie tussen jullie tweeën.

    De gastspreker blijft mij wat onduidelijk. Een platform waar meerdere deelnemers bijdragen aanleveren? Wie is dan de reageerders?

    Tegelijkertijd zie ik een religieuze band tussen gastspreker en meninggever.
    Of is het schrijven onder een nom de plume jullie overeenkomst?

    Ik volg jullie reacties met interesse.

    Vriendelijke groet,

    Like

   • Beste,
    Bedankt dat u onze uitwisseling van gedachten waardeert.

    Je kan meerdere artikelen geplaatst onder ‘From Guestwriters’ op verscheidene websites geplaatst vinden. Hierbij zijn dan de verschillende auteurs van het desbetreffend artikel meestal met naam vernoemd. Vooral voor de overzichten van de persartikelen en krantenoverzichten, staan de verantwoordelijke uitgevers of diensthoofden, vermeld naast de verschillende journalisten. Maar onder de naam Gastspreker of Guestwriter herbloggen wij ook boeiende of lovenswaardige artikelen en dan komt de eer toe aan de blogschrijver van het herplaatste artikel op de een of andere site van de door Marcus Ampe gecreëerde website of WordPress of op Blogger. Terwijl er dan soms door ons, of algemeen ‘editor’ of ‘uitgever’ een inleidende tekst of commentaar gegeven wordt.

    De teksten die gekozen worden voor publicatie worden uitgezocht en geplaatst door een ‘bepaalde hand’, wiens naam een beetje in het ongewisse blijft (op het eerste zicht), maar toch zijn er al getrouwe lezers die heel goed weten welke persoonlijkheid daar achter zit. 😉

    Dus zou ik zeggen,

    een flinke handdruk van “die gast achter het geheel”.

    Like

   • Beste,

    Wij missen niet de moed onder eigen meningen verhalen naar buiten te brengen.

    Je zal merken dat bij de artikelen van de verschillende kranten die op ‘Some View on the World’ verschijnen, de verantwoordelijke uitgever van die kranten en hun verscheidene auteurs vermeld staan.

    Ook al plaats de eindverantwoordelijke uitgever Marcus Ampe al de teksten op die en andere van zijn websites, wil deze die teksten niet opeisen, maar laat hij ze duidelijk onder de meer neutrale naam staan waarbij die kranten als ‘gastspreker’ optreden.

    Naast de vele meningen van anderen die geponeerd worden, heeft de eindverantwoordelijke van de websites “From Guestwriters”, “Stepping Toes”, “Christadelphian Ecclesia Brussel-Leuven” “Broeders in Christus – Brothers in Christ””, “Belgische Broeders in Christus”, “Our World” en “Some View on the World”, en enkele andere, zijn eigen persoonlijke sites waar men dan ook op de WordPress site “Marcus Ampe’s Space” en de Google site “Marcus Ampe” zijn geheel persoonlijke mening kan vinden.

    Het is dus niet dat ondergetekende bang zou zijn om erkend te worden, nochtans kan dat wel een overblijfsel zijn van zijn jongere jaren waarin hij onder meerdere namen werkzaam was in de theater- en filmwereld zowel als in de literaire als politieke wereld, dit hoofdzakelijk om familiale beschermingsmaatregelen. (Zo vertegenwoordigen nog altijd 7 pseudoniemen mijn echte persoon.)

    Bij WordPress plaatst ondergetekende dus regelmatig teksten waarbij meningen van anderen voorop liggen, zoals de krantenoverzichten. Terwijl hij daar aan het werken is en reacties op die geplaatste teksten worden gegeven is het het makkelijkst om niet telkenmale van account te moeten veranderen. Maar wees gerust als het echt om een heel persoonlijke visie zou gaan dan zal ondergetekende wel van account veranderen en onder zijn eigen naam publiceren.

    Maar als het om de mening gaat van gelijkgezinde broeders, en ondergetekende dan ook mag spreken in naam van meer dan zichzelf, durft deze dan ook onder die meer algemeen dekkende naam van “Guestspeaker” of “Gastspreker” van repliek geven.

    Maar wie goed zou kijken en zou nagaan wie de websites voorziet kan ook makkelijk de persoon achter die websites vinden.

    Maar voor alle duidelijkheid wil ik mij hier ook gerust kenbaar maken en u dan ook verzoeken eens bij mijn andere websites te gaan neuzen, om zo een duidelijker beeld te krijgen van wie achter het klavier zit.

    Met vriendelijke groeten,
    Marcus Ampe,
    die voor het ogenblik in Vlaams-Brabant, in België woont.

    Like

   • Dank voor de uitleg. Ik werk al jaren als meninggever. Zo sta ik bekend, en dat blijft zo. Op de andere sociale media voer ik veelal mijn eigen naam wel. Niks mis mee, maar in de blogwereld was een vrij anonieme naam normaal. Nu ik begrijp hoe jullie werken neem ik de naam van het blog waaronder iedereen valt die iets te vertellen heeft maar aan als een soort Geuzennaam…Welkom hier…

    Geliked door 1 persoon

   • Beste Rob,

    Mijn zoon en schoondochter zijn actief in het luchtwezen, de ene (Quinten Ampe) als piloot (voor Ryanair en voor hen die hem willen inhuren) en als lesgever praktijk (in drie vliegscholen) voor de Cesna, Diamond en bij RyanAir voor de Boeiing 737, de ander (Carla Scalia) als hostess, en ikzelf alhoewel gepensioneerd danser-choreograaf-choreoloog werk nog als veiligheidsagent op de luchthaven Zaventem, om mijn mager pensioen aan te vullen en de kosten voor mijn internetwerk en kerkwerk te kunnen betalen.

    Met vriendelijke groeten
    Marcus Ampe via Guestspeaker (omdat mijn Guestpseakers account openstond terwijl ik een persoverzicht op Some View on the World was aan het schrijven.)

    Like

   • In blogs en reacties geeft Meninggever aan expert te zijn op onder andere het gebied van aviatiek.

    Ik vind de toevalligheid wel grappig.

    Zelf sta ik liever met beide benen op de grond.
    Evenzo waardeer ik feiten boven meningen.

    Soms levert dit verhitte discussies.

    Vriendelijke groet,

    Geliked door 1 persoon

   • OP gebied van de luchtvaart is het fijn als ik iemand tegenkom die zelf ook ervaring heeft in die sector. Net zoals ik dat had gedurende 15 jaren werken op de luchthaven, tientallen jaren schrijven voor uitgevers over die geweldige branche, en nog steeds bogend op vele honderden uurtjes fladderen in vele tientallen vliegtuigtypen. Dus expert noem ik mij niet zo maar. En dan is dezelfde frequentie altijd plezierig…

    Like

   • Tussen haakjes schrijft u ook onder een “deknaam” als “Meninggever” en is er geen “about” of “omtrent” pagina op uw site te vinden die zou onthullen wie die persoon is die zijn mening geeft.
    Komt dat zo niet een beetje op hetzelfde neer als “From Guestspeakers”, waar men dan wel een “About” en “Omtrent” pagina kan vinden en verder op de aanvullende pagina’s en door de vele linken kan ontdekken wie de schrijver(s) is (of zijn)?

    Like

   • Wie mij al een tijdje volgt weet waar ik voor sta. En op mijn blog staat wel degelijk een uitleg daaromtrent. Even dieper kijken, staat er echt. Ik blog al lang en had voorheen een vijftal van die media onder mijn hoede met diverse onderwerpen als uitgangspunt. Ook in Belgie was ik daarmee actief. Maar dat werd op enig moment wat veel en toen zijn er wat afgestoten en gestopt.

    Like

   • Soms wordt het allemaal wat veel en is ons vrijwilligerswerk door de tijd wel wat beperkt. Keuzes maken is dan niet altijd zo eenvoudig, vooral als er zo veel dingen zijn waar wij willen op reageren of mensen willen doen over nadenken.

    Ik zou zeggen: blijf verder je mening geven en zet zo de mensen verder aan het denken!

    Like

   • Veel van mijn observaties en teksten zijn ook prikkelend bedoeld. En leiden hier en op andere sociale media nog wel eens tot discussie. Dat vind ik niet onplezierig. Want veel wordt weggewerkt achter de gordijnen als we niet opletten…

    Geliked door 1 persoon

   • In Nederland was de CPN er echt voor de arbeiders van toen. Maar later bleek dat men toch ook echt de lijn van de moederpartij volgde in de Sovjet-Unie en dat men daar erg gelukkig was met de grote demonstraties tegen de Amerikaanse kernwapens in Europa en Nederland. Waaraan ik zelf ook nog heb deelgenomen. Wist ik veel. Maar de arbeiders kregen Lada’s of Opels, huizen, konden op vakantie. De kaders vielen uit elkaar. Hun pacifisme verdween ook wat, dus was de PSP in ons land ineens ook wat overbodig. En voegde men zich samen met de partij van de bloemen en de bijen, en werden zo GroenLinks. Die term links kan er wel vanaf, alles is groen bij die lui en de leiders in de Tweede Kamer lopen vrijwel altijd in een mooi gemaakt maatpak of couturejurk. Niks van de oude communisten meer terug te vinden, of het moest de neiging zijn de leer van Marx en Lenin toe te passen op het klimaat. Voor de strijd tegen verarming van de gewone mensen, en die is momenteel erg actueel, moet je wellicht nog bij de SP zijn. Maar niet bij Groenlinks. Dat is de partij van de Juppen en studenten geworden en men heeft de kaders nu in opleiding in universiteiten die de groene doctrine met verve uitdragen. Opmerkelijk is ook dat de PVV van Geert Wilders, overtuigd anti-moslim, op economisch gebied en bijvoorbeeld terrein van de zorg, linkser beleid voorstaat dan zelfs de SP. De gewone man kan dus beter terecht bij rechts dan bij links tegenwoordig. Het waarom zit hem ook in de agenda’s van die ‘linkse’ partijen die met name bezig zijn met klimaat, dierenrechten, milieu of bevorderen van immigratie. En zich richten op een Europa waarin iedereen gelukkig zou moeten worden of zijn. Maar helaas, zo zit Europa niet in elkaar. Na de vette jaren vol economische ontwikkelingen die door het plafond leken te schieten bleken heel wat landen er weinig discipline op na te houden en vooral eenzijdig te profiteren van geldstromen richting hun economie waarmee zij de enorme gaten in de begroting trachtten te dichten. Griekenland, Italie en zelfs Frankrijk, maar zeker ook Spanje de grote en verkeerde voorbeelden. Ook de toetreding van Oost-Europese landen heeft weinig goeds bijgedragen aan de totale EU. Verdeeldheid en politieke onwil, en een gebrek aan eenduidigheid in Brussel maakt onvrede groot. En men negeert de nationale belangen, gevoelens, wensen, stemmingen, referenda en zo meer. Het immigratiebeleid is de grote breuklijn door die EU. Wie zijn buitengrenzen niet bewaakt moet dat dan maar binnen in de EU toestaan. Zo kan het niet langer. Economisch onhoudbaar. Verpaupering voorspelbaar. We hebben in grote naiviteit Schengen opgetuigd en de Euro ingevoerd. Nu blijken dat grote blokken aan de benen van veel lidstaten. Waaronder Nederland. En dan zwijgt links in alle talen. Huldigt het beleid, geniet van Timmermans de linkse exponent van dat beleid, maar vergeet totaal door wie men eigenlijk is verkozen. Weg er mee. Herschikking van de regels en ook de verantwoordelijkheid. EU leuk voor de economie, niet voor de veiligheid, milieu en zeker niet immigratie. Als je niet wilt controleren dan moeten de lidstaten dat zelf weer doen. Veel beter voor ons allen…

    Like

   • In Nederland zowel als in België zijn GroenLInks en Groen weinig begaan met de gewone man en kan men zeggen dat het Marxistisch gedachtengoed er ook op de achtergrond is geraakt (of – in België zeker – zelfs niet geweest is).

    De opname van de Oostblok landen in de EU is een grote fout geweest. Zij zijn veel te vroeg toegelaten en de verdeling van de gelden naar die landen heeft corruptie in de Oostblok landen verder gevoed.

    Immigratie is bij de meerderheid van de Europeanen een vies woord en niemand wil graag die vreemdelingen in eigen land, waardoor er aan de EU grenzen een ernstig probleem is van een overbevolking van ‘anderen’. Moest elk EU land een deel van de vluchtelingen opnemen zou een mooie spreiding mogelijk zijn, welk niet zulk een druk tot de plaatselijke bevolking geven.

    Door het heen en weer zwalpen van Groenen en Christen Democratische partijen is het geloof in die partijen bij velen met recht en rede verloren. Dat boeren in België en Nederland zich miskend voelen is goed begrijpbaar. Verder wordt de ongelofelijkheid van Groen in België versterkt door hun vreemde denkwijze van mensen die geen gas zouden mogen gebruiken, omdat dat vervuilend zou zijn, maar zij gaan gascentrales bouwen om elektriciteit op te wekken. (Begrijpe wie begrijpen kan.)

    Van de vele betogers die opkwamen tegen de oorlog in Vietnam en tegen de kernwapens is slechts weinig ove gebleven. Van de hippiebeweging waarvan wij deel mochten uitmaken is nog maar weinig terug te vinden en heeft ons tot uitzonderingen gemaakt, die nog altijd achter dezelfde idealen aanlopen van in die tijd van dromen en hoop. Toch zijn wij er van overtuigd dat wij de jongeren weer moeten motiveren om voor de juiste waarden te gaan strijden (lees: opkomen én niet letterlijk ‘vechten’).

    Ik geef toe dat ik van enkele communistische vrienden heb gehoord dat zij bepaalde geschenken (of voordelen) hebben gekregen om op te komen tegen de Amerikaanse kernwapens. Maar anderzijds ken ik ook mensen die door de Amerikanen met medailles en voordelen beloond zijn geworden omdat zij de nucleaire installaties in België en Nederland ‘beschermden’ en opkwamen voor het NATO-beleid.

    Als danser-choreograaf, o.a. getraind in de Vaganova techniek heb ik les gekregen van Sovjet dansers en kunnen samenwerken met Sovjet dansers en choreografen zo wel als met gedefecteerden. In de jaren 70 heb ik genoten van de informatie én of desinformatie van beide zijden – Soviet én Europees-Amerikaanse ideeëngoed en kon ik in beide gemeenschappen goede, minder goede, slechte en zeer slechte zaken waarnemen.
    Uit wat ik kon waarnemen bij collegae in de Sovjet Unie was er daar ook enorme ongelijkheid tussen de gewone burgers, sporters en leiding gevenden. Eveneens was er door de houding van de aan de macht zijnden gebroken met de Marxistische leerstelling en kon men in de meest communistische landen dan ook dictaturen vaststellen die de mensen onderdrukten. Dit terwijl dit in het communisme helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar daar kunnen wij de lessen uit leren van “hoe het niet moet”.

    Ik geloof er in dat als er genoeg mensen de normen en waarden blijven verdedigen om onder de mensen gelijkheid en vrede te brengen, dat wij er met vele jaren geduld er toch toe zullen komen.

    Groetjes,
    Marcus

    Like

   • Jonge mensen worden veelal geindoctrineerd met groene meningen en dat vertaald zich op termijn in nog softere types die de politiek en de maatschappij in zullen vloeien. Werken wordt steeds meer als vies gezien, de meeste huidige linkse types hebben zelfs nog nooit in het bedrijfsleven een voet gezet. Als men al werkt is het in maatschappelijke organisaties, bij de overheid of verkeert in de sfeer van een uitkering. Dat baart mij zorgen. Ik ken het oosten van Europa van vele en regelmatige bezoeken. Zag wat wel en vooral ook wat daar niet functioneerde. Een van die zaken was de individuele vrijheid die altijd de kop in werd gedrukt. Kritiek op het systeem of de leer was streng verboden en leidde tot verbanning of erger. Hetzelfde zie je nu weer opkomen bij die radicalen op links (de groenen..). Zodra je het niet met ze eens bent komen ze zelden tot inhoudelijke tegenargumenten maar gaan over op #bashen #framen #cancellen. Je moet en zal hun doctrine aanhangen, anders ben je een tegenstander van hun idealen of erger nog houdt je niet van de Aarde. Maar veel van die volkeren daar hadden meer last van het communisme dan baat. Zelfs in de fanatieke DDR was het systeem op het oog sociaal maar wist men voor een slinkende bevolking nooit voldoende woningen te bouwen. Of goederen aan te leveren die de trek naar elders kon voorkomen. Het communisme brengt dus niks. De anarchie die er veelal mee verweven is wordt tegenwoordig ingezet om acties te voeren die vooral de ‘klimaatvijanden’ ernstig schaden. En als het niet linksom kan dan maar dwars er doorheen en begint men met roven en plunderen. Dat zijn niet de acties die begrip zullen opleveren onder de meerderheid van de bevolking. Die wil wellicht nog wel sociale rechtvaardigheid maar niet ten koste van wetteloosheid. Kortom, het groenlinkse gedachtengoed is mij een doorn in het oog. Omdat men nul komma nada interesse noch mededogen voelt met hen die het echt slecht hebben en het meeste lijden onder wat men in de Grachtengordels van onze grote steden bedenkt…

    Like

   • Beste meninggever,

    je haalt een ernstig probleem aan waarmee velen van onze groep (zowel geloofs- als politieke groep) mee zitten en ook vandaag niet enkel bij Groen Links vast stellen of vrezen dat kan gebeuren; Vooral het China gebeuren veroorzaakt hier in België een struikelblok en de al of niet kern-gas energie.

    “Zodra je het niet met ze eens bent komen ze zelden tot inhoudelijke tegenargumenten maar gaan over op #bashen #framen #cancellen. Je moet en zal hun doctrine aanhangen, anders ben je een tegenstander van hun idealen of erger nog houdt je niet van de Aarde. ” is ook hier in België een gekend fenomeen en roept bij meerderen vragen op.

    Op 10 december zal de Belgische partij PvdA zelfs een congres houden over de vraag waarom zoveel mensen denken dat die politieke partij en de communisten in het algemeen ondemocratisch zouden zijn en zouden moeten leiden tot dictaturen.

    (Ook ik zal er werk voor voorbereiden om het communistisch – of Marxistisch – gedachtegoed te verdedigen. – Dus uitwisseling van gedachten is tevens hard welkom.)

    Het roven en plunderen waarvan je spreekt en de omgang van de Nederlandse politici met de landbouwers en veehouders in Nederland doen ons vrezen dat die politici veel te ver af staan van én de werkelijkheid van het boerenleven én van de mogelijkheden om toch een goed landbouwbeheer te vinden waarin zij die voor onze voeding moeten zorgen gerespecteerd worden en naar waarde geschat worden.

    Berovingstochten zoals wij na de 1917 revolutie konden zien moeten wij ten allen kostte zien te vermijden. Nu lijkt het ook soms om zulk een verdeel en heers politiek te gaan in de kamers.

    Like

   • Ik ben echt benieuwd in hoeverre het ware linkse gedachtengoed ooit weer opgeld zal doen. Bij kerken zie je dat sommigen nog wel een beetje bewegen, maar de enige ware kerk van Rome beweegt totaal niet. En dat is dus net zo’n doctrine als de groene denkwijze van nu. Een businessmodel overigens want in ons land worden de extremistische actiegroepen op dit punt gefinancierd door o.a. de Postcodeloterij die intussen vele honderden miljoen Euri uitdeelde aan clubs die de Nederlandse samenleving willen ontwrichten en desnoods via de rechter lam leggen. Omdat men geen massale betogingen meer voor elkaar krijgt en de kaders va n al die clubs klein zijn benut men alle gelden om o.a. scholing zodanig in te richten dat de indoctrinatie op #klimaatgebied vele jaren lang stand zal houden. Net zoals je ziet in Noord-Korea, Iran, Turkije en Rusland. Ook daar heeft men de totale controle over de denkwijze van kinderen die later als volwassenen achter de grote leiders en hun doctrine gaan staan. Was ene Adolf daar indertijd niet even goed in als Oom Jozef? Zij die hun zin niet krijgen grijpen elke gelegenheid aan om te rellen, plunderen en vernielen. Beroepsklagers kakelen over van alles op de sociale media, maar op inhoud zijn ze echt zo van de voeten te blazen.

    Like

   • Ik zie dat je de foutieve vergelijking van Populistische Caroline van der Plas van BBB overneemt?

    De hoeveelheid Europese en lande subsidies naar de dieronvriendelijke vleesindustrie is groter dan de donaties van de Postcodeloterij aan ANBI-geregisseerde natuur-, groen-en Milieu organisaties.

    Feiten en meningen zijn met enig nadenken ook door jou uit elkaar te houden?

    Vriendelijke groet,

    Like

   • Ik neem dat over wat me als waarheid overkomt. De intussen tientallen miljoenen subsidie vanuit ons volk aan extremistische organisaties die het volk zien als klassevijand en er alles aan doen om de moderne samenleving omver te werpen lijkt mij een abject streven en de moeite van het boycotten van die loterij waard. Daarnaast ben ik van mening dat extremisten verboden moet worden reclame te maken via de NPO of STER. Of gaat we straks ook IS of soortgelijken zien als een actiegroep met ideologisch doel? Feiten zijn pas lastig te accepteren als jouw mening er niet op aansluit. En de cijfers spreken voor zich. Overigens ben ik van mening dat megastallen en dierenleed uiteraard moet worden uitgebannen. Maar dat kan ook zonder extremistische acties als door Greenpeace en Milieudefensie dan wel ExtinctionRebellion worden toegepast…Om het over Antifa helemaal maar niet te hebben…. En dan nog iets, niks mis met BBB van Caroline van der Plas. Zij is nodig om tegenwicht te bieden aan al te veel extreemlinkse indoctrinatie over o.a. de agrarische sector…

    Like

   • De financiering van Caroline van der Plas en BBB is helder en duidelijk.
    De Agrofood industrie probeert haar subsidies, inkomsten en winsten te redden.

    Dat het voetvolk de trekker terroristen niet door hebben dat zijn gebruikt worden?
    Dat de buitenstaander de rol als consument in deze niet begrijpt?

    De grote supermarkten en banken spelen in deze natuurlijk een zeer beschamende rol op de achtergrond.

    Vriendelijke groet,

    Like

   • Opmerkelijk dat je de pijlen nu weer richt op BBB maar zwijgt over de extremisten met hun miljoenensubsidies waarmee ze de hele samenleving onderuit halen. Heb je nou zoveel afkeer van Nederland dat je de nuance niet kunt zien?? Wie in het kapitalistische maar ook zeer democratische Nederland leeft moet zich realiseren dat hier in meerderheid niet wordt gekozen voor het communisme, het Klaveriaanse groene paradijs of de anarchie. Bij die democratie horen fatsoenlijke partijen die allemaal recht hebben op een bijdrage van links of rechts. Zo werd het linkspopulisme van Kaag gesteund door een miljonair om zo stemmen te kunnen winnen. Als dit door pakweg Lientje of Geert was ontvangen was de linkse wereld in alle staten geweest, maar ach…ging om Kaag, moet kunnen… Maar dan blijft het hoe dan ook politiek verpakt. Bij extremisten ligt dat genuanceerder. Neo-nazi’s krijgen (gelukkig) ook geen miljoenensteun. Net zo min als moslim-extremisten al is dat wellicht toch het geval, maar zien wij dit niet. Waarom zou je extreemlinkse groepen die niet democratisch zijn verkozen en veelal kiezen voor keiharde en destructieve aanvallen op de democratie dan wel moeten mogen financieren? Er is maar een antwoord, het dient een politiek doel. Wat men niet op normale wijze kan bereiken, via verkiezingen, moet dan maar via de harde actie. En dat lijkt dan weer op de Sovjet-aanpak van een eeuw geleden. Ik zou er niet bij willen horen. Maar ja, er zijn altijd mensen…..

    Like

   • De achtergrond, de ondersteuning en financiering van BBB en de PVV vind ik over het randje van betamelijke en fatsoenlijke politieke.

    Voor oplossingen van het Stikstof probleem kijk ik vooral naar boeren zoals uit het volgende nieuwsbericht:
    https://www.nu.nl/binnenland/6218625/boeren-aan-het-woord-we-hopen-gewoon-dat-we-hier-mogen-blijven.html

    Dat is voor mij een voorbeeld van een mooie cultuur waar ik graag bij wil horen.
    En in deze laat ik dat ook met mijn geld en inkopen blijken.

    Natuurvriendelijke groet,

    Like

   • Wij worden het nooit eens. Ik vind elke euro die via loterijen gaat naar niet gekozen organisaties die er op zijn gericht de samenleving en de democratie omver ter werpen onacceptabel. Voor jou heiligt het doel de middelen. Dat is dus de weg van de totalitaire anarchie. Gevaarlijk en onbegrijpelijk.

    Like

   • Ik gok niet.

    Op die manier zorg ik dat ik zelf volledige zeggenschap heb over mijn uitgaven.

    Wel investeer ik in voor mij maatschappelijke doelen.

    Waarbij de opbrengst voor mij van minder belang is.
    Al levert het in de praktijk vaker een mooi rendement op.

    Vriendelijke groet,

    Like

   • Met een rondje rondom Amsterdam en door het Gooi zag ik vele omgedraaide Nederlandse vlaggen. In het nieuws hoor ik gelukkig over gearresteerde en veroordeelde trekkerboeren.

    Het bedreigen, vernielen, plunderen en rellen komt al langere tijd uit een gevaarlijke fascistische deel van de Nederlandse bevolking. Na afgeschermde WhatsApp-groepen bepalen deze foute Nederlanders het algemene beeld van Nederland.

    Bezorgde groet,

    Like

   • Je kijkt met een donkere bril naar de daden van extreemlinks. Met als toppunt de moord op Pim Fortuyn door een extremist van de laagste soort? Als je dat echt meent ben je toch niet in staat om het politieke landschap in dit land goed te duiden. Boeren vechten voor hun bestaan, land, toekomst. Zij steken tot hun nek in de schulden vaak omdat ze door voortgaande wetgeving constant moesten aanpassen bij de regelgeving van diverse kabinetten. Vanuit een uitkeringssfeer afgeven op boeren, zoals je juist in kringen van #extreemlinks steeds weer ziet, lijkt een tegenwicht maar geeft meer aan hoe diep extremisme in onze samenleving is doorgedrongen. Normaal overleg telt niet meer, altijd weer komt het tot uitwassen, leugens en polarisering. En helaas, het zijn de linkse groepen die daar maar mee door blijven gaan. Fascisme in Nederland stelt niks voor. Communisme en anarchie daarentegen…

    Like

   • BBB, FvD, PVV, Ja21, lijst van Haga en afsplitsingen verspreiden in mijn ogen bedenkelijk gedachtegoed.
    Het scala aan boeren en tuinders is ruimer en groter dan trekkerterroristen die aan de voordeur van politici en bestuurders en overheidsgebouwen rammelen of verkeersregels overtreden of klein en/of groot chemisch afval verspreiden in de openbare ruimte.

    Dat in de stikstof-discussie subsidietrekkers, miljonairs en grote internationale bedrijven voetvolk inhuren om hun winsten veilig te stellen?

    De negatieve draai die jij aan uitkeringsgerechtigden geeft vind ik ook zeer bedenkelijk. De Nederlandse uitkeringen zijn een vangnet voor de mensen die dat vangnet nodig hebben.

    Er zijn goede oplossingen aangeboden vanuit de agrarische wereld.
    Er zijn ook diverse agrarische bedrijven die zelf oplossingen voor de stikstof problematiek toe passen.

    Maar in jouw reacties laat je vooral vooroordelen blijken!

    Natuurvriendelijke groet,

    Like

   • Feit, de mensen die voor links op de barricaden gaan hangen vaak aan de overheidssteun. Via hun inkomen of huur. Vaak met te veel vrije tijd en te weinig echte hobby’s. Ze staan pal achter Antifa, Greenpeace, extinctionrebellion, krakersbeweging, milieudefensie en kiezen het liefst de partijen van Klaver of Ouwehand. Abjecte stromingen, maar waar ze de democratie onderuit halen extremistisch. De neiging het vaderlands belang te verkwanselen t b v het grotere doel, dat van Lenin of Allah dienen, is het niet vreemd zo lijkt hen wel eens. Die optelsom maakt dat er altijd contrabewegingen op zullen komen. Geschiedenis vertelt ons dat in het Duitsland van de Weimarrepubliek communisten een keiharde beweging maakte richting een revolutie naar Sovjet-model terwijl in het zuiden de nationalisten onder Adolf H zich opmaakten voor de contra-revolutie. Knokploegen moesten op straat het pleit beslechten. We kennen de uitslag. Al was in het oosten van Duitsland het communisme in 1945 snel weer opgetuigd. Ook daarvan kennen we de resultaten. Dat je die overeenkomsten niet ziet zegt veel. Communisme is tegenwoordig groen van kleur, de arbeiders vervangen door grachtengordeltypes met pretenties de aarde te redden, maar vooral zichzelf. De rechtse partijen vooral gericht op de arbeiders die dit allemaal moeten betalen. En net als in het tijdsgewricht van Lenin en Hitler zie je de middenpartijen ineen storten. Daarmee verdwijnt vaak ook het fatsoen. En nogmaals, minder giga-boererijen? Prima. Maar hele sektoren wegvagen om een bijster slecht onderbouwd plan en 0,07% verbetering van de lucht op termijn is pure flauwekul. Op wereldschaal zelfs destructief voor onze handel en wandel. Als je iets wilt doen aan die stikstofuitstoot stop dan ook met de constante toevoer van mensen van elders. 200.000 per jaar er bij kan niet in dit land. De verstening die men nastreeft is op zich een ramp voor de toekomst. Nog los va n alle andere problemen. Dus….kijk eens met de hand in eigen boezem naar de argumenten en blijf niet zo wijzen….

    Like

   • U spreekt over “de enige ware kerk van Rome” die totaal niet beweegt Maar voor ons kan dat volgens Bijbelse normen helemaal niet de ware kerk zijn, mits zij zich niet houdt aan de God van Christus en meerdere goden en heiligen eert terwijl de God van de Bijbel van ware gelovigen verlangt dat zij zich houden aan de aanbidding van slechts één God.

    Die kerk, die u de enige ware kerk noemt, heeft in het verleden heel wat mensen een rad voor de ogen gedraaid en heeft zich op de kosten van vele armen sterk verrijkt.(Een onderdeel van haar beleid war Luther zich kwam tegen te verzetten.)

    In sommige landen was die Rooms Katholieke Kerk het denk- en controleorgaan van meerdere politieke partijen en groeperingen; In België was die Kerk zelfs bijna een overheerser van vele groepen, vennootschappen, bedrijven en denkgroepen die zogenaamd oplossing moesten uitzoeken.

    In feite is er nog altijd niet veel veranderd, betreft de drang naar meer macht en controle. Doch, in West Europa stat de Rooms Katholieke Kerk nog altijd voorop om de agenda te bepalen. Hierbij worden liefst zij die niet mee willen gaan in de boot, overboord gegooid. Liefst wil men die ontkenners en tegensprekers zo vlug mogelijk weg gewerkt zien. Hiertoe paaien zij ook vele ander politieke partijen van het middenveld, waardoor de uitersten meer worden belicht en dikwijls verkeerd worden voorgesteld om de mensen er te doen van afkeren. Maar door cordon saniairs en het counteren wordt er juist een misnoegen in de politiek geschapen waarbij meerdere mensen juist vluchten naar die verwenste partijen.

    Als dieren in het nauw geduwd zien wij nu ook, niet verwonderlijk, bepaalde lui reageren, zoals de boeren in Nederland. Het zal uitkijken zijn naar wie hen een strohalm zal willen aanbieden.

    In ieder geval zien wij, zoals in de jaren dertig van vorige eeuw.het rechts gedachtegoed aan aanhang winnen. Indien er uit andere hoeken geen weerwerk komt om de ware verwrongenheid van de centrum partijen bloot te leggen, zal het uiterst rechtse kamp verdere aanhang kunnen verwerven. Door de angst die de meeste partijen zaaien tegen uiterst links zullen die verder in het verdomhoekje gedreven worden terwijl vele kerken hier verder zullen aan mee werken door dat kamp verder af te schilderen als de anti-christ of de partijen van de ongelovigen, dit terwijl er tussen de communisten ook wel echte of ware gelovigen zitten.

    Like

   • Elk geloof en iedere doctrine is even gevaarlijk voor de vrije mens. Geen onderscheid. Dat de katholieken ooit een wat zware druk legden op hun achterban, het zij zo. Wel eens gekeken hoe dat in protestantse kring gaat. Ik ken wat mensen uit de Bible-belt, vallen hele boeken over te schrijven. Of laten we die ‘liefhebbende’ islam niet vergeten. Meer dan 300.000 doden vielen er al door islamitische aanslagen wereldwijd. Alleen maar omdat men het totalitaire geloof in iets dat onbewezen rondwaard in die kringen met Sturm und Zwang over de wereld wil uitventen. Hetzelfde zag en zie ik bij communistische stromingen. Altijd wordt er een leider als een soort Christus vereerd, de leer van Lenin als waarheid gezien en elke kritiek op het ware geloof afgedaan als ongewenst en reden tot opsluiting. Dezelfde manier van denken tekent de Groene sekten van deze wereld. Men pakt mensen met een afwijkende mening direct aan. Noemt ze fascist of erger. Omdat men niet luistert, leest of snapt dat niet iedereen gaat voor een gektesekte die terug wil naar de Middeleeuwen. De politiek is langzaam aan in verwarring. Het volk wil bepaalde zaken niet meer. De flanken groeien, de polarisatie ook. Net als toen de aanhangers van Luther en Calvijn zich afsplitsten van de ware moederkerk. Ze stichtten hun eigen stromingen en zorgden er voor dat met veel druk en geweld (beeldenstorm en moord op katholieke priesters) hun doctrine de dominante werd in o.a. de Lage Landen. In ons land zijn maar weinig stromingen die baseren op het katholicisme. Wel wat bijbelse stromingen met een vrij hechte aanhang. Van de 150 zetels in het parlement zijn dat in totaal 10 zetels. De katholieken nog vertegenwoordigd door het CDA dat zelf net aan 10 zetels haalt en die nog deelt met protestanten. Hoe dan ook, cultuur en vooroordeel was de strekking van mijn verhaal. Wat het losmaakt geeft aan hoe treffend mijn story hierover moet zijn. Dank voor de bijdragen. Op naar de volgende…

    Geliked door 1 persoon

   • U haalt de Islam aan als veroorzaker van meer dan 300.000 doden die er al vielen door islamitische aanslagen wereldwijd, meer meldt niet de meer dan 500.000 doden die er vielen door het Romaans Katholieke geloof met de kruistochten en inquisitie.

    Sturm und Drang was weer een andere peiode en zoa

    Like

   • Voor de goede orde, en ik schreef echt duidelijk over…., gaat het om 300.000 doden door recente islamitische terreur. De veldtochten ter bekering van andere volkeren sinds pak weg de 7e eeuw is uit te drukken door een veelvoud van dit aantal. Het hele Byantijnse Rijk werd over de kling gejaagd door deze lieden, hun veroveringen bracht ze al kerstenend met het kromzwaard tot ver in Afrika, Azie, en ook Europa. Een deel van onze recente Europese conflicten terug te voeren op de godsdienstoorlogen uit het verleden. De afkeer van islamitische immigranten in bijvoorbeeld Servie of Hongarije direct gevolg van Ottomaanse overheersing. Dat we die 300.000 recente doden voor normaal aannemen zegt iets over onze naiviteit…

    Geliked door 1 persoon

   • Vreemd genoeg bevechten gelovigen elkaar niet alleen met vuur en zwaard.
    Maar ook worden er door heel gelovigen vooroordelen, oordelen en verwijten over en weer rond gestrooid.

    In mijn studie naar godsdiensten, religies en levensovertuigingen vind ik altijd een gemeenschappelijke noemer: respect, liefde en vredelievendheid.

    Stille groet,

    Like

   • De splitsing tussen Jodendom en Christendom heeft tot veel ellende geleid. De afsplitsingen van protestanten en katholieken is tot op de dag van vandaag een stevige bron van discussie. Zelfs protestanten onderling konden enorm met elkaar knokken om wie een bepaalde passage uit de Bijbel juist interpreteerde. We zagen de Byzantijnse kerken die zich van Rome losmaakten en een heel andere religie opbouwden maar met dezelfde elementen. De Anglicaanse kerk met haar eigen koninklijke Hoofd, we zien de vele genootschappen en sekten in Amerika, en dan is er de Islam waar men het onderhuids ook niet met mekaar eens kan worden over de inhoud van hun heilige schriften. Bij doctrines is dat ook zo. De uitleg door bijvoorbeeld communisten van hun doctrine was ook voor velerlei interpretatie aanleiding en heel wat leiders ontketenden hun eigen Revolutie. Tot op de dag van vandaag zien we enorme verschillen daarin. De mens is geen echt kuddedier. Het liefst houden we er ons eigen geloof of levenswijze op na. Prima natuurlijk, maar dan mis je wel het samenzijn in die kerk/gebedshuizen. Voor de moderne mens is dat vaak niet meer nodig. Men gaat naar festivals, drinkt bier, doet aan de vleselijke liefde en aanbidt daar ter plekke de nieuwe helden op het podium. Mozes zou zich omdraaien in zijn tombe over zoveel afgoderij…

    Like

   • en zoals u aanhaalt, is het aanbrengen of opdringen van een politieke stroming, zij het Franse of Russische Revolutie niet zonder slag of stoot gegaan en hebben meerdere volksopstanden massa’s doden opgeëist.

    Op sociaal, politiek en cultureel vlak heeft de mensheid telkens verschuiving gehad waar de ene stroming tegen de andere ging vechten,met meer dan eens in de letterlijke zin. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Nog altijd zijn er mensen die er niet tegen kunnen dat andere een andere mening toegedaan zijn. Nog altijd zijn er die volstrekt willen dat anderen als hen gaan denken of dat anderen het zwijgen moet opgelegd worden. Het is een kwaal van mensenheugenis.

    Volgens ons is juist de zekerheid van een democratisch bestel als de mensen de vrijheid krijgen uit een verscheidenheid van groeperingen te kiezen waarbij de stemmen evenredig naar hun percentage in zetels worden verdeeld. Door dan te moeten overgaan tot samenwerking en tot het komen van een ‘gulden middenweg’ of consensus, zal men het de meerderheid toch nog mogelijk maken zich in de bekomen resultaten te vinden. Maar voor iedereen altijd goed doen is als het ware onmogelijk.

    Like

   • Alles draait om macht en grondgebied. Of men nu een geloof of doctrine wil uitdragen, vrijwel altijd leidt dat tot ellende. Omdat men nu in die kringen kennelijk eenmaal niet kan inzien dat niet iedereen zit te wachten op de dictatuur van een geloof of pakweg de groene gektesekte. De middelen die men gebruikt zijn vrijwel allemaal gelijk. Ik kom daarop binnenkort nog eens terug. De democratie werkt slechts als de dienaren van het volk zich realiseren voor wie ze nu eigenlijk aan het werk zijn. Maar omdat de meeste politici geen vakmensen zijn maar beroepsambtenaren heeft men zelden enig benul van waar men mee bezig is. Bij een beetje bedrijf wordt een niet functionerende man/vrouw of manager vervangen en snel. In de politiek moet je wel erg ver gaan wil je niet meer aan de bak komen. Het voorbeeld van Siegried Kaag een vervelende maar wel realistische. Afgekeurd (en afgetreden) als minister want falend, maar in een volgend kabinet weer gewoon minister op een andere post en denkend dat ze de nieuwe premiere van Nederland kan worden terwijl haar partij in de peilingen is gehalveerd. Omdat die vrouw gewoon niet geschikt is. Maar ja, ambtenarenbloed….en dan blijf je zitten…

    Like

   • Alles goed en wel. We stranden hier op een veelheid van woorden.
    Ik heb e.e.a. door mijn ogen laten opmerken.
    Mijns inziens zijn we verdwaald. Jawel, verdwaald in het actie- en reactiespel.
    In de arena van het leven heeft de sterke de grootste kans van slagen om zijn/haar strategie te laten zegevieren. Daarom, hiërarchieen geven de toon aan.
    Problemen en andere in stand gehouden situaties van wederkerige aard hebben een ‘hogerliggende’ superieure bron van oorzaak.
    Ik wijd de algehele ontwikkelingen welke de laatste decennia, of beter eeuwen, aan de gang zijn, het gevolg van een gecrashte draak in de Franse Alpen. (Zie hiervoor mijn blog)
    Een verzwegen factor van het leven, een ongekende onderstoom veroorzakende ‘ramp’ in de 6de eeuw. ‘Wij’ o zo bewuste en nuchtere westerse mensen beseffen niet. Hier komt men op een ietwat spiritueel en niet-westers gebied. Alleen voor insiders weggelegd!
    Ik ben RK-gelovig binnen mijn ‘kunnen’, en wel hierom omdat we een blok moeten vormen opdat de geschiedenis zich alweer niet herhaalt. Daarvoor is een gedegen netwerk van enigszins gelijkgestemden nodig. Één kapitein op het schip. Zoiets……

    Wat ik hierboven geschreven heb is uiteraard weer discutabel en roept vragen op. Die ga ik niet beantwoorden.

    Like

   • Als op inhoud wordt gediscussieerd is het mij goed. Zeker als het vooral on-topic is. Verleden hoort bij het heden zoals onze daden bij de toekomst. Mijn stelling is vooral dat we wat veel wijzen (links) naar daden uit het verleden en wat te veel benoemen wat nu, anno 2022, niet zou hebben gekund. En ik stel daar dus tegenover dat de feiten van al die mensen die dat roepen veelal erg eenzijdig zijn en vooral bedoeld om de huidige (nog) Nederlandse bevolking een schuldcomplex aan te praten dat alleen kan worden afgedaan met consequente herstelbetalingen. Maling aan de geschiedenis, gewoon betalen! Maar de kennis van die geschiedenis is zo matig, alsof scholing bij linkse mensen soms compleet afwezig is geweest, dat men vaak maar wat raak kakelt. Zou men in andere landen ook zo denken? Vast niet.

    Like

 3. Pingback: Naakt lopen, kolonialisme, klimaatcrisis, cultuur en vooroordeel – Jeshuaisten / Jeshuaists

  • Het is redelijk simpel. Mijn blog is al 15 jaar onder deze naam (Altijd MIJN mening) op het www te vinden. Als ik de mening van anderen zou vertolken heette hij ook anders. Dus mijn verhalen vertellen dat wat ik vind of waarvan ik meen dat mensen er door geprikkeld moeten worden.

   Like

 4. We worden langs alle kanten geconfronteerd met verschillende culturen en opinies. De leefwereld wordt steeds maar kleiner. Dit zal op den duur leiden tot nieuwe culturen en standpunten. Of het beter wordt voor de gewone man in de straat is de vraag.

  Like

 5. De keuze om anoniem te bloggen, te reageren is vrij aan een ieder.
  Zoals ik indertijd heel bewust gekozen heb om met mijn volledige naam op het internet actief te zijn. Al is dat op sommige plekken niet mogelijk. Er zijn nogal wat naamgenoten op de wereld en ook op het internet actief.

  PS: Ik heb mij intussen geabonneerd op uw/jullie blog.

  Vriendelijke groet,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.