Godsbeeld…

Als kind uit katholiek milieu was het allemaal simpel. God was een oudere heer met baard die vanaf een wolk niet al te vrolijk neer keek op zijn schepping.

Hij had zijn zoon ooit gestuurd (toen nog een jaar of 1940 geleden..) om ons allen te redden maar die missie bleek om achteraf beschreven redenen niet zo geslaagd. Gelukkig kon hij ons met Pinksteren de ‘wijsheid’ cadeau doen die we ook toen al zo ontbeerden en werd het leven weer wat ordelijker. Nou ja, in de eigen bubbel wellicht. De wereld werd er zeker in algemene zin niet beter van. Bij de afvallige protestanten ging het meer om de kern van het woord Gods. De Bijbel het uitgangspunt van het leven en uitspraken van Jezus als de zoon van God leidend. Bij de Joden was het weer anders, maar alles greep voor de komst van de Messias wel min of meer in elkaar.

Over de islam dacht ik vroeger niet zo na, maar toen ik daarmee van doen kreeg omdat er nu eenmaal veel media-aandacht kwam voor alles wat rond die religie in de wereld plaatsvond bleek al snel dat men daar dezelfde soort profeten en godsverering toepaste, alleen dan als godsdienst een kleine 650 jaar na het christendom in elkaar gestoken en duizenden jaren na het joodse geloof. De claim op het ultieme gelijk bij al die geloven vrijwel identiek. Mag je bij de katholieken je verbeelding helemaal kwijt in kerken vol fresco’s, schilderijen, brandschilderingen op ramen en zo meer, de protestanten richten zich vooral op het woord en dat vinden die andere geloven ook het beste. God is overal, hoort en ziet alles, oordeelt, maar is geen af te beelden persoon. Als hij al verscheen dan in de vorm van een brandend braambos of toornige wolk. Wel altijd veroordelend. Eisen stellend, want als je hier en nu niet leeft volgens de door ‘hem’ (over haar werd niet gesproken) opgelegde spelregels kwam je later niet in de hemel. En of die hemel nu vol zat met de helpende hand biedende engelen of maagden, het principe is overal gelijk.

Maar is het ook uniek? Nee hoor. Veel geloven uit andere en ver van het Midden-Oosten (de bron van die moderne geloven) gelegen godsdiensten hebben los van elkaar dezelfde uitgangspunten. Offeren, lijden, aanbidden, priesters, op kijken naar de hemel en aannemen dat daar een of meerdere goden het heelal bestieren. Soms strenger, dan weer losser, maar aanbidden doet men. En afzweren lukt maar matig. Communisten hebben dat in hun hoogtijdagen getracht te doen, de nazi’s ook, maar steeds zonder al te veel resultaat. Denk ook maar eens terug aan de oertijden toen gelovigen werden gekruisigd, voor de leeuwen gegooid, in brand gestoken, gevierendeeld en nog meer van dat soort fraais. En toch…geloof bleef en blijft. Van vader op zoon, van moeder op dochter. We kunnen kennelijk niet zonder. De een werkt zich gek in het aanschijns zijner Heer om iets goeds te bereiken op deze Aarde opdat hij later aan de troon van Jezus in de hemel mag genieten. Anderen wachten tot hun God alle problemen oplost waardoor die problemen structureel en al eeuwen lang blijven bestaan. En maar hopen op die veertig maagden die op hen wachten mochten ze ineens…. Keuzes…..veroorzaakt door een wonderlijk godsbeeld. Niemand persoonlijk aangesproken voelen hoor. Geen veroordeling. Die komt pas als men anderen een geloof oplegt, wetten toepast die niet baseren op humaniteit maar op een of ander boekwerk of papyrus rol uit de oudheid. Geweld uitlokt om zo de positie van een geloof te versterken. Duizenden jaren lang een akelige doctrine. En als die God bestaat zal hij dat vast niet met plezier bekijken. Wellicht dat de hel als die ook bestaat uitsluitend is bedoeld voor hen die daar op aarde mee dreigen en anderen veroordelen?? Ik hoop het oprecht. Sterker nog…ik geloof daar heilig in. U bent gewaarschuwd… (Beelden: archief)

36 thoughts on “Godsbeeld…

 1. Een godsbeeld ontbreekt in mijn leven. Wel krijg ik steeds meer het beeld voor mij van hardvochtige veroordelende mensen.

  Een goede vriendin van mij is vandaag begonnen met Ramadan. Een vastenperiode waar mijn buurman zijn diepere betekenis van uitlegde.

  De naastwonende buurman is een Baha’i. De overeenkomsten? Het zijn beiden zeer plezierige mensen. En ik ben blij dat ik naast deze mensen woon.

  Vredelievende groet,

  Like

  • De veroordeling zie je bij veel gelovigen. IK ben dan ook blij met mijn buren. Veelal atheisten, soms socialisten, dan weer joods of zoiets. Maar vooral humanistisch. En dat geeft een plezierig ‘wij-gevoel’. Overigens niets ten nadele van christenen die groot gevoel van naastenliefde vertonen of zich inzetten voor armen en behoeftigen. Meer dan veel zichzelf socialist of progressief noemende lieden zonder geloof. Het zou toch mooi zijn als iedereen zich niet met zijn/haar geloof zou bezighouden maar met het Nederlander zijn of nog belangrijker, Amsterdammer…. Dan komen we ergens…

   Like

   • Socialist of progressief noem ik mijzelf niet. Wel zeg ik soms dat ik atheïst ben. Al ben ik wel lid van het Humanistisch Verbond.
    Daarbij noem ik mijzelf vaak Wereldburger. En dat ben ik vooral in Amsterdam-ZuidOost geworden.

    Aan de ene kant woont een professor van een Amsterdamse universiteit. Aan de andere kant woont een gepromoveerde aan een Amerikaanse universiteit.

    Zelf ben ik tegenwoordig hoofdzakelijk natuurliefhebber. En die natuur zoek ik op heel veel verschillende plekken.

    Stille groet,

    Like

   • Ik voel mij wereldburger doordat ik in een stad woon waar 120 nationaliteiten het met elkaar trachten te redden. Maar ook door het rondkijken in de wereld. Vreemde culturen, talen, gewoonten. Geleerd dat hoe men ook gelooft of denkt, respect voor de ander, zeker in eigen omgeving voorwaarde is. En daarover zal ik in de toekomst nog wel wat schrijven. Want wij mensen neigen toch te vaak tot ‘bekering’ van de ander, ‘omvorming’ of opleggen van religie. Of dat nu in een godsbeeld is of een doctrine. Voor mij is dat hetzelfde. Respect voor A door B moet eerst verdiend worden, liefst met een wederdienst. Respect voor B door A…..dan wordt het nog eens wat…

    Like

  • Maar al die geloven verwijzen daar wel heen als het hen uitkomt. Bij daden door dienaren van welke god ook blijft men veelal ver weg van de veroordeling die normale gelovigen wel zouden kunnen treffen. Zoals die enkele reis naar de hel bij extremisme, misbruik of indoctrinatie bijvoorbeeld….:)

   Like

 2. Hier in den diepe Brabanden is de hand van de kerk nog goed te zien allemaal familie van elkaar en in sommige dorpen een enorme katholieke kerk. Uiteraard gebouwd in een tijd dat 10 kinderen het uitgangspunt was en de pastoor en de baas alles voor het zeggen hadden. De mensen waren arm en dom en dat hielden ze graag zo.

  Like

  • Ik herinner mij nog een mis op Kerstavond in de kerk van Nederwetten. Mijn eerste katholieke dorpservaring nu een halve Eeuw geleden. Niemand begreep dat ik niet Katholiek ben. En dat ik ongedoopt door het leven ga was helemaal onvoorstelbaar.

   Stille groet,

   Like

   • Heidenen zijn die mensen die meerdere goden aanbidden. Ik noem mijzelf niet voor niets ongelovig. Dat de Katholieken het verschil tussen meerdere goden aanbidden en geen een god aanbidden heb ik altijd als een gebrek aan goed onderwijs gezien.
    Ongelovige groet,

    Like

   • De christelijke leer gaat uit van het aanbidden van slechts een God. Geen afgoden, geen gouden kalveren. Simpel. De Koran heeft niet voor niets een soortelijke structuur. Oftewel, die ene God, daar ga je voor, doe je dat niet, ben je ook voor een moslim gewoon een heiden.

    Like

   • Er zijn mono-theistische religies en religies met meerdere goden.
    Jodendom, Christendom en de Islam vereren 1 God. Het hinduisme vereert velen goden.

    Ik geloof in geen enkele god.

    Heidenen is vanuit het Christendom vooral een schoffering van andere religies.Maar een misplaatste benaming voor ongelovigen.

    Er staat inmiddels zo’n 2 meter literatuur over godsdiensten, religies en geloofsovertuigingen in mijn boekenkasten ….

    Stille groet,

    Like

   • Opmerkelijk toch dat je het christendom verwijt schofferend te zijn naar andere religies. Barbaars waren de extremistische moslims die hele ‘heilige steden’ en kunstwerken opbliezen in diverse landen waar zij binnentrokken. Boeddhabeelden opgeblazen, oude opgravingen vernietigd, kerken geplunderd. Alles omdat er maar een geloof en god was volgens deze lieden. Afkeer van bepaalde meningen zal eerder de jouwe kleuren vrees ik, zodanig dat je de ogen sluit voor de misdaden tegen chistenen en andere gelovigen door dat geloof wat ook hier zo haar stempel wil drukken….Of ben ik nu te achterdochtig??

    Like

   • De gevolgen van de Kruistochten en de overheersing door Kruisridders laat jij achterwege. Verstopt onder een religieus sausje zijn er inderdaad vele veroveringstochten vanuit Europa oost- en zuidwaarts. Zoals dat ook vanuit het Zuiden en Oosten richting Europa heeft plaatsgevonden.

    Interessante materie met vele kanten.

    Vredelievende groet,

    Like

   • Het blijft toch opmerkelijk hoe je de geschiedenis weet te vervalsen als de uitkomst van die je niet bevalt. Waarom gingen die kruisdiders ook al weer richting Jeruzalem? Juist! De Arabische Islam veroverde met geweld het Midden-Oosten, Perzie en ook Egypte. Vogende stap was het christelijke Heilige Land. Men trad daar wreed op. Overlevenden brachten de verhalen terug naar het nu overwegend christelijke Rome en Europa en vandaar uit ontstond de behoefte om het land van Christus te zuiveren van de Barbaren. Zo geschiedde. Het bleek een wonderlijke combinatie te zijn van winnen en verliezen, maar veel ridders en hun gevolg werden gehard in de strijd en zeker hun geloof. De expansiedrang van de islam beperkte zich niet tot dat gebied. Later trok men via Noord-Afrika naar Spanje en Portugal en vestigde daar het zgn. Moorse rijk. Galleien vanuit Afrika met gevangen genomen (veelal christelijke) slaven roeiden zelfs tot aan IJsland om op zoek te gaan naar nieuwe gebieden die men wilde onderwerpen. In wat latere jaren veroverden de Arabisch horden Byzantium en dreven de christenen terug naar Rusland en achterliggende gebieden. In een notendop even geschiedenis van wat ons nog steeds boven het hoofd hangt…. 🙂

    Like

   • Mijn geschiedschrijving en duiding klopt volledig. Kwestie van goed opletten tijdens de vroegere geschiedenislessen en de latere aanvullingen. Een van mijn interessegebieden. Bieb vol met informatieve boeken op dit punt. Leg het graag nog eens uit. Oorzaak en gevolg. En zonder spiegelende polcorbril of idealisering van wat fout ging. Maar ook niet met de ogen gesloten voor de expansiedrift die sommige culturen tot diep in de genen hebben zitten tot op de dag van vandaag. Binnenkort vertel ik nog een stukje over de geschiedenis wat dan weer iets anders doet kijken naar de geschiedschrijving van o.a. de VS. Mag allemaal als studieobject benut worden…

    Like

  • Als je in the Bible Belt van ons land kijkt zie je ook daar nog steeds grote gezinnen. Gods water moet ook daar over Gods akker stromen, en elk schot is raak. De kerk de lijm in de samenleving, maar ook het knellende lijden voor gelovigen.

   Like

 3. Geloof is grotendeels iets persoonlijks die je in staat moet stellen met alle mensen te praten en om te gaan. Wanneer men kuddes gelovigen loslaat over theoretische vraagstukken één god tegenover de drie éénheid dan is het kot te klein. In plaats van vredig samen te leven moord men elkaar uit. Idem over de figuur van Jezus die in zowel het christendom als de Islam voorkomt. De man waarover men de meest uiteenlopende visies heeft.

  Like

  • In onze streken is honderden jaren gevochten om wie nu eigenlijk gelijk had rond de uitleg van wat in de Bijbel (een best twijfelachtig werkje) staat beschreven. De Joden hebben allerlei verschillen van inzicht over hun geloofsgeschiedenis, en binnen de Islam zie je hetzelfde. Elke letter gewogen op een weegschaal en wie dan afwijkt van de Leer wordt aangepakt. Ook bij andere doctrines, denk aan het communisme, zag en zie je ook die interpretatieverschillen. En dat leidt veelal tot moord en doodslag. Geloof is inderdaad een persoonlijke keuze. Mag nooit worden opgelegd en dus pleit ik al langer voor Openbare scholen zonder godsdienstonderwijs. Juist daar begint de gekte…

   Geliked door 1 persoon

   • Met heel veel plezier ben ik een aantal jaren bestuurslid geweest van de Openbare Basisscholen in Amsterdam-ZuidOost. Tot mijn verdriet is deze groep scholen nu samen gegaan met de groep oecomenische groep basisscholen.

    Stille groet,

    Like

   • Indertijd was ik ook betrokken bij het schoolbestuur van de O.S. waar mijn zoon op zat. Diverse culturen en geloven bij een. Liep prima daar. Maar ook die school fuseerde….. Kennelijk was dat toen al, en nu nog, een voorwaarde om het te overleven…

    Like

   • Fuseren, schaalvergroting is een misplaatste vorm van efficientie. Het creeert vooral dure bestuurskantoren. BasisOnderwijs en Voortgezet Onderwijs gaat om wat er in de klas beschikbaar is.

    Bezorgde groet,

    Like

   • Toch zie je vooral in linkse kring altijd weer de behoefte tot schaalvergroting en vooral nationalisering. Terwijl bewezen is dat juist dat in de praktijk niet werkt….

    Like

   • Dat ze les krijgen over wat er zoal in de Torah, bijbel en Koran staat vind ik niet verkeerd, integendeel. Wel het verplicht opleggen van dogma’s vind ik gevaarlijk. Zo maak je de verschillen groter dan ze in werkelijkheid zijn en dan beginnen de veldslagen. Vergelijk het met voetbal. Ieder supporter vindt dat zijn ploeg de beste is ook al is die gedegradeerd tot op het vriespunt. Om dat duidelijk te maken slaan ze voor of na de match elkaar de kop in. De mens leeft nog steeds in stammen zoals in de oertijd en in Afrika.

    Like

   • Slechts algemeen aanduiden dat er geloven bestaan is voor mij genoeg. Geen diepgang s.v.p. De indoctrinatie op bijzondere scholen is nu juist er op gericht om dat ene geloof er in te stampen. En bij kinderen werkt dat wonderwel. Zo wisten ook Mao, Stalin en Kim Jong Un. Een wereld zonder geloof is een betere. Zeker als al die ‘kennis’ leidt tot haat en nijd, maar ook extremisme en oorlog. Los van wat moslims allemaal hebben aangericht op dat punt, zie je nu weer dat in Noord-Ierland de gevolgen van de Brexit dwars door de geloofslijnen en conflicten door de decennia heen worden uitgevochten…

    Geliked door 1 persoon

   • Het communisme van Stalin, Mao en andere despoten heeft er alleen toe geleid dat de onderdrukte gevoelens en geloven gelijk een etterpuist uitgespat werden en veel doden eisten. Trouwens onderdrukken en in kampen steken is ook niet erg humaan.

    Like

 4. Voor was het goed te doen om het geloof waarmee in opgroeide naast me neer te leggen, bij een gematigd geloof als NH is dat ook prima te doen. Wat een ieder wil geloven zal me worst zijn zolang men mij er niet mee lastig valt. Wat men geloofd zegt niets over de mens, je komt overal goed en slechte mensen tegen, óók gelovigen.

  Like

 5. Pingback: Zich onder de Adem stellen – Jeshuaist

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.