Echte democraat..

Ik ben geboren in een democratie, geloof overtuigd in dat systeem, ook al weet ik dat er soms best veel op af te dingen valt. Alleen al de resultaten van wat er na de TK21 verkiezingen heeft plaatsgevonden geeft te denken. Het volk stemde centrum-rechts, kreeg een centrum-linkse regering. En een daarbij horende doctrine of zelfs vorm van klimaat- en immigratiedictatuur. Men legt het volk zaken op die nu juist reden waren om tijdens die verkiezingen net de andere kant van het spectrum in het zadel te helpen. Hoe dan ook, de ergste dictaturen uit de wereldgeschiedenis waren of zijn over het algemeen links van signatuur. Communisme of geloof de basis, onderdrukking het wapen.

Een van de landen die daar het meest onder leden was Tsjecho-Slowakije. ‘Bevrijd’ van de Nazi’s ‘koos’ men in dat land onder Sovjet-regie voor de communistische aanpak van de samenleving. Dat leidde tot een en al verloedering en ellende. Het technisch en cultureel hoogwaardige Tsjechische volk werd geknecht. Een van de mensen die zich op intelligente wijze verzette tegen het rigide regime was Vaclav Havel. Zelf afkomstig uit de wat betere kringen van zijn land, werd hij door het systeem ingebet, mocht geen studies volgen aan de daartoe bestemde instituten maar moest zichzelf wijzer maken dan hij al was via avondstudies. Hij werd schrijver, organiseerde gelijkgestemden, vertaalde en schreef toneelstukken met een zeer kritische inhoud ten aanzien van dat vreselijke communistische systeem.

Het bezorgde hem allerlei verboden, gevangenisstraffen, maar altijd kwam hij daar weer sterker uit. Havel was een aanhanger van de werken die Franz Kafka zo beroemd hadden gemaakt. Absurdistisch, maar meteen ook relativerend. Havel was een echte democraat, inspraak was voor hem een heilige voorwaarde voor een juiste samenleving. Toen de Praagse Lente door de ingreep van Sovjet-troepen in 1968 werd gesmoord kreeg hij een publicatieverbod wat hem echter steeds activistischer maakte en ook systeemvijandig. Overigens predikte hij de intelligente strijd, passend bij het volk. Geen geweld, geen anarchie, gewoon op inhoud de boel verstoren. Hij werd een van de grondleggers van de Charta77 groep die vooral ook in het westen veel aanhangers kende. In 1986 kreeg Havel de Erasmusprijs die in Nederland leidde tot nogal wat discussie. Heel wat politici brandden zich liever niet aan de lastige relatie met het communisme, het kon de verhoudingen wel eens verstoren. Waar kennen we dat tegenwoordig ook al weer van?? Nadat zijn land het communisme had verdreven werd hij in 1989 verkozen tot President van Tsjecho-Slowakije. Was tegen de splitsing van zijn land in twee delen maar kon dat niet tegenhouden.

Havel bleef een geliefde president tot en met 2003. Daarna kon hij grondwettelijk niet meer worden herkozen. Anders dan in landen als Rusland, Cuba, Turkije of Iran erkende hij die grondwet en vertrok. Hij bleef zich wel op hoog niveau inzetten voor de democratie. Ook na zijn presidentschap. Hij hoopte op en werkte aan meer democratie in Cuba, Wit-Rusland en Birma. De grote man van Tsjechie overleed tijdens zijn slaap op 75-jarige leeftijd in zijn buitenhuisje. Een groot mens was heengegaan. Omdat hij ook zag wat echt gevaarlijk is voor ons allen. De dictatuur. De onderdrukking, het gebrek aan perspectief als leiders maling hebben aan de meerderheid van een volk maar slechts bezig zijn met al dan niet bevoorrechte minderheden. Zoek de overeenkomsten maar eens met nu en je zult zien dat wij mensen als hij zouden moeten zien als vrijheidsstrijders. Anno 2022 nog steeds nodig. Maar vast een bedreiging voor de dedainisten en anarchisten die nu zo graag de dienst uitmaken……Havel zou zich omdraaien in zijn graf…..(beelden: Internet)

19 thoughts on “Echte democraat..

   • Wij wonen in dezelfde stad, provincie en land. Wij krijgen hetzelfde nieuws.
    En toch zien en verstaan wij andere dingen in datzelfde nieuws.
    Akkoord ik ben bijna mijn hele leven afhankelijk van een bril. Daar bovenop alweer enige jaren ook nog eens gehoorondersteuning noodzakelijk.
    Hoe een kleine fietsafstand onze beleving van de actualiteit in Nederland zover uit elkaar plaatst.

    Maar met de beste wil kan ik in het lezen van jouw persoonlijk beschreven leven in jouw eerdere blogposts geen enkele terugval naar Middeleeuwse leefomstandigheden ontdekken. Naar mijn idee leef jij op zeer ruime voet en kun jij jezelf alle geneugten van een rijk en ongedwongen en onbelemmerd leven veroorloven. Waarbij niets en niemand jou belet omdat rijke en vrije leven te beleven.

    Dat er tegelijkertijd nu alweer een vierde kabinet Rutte, ondersteund door een rechtse meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer, ons land regeert kan ik niet rijmen met jouw reactie en blogpost.

    Stille groet,

    Geliked door 1 persoon

   • Toch reageer je nu op alleen dat laatste stukje van mijn verhaal over een ware democraat. Is dat dan tekenend? Is dat het bewijs van dat wat ik in die laatste zinnen omschrijf? Want hoe zijn de feiten?? Een meerderheid in dit land koos op centrum-rechts. Maar Rutte van de VVD koos voor een huwelijk met de Links-populisten van D66 en de vanuit links-christelijk denken grenzen open houdende Christen-Unie. Daarbij werden deals gesloten met o.a. Groenlinks. Opdat men in de 1e kamer allerlei vreselijke besluiten er door zou kunnen drukken. Tientallen miljarden voor stikstof, de agrarische sector en luchtvaart aanpakken, tegelijk biomassa op gang houden en kolencentrales opnieuw opstarten. Tienduizenden banen op de tocht, maar immigratie op hoogste niveau ooit houden. Woningnood gebruiken om weilanden te verstenen, armoede opbouwen maar vooral oog hebben voor die bij nieuwkomers. Linkser kan bijna niet. Volgende stappen naar een links proletariaat zijn in de maak. Confiscatie van huizen en gebouwen voor onderbrengen immigranten. Daarnaast wordt het wegverkeer aangepakt, wederom een stuk vrijheid in de ban. Zelfs in de DDR maakten ze het niet zo bont. En kijk dan is de cirkel naar het communisme weer rond. En daar streed Havel tegen. Toch het onderwerp van mijn verhaal…

    Like

   • Ik draag lasten, wij allen dragen lasten….de een meer dan de ander, al dan niet naar draagkracht.
    Meninggever voelt ‘nattigheid’ (ik ook) en dit is niet altijd even goed te duiden (in mijn geval). Misschien onderschrijft meninggever dit, misschien ook niet. Soit!
    Ik stel de schrijfwijze van meninggever erg op prijs! Het houdt ook mij bezig, én wakker. Niet alles is uitlegbaar, maar al zoekend en schrijvend zijn ‘we’ bezig iets te omschrijven, te benoemen. Dat gevoel van nattigheid.
    Ook al weet je intuïtief, dan nog is het onmogelijk te verwoorden…. 😎

    Like

   • Het verwoorden is voor mij ook een kwestie van verzet. Ik ben niet van plan om mijn vrijheid van meningsuiting in te wisselen voor zwijgzaamheid over alles wat om ons heen zoal plaatsvindt. Deed Havel ook niet. Vandaar dat ik hem ook beschreef als een echte democraat…

    Like

   • Ik heb Rob zijn antwoorden gegeven. De invloed van D66 (populistisch-links) en Groenlinks (extremistisch-links) zijn duidelijk terug te vinden in een begroting en plannen die niet het beste met de meerderheid voor hebben maar vooral de belangen dienen van schreeuwende minderheden….

    Like

 1. Democratie en respect zijn naar mijn idee twee begrippen die op dit moment eigenlijk nog uitsluiten ten eigen baten worden gebruikt . Ik gebruik de woorden niet meer, geloof er niet meer in.

  Like

  • Ik wel. En zal er altijd voor knokken. Democratie omdat we ons daarmee onderscheiden van bananenrepublieken of dictatoriaal bestuurde landen als Afghanistan of Iran. Respect moet je verdienen. Wie meent dat het vanzelf gaat, ook als je niets bijdraagt aan de welvaart of maatschappij, dan krijg je het zeker niet cadeau…

   Like

 2. Het accepteren van “polderen”, achterkamertjes overleg, verkiezingsuitslagen, wet- en regelgeving, aangenomen moties, wisselende meerderheden in Tweede en/of Eerste Kamer, regeringsbesluiten, rechterlijke uitspraken het is allemaal onderdeel van het democratische leven in Amsterdam, Noord-Holland en Nederland.

  Nederland vergelijken met een Dictatuur? Mijn buren weten afschrikwekkende verhalen te vertellen over hun leven in dictatuur. En dan beschrijven zij zeer schrijnende, pijnlijke en bloederige verhalen.

  Vacla Havel heeft ook mijn respect en bewondering!

  Het slachtofferschap waarmee jij jouw geprivilegieerde leven beschrijft stuit mij tegen de borst.

  Ook al zijn al jouw blogposts doordesemd van jouw weerzin en tegenzin op “polderen”, achterkamertjes overleg, verkiezingsuitslagen, Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, aangenomen moties, wisselende meerderheden in Tweede en/of Eerste Kamer, regeringsbesluiten, rechterlijke uitspraken, allemaal onderdeel van het democratische leven in Amsterdam, Noord-Holland en Nederland.

  De nagedachtenis aan Vacla Havel verdwijnt door de toonzetting in jouw blogpost teveel naar de achtergrond!

  Democratische groet,

  Like

  • Polderen is mij een gruwel. Omdat dit ook inhoudt dat je de wil van het volk niet wenst uit te voeren. De stad Den Haag het slechtste voorbeeld. Waar de grootste partij door een links blok waaronder de Linkspopulistische D66 wordt genegeerd en zelfs een informateur wordt aangezocht uit de hoogste parlementaire kringen om zo die (rechtse) stroming buiten het college te houden. Zo gaat het dus ook met de uitkomsten van #TK21. Zelfs bij de peilingen van vandaag blijkt dat links in totaal (opgeteld met zelfs partijen die wellicht helemaal nooit samen met andere linksies zouden willen besturen..) net tot 60 zetels zouden komen. 90 zetels dus voor centrum-rechts. Heeft niets met slachtofferschap van doen maar met realisme. En toch varen we op grote punten een linkse koers. Dwang en chantage spelen dan een rol. Er zijn landen die zich niets aantrekken van Brussel en de kern van waarom mensen niet op links willen stemmen, immigratie, buitenspel zetten. Wordt niet geaccepteerd. Kijk naar het Deense model waar men de grenzen sluit voor kansloze uitkeringstrekkers. Regering is daar Sociaal-liberaal. Niemand die er aanstoot aan neemt. Hier moet het maar doorgaan. Hele steden vol komen er bij. En dan moeten de boeren maar wijken, de luchthavens gesloten, het verkeer stil gelegd. In zo’n land wil ik niet leven. Dat moet gestopt. Minderheden die de dienst uitmaken op politiek vlak, het is ondemocratisch. En dan nog iets, geprivilegeerd zijn zij die nooit hard hebben hoeven werken. Of via erfenis of uitkering een goed leven leidden. Ik heb meer dan 55 jaar keihard gewerkt voor enige vorm van welvaart. Voel me niet verheven, ben sociaal genoeg. Maar niet voor extremisten en uitvreters. Wijs me maar na, ik trek me daar niets van aan, omdat ik nu eenmaal weet wat ik weet…jij ook? Havel is vast trots op me. Al was het maar omdat ik hem op een voetstuk plaats. Zoals een democraat verdient…

   Like

  • Iets te simpel. Wie extreem-links stemt wil graag aan de macht komen via allerlei achterdeuren en eventuele anti-democratische middelen. De wens van het volk was niet links maar rechts. Met FVD kunnen geen zaken worden gedaan, eens. Maar dat geldt ook voor Groenlinks of de PVdD. Dat na bijna een jaar onderhandelen wel een deal werd gesloten met de Linkspopulisten van D66 is voor mij een gruwel. En die voeren nu de extreem-linkse agenda van GL alsnog uit. Zonder dat men dit afstemt met de eigen achterban of het volk. Resultaat is zichtbaar, men zakt in de peilingen door de vloer….en terecht,…In Den Haag zelf werd ook een revolutie doorgevoerd. Negeert men de grootste partij uit de verkiezingen. Waarom? Omdat links de macht niet kan delen of wil afgeven…

   Like

   • De kiezers zijn enorm verdeeld over veel te veel partijen! Tijd voor een kiesdrempel misschien. Maar door die verdeeldheid moet er een coalitie gevormd worden tussen een aantal partijen voor een werkbare meerderheid. Met dit als resultaat. Er was geen andere mogelijkheid om een regering te vormen. Punt.

    Like

   • Nou punt is mij wat te erg eenzijdig. Natuurlijk is ons land verdeeld in vele partijen. Al was het maar omdat nogal wat lieden zich na verkiezing afsplitsen (om welke reden ook..) van hun oude partij en onder eigen naam (onrechtmatig) doorgaan. Dat een coalitie altijd moet eindigen op links als het volk rechts stemt is mij een raadsel. In dit geval had Rutte moeten kiezen. Wilde hij niet met rechts dan zelf stoppen en een ander de kar laten trekken. Nu verraadt hij zijn kiezers en het volk en gaat voor de linkspopulisten van Kaag en laat zich steunen door de communisten van Klaver. Als ergens een punt moet worden gezet is het wel bij de invloed van hen die niet door het volk zijn gekozen….

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.