Emotioneel…

In de afgelopen weken en maanden zag ik hoe sommige mensen vanuit de zelf gegraven greppels anderen bestookten met argumenten en verwijten.

Denk anders dan die loopgraafbezetters en je kunt in allerlei discussies verwikkeld raken die er niet om liegen. De sociale media dienen als platform, de uitschakeling van andersdenkenden soms een heilig doel. Wat dat betreft lijkt het tegenwoordig wat op de periode van de geloofsconflicten in oude tijden. Wie niet met ons is, moet wel tegen ons zijn. Elk argument goed om de ander te beschadigen of te ontregelen. Veel van die sociale media kennen een ‘meldknop’ waar je anderen kunt aangeven voor in jouw ogen abject gedrag of gevaarlijke meningen.

En omdat de editors van die sociale media veelal zitten in Thailand of dergelijke landen, nemen die zonder meer aan dat wat wordt gezegd in Nederland ook echt gevaarlijk is voor de totale digitale gemeenschap. De haat tussen links of rechts, democraat of republikein, moslim of christen, man of vrouw, communist of fascist, gewone burgers en BLM en zo meer zorgt voor een gevaarlijke mix van emoties. Boosheid, verdriet, afkeer….. We blijken niet in staat om onze mening op een wat fatsoenlijke wijze te oreren, voor zover uberhaupt nodig.

In onze selfiecultuur lijken alle mensen ineens sterren in hun eigen leven, kenners van de totale wereldpolitiek, experts waar het gaat om ‘het virus’ of het milieu. Naar gelang je bent geindoctrineerd of zelfs gehersenspoeld geloof je in wat je is bijgebracht en zie je anderen als ware vijanden. Als dat doel ook nog eens heilig wordt verklaard is het hek helemaal van de dam. Nee, leuker wordt het er niet van. Terwijl als je de feiten bekijkt die wetenschappelijk bewijsbaar zijn veelal minder te twisten valt. 1 en 1 is 2, ik heb dat al eens eerder beschreven, en niet 2,5 of 3,5. Covid is geen griepje.

De mens is maar ten dele verantwoordelijk voor het evt. veranderen van het milieu en als het hier een keer warmer is dan gemiddeld zegt dat niets over het grote totaal van de hele aarde. Links heeft niet per definitie altijd gelijk, rechts uiteraard net zo min. Wij zijn mensen en kennen ook emoties. We verwarren onze emotionele meningen nog wel eens met feiten en slaan mekaar dan letterlijk of figuurlijk de hersens in. Blijft voer voor psychologen. En als je het allemaal intensief volgt wordt je er zelf af en toe emotioneel van. Waar is het fatsoen, waar de rede? Zijn we kennelijk kwijt geraakt na digitalisering van onze meningen. Jammer, want dat gaf de wereld toch een zeker evenwicht. En als we dan toch terug moeten naar vroeger tijden, het verlangen het grootst bij de linker vleugel van ons politiek bestel, dan graag ook met toepassing van dat fatsoen en minder met al dat dedain van het eeuwige gelijk. Dat haalt veel angels uit het vlees en de nodige emoties uit het debat…. (Beelden: archief)

25 thoughts on “Emotioneel…

 1. Een interessant blog!

  Voordat iemand mij beschuldigt van Cherry picking lees ik graag welke nieuwe wetenschappelijke studies de moeite waard zijn om aan te schaffen en te lezen.
  Welke recente wetenschappelijke publicaties hebben jou verrast bij het lezen?

  Vragende groet,

  Like

  • Beschuldig ik jou van Cherry Picking?? Geen idee hoor. Ik beschrijf de emoties die vrij komen bij discussies. De claims van het eeuwige gelijk, het niet mekaar op inhoud van mening te verschillen maar direct te verzanden in persoonlijke verwijten. Dit is er een van? Nee toch? Ik raad je aan om recente rapporten van de NASA eens te lezen, ook om eens te kijken naar de uitstootcijfers, de groei van ijs, de enorme vervuiling in landen in Z.O. Azie, en niet alleen te geloven dat wij in het hier van Maduroland de oplossingen vinden voor elk wereldleed. Overbevolking is een probleem, verstening het gevolg. Emoties komen daarbij vrij…zeker, maar elk wetenschappelijk sein staat ook bij dit onderwerp op rood….

   Like

   • Zoals al eerder gereageerd volg ik de publicaties van 2 Nederlandse hoogleraren; Zonneveld en Kroonenberg.

    Om mijn vraag kleiner te maken:
    Als voormalig docent economie lees ik graag interessante wetenschappelijke publicaties op het gebied van micro-, macro en bedrijfseconomische mische ontwikkelingen in Nederland.
    Daar kun jij mij vast wel iets in aanraden.

    Vragende groet,

    Like

   • Ik lees en raak steeds meer in raadselen verzeild. Mijn blog gaat over emoties die soms hoog oplopen. Wat emoties met wetenschap van doen heeft….? Geen idee. Onderbouwing van meningen komt veelal van bronnen die we beiden benutten (of juist niet) en een eigen waarheid funderen. Als ik de NASA noem als bron is dat een zeer betrouwbare. Of zijn die slechts betrouwbaar als ze jouw gedachten over het laatste oordeel bevestigen?? Nee toch? 1 en 1 is 2. Niet 3 of zo. Heb je geen wetenschap bij nodig, maar rekentalent. En juist dat vind ik zelf niet bij hen met die andere emoties. Die nemen ook maar aan….wetenschap of niet.

    Like

  • Precies zo is het. Mening is iets persoonlijks, maar wel vaak onderbouwd door dingen die we horen, lezen of zien. Zaken uit het verleden bieden vaak fundamenten voor het heden, maar ervaringen bieden geen garanties voor de toekomst. Sociale media als doorgeefluik zijn prima. Net als kranten of TV. Maar helaas zijn die voor mij veelal net iets te gekleurd. Kwestie van emoties…

   Geliked door 1 persoon

   • Het blijft haaks staan op mijn blog over emoties. Wetenschap op het gebied van automotive en luchtvaart voldoende in huis, daarmee maak ik mij tot expert als je daarbij optelt dat ik mijn leven lang in of aan de rand van die branches heb rond gehobbeld. Veel andere informatie is door de jaren heen vanzelf tot me gekomen. Ook al omdat je graag een weerwoord hebt tegen al te veel aannames vanuit mensen die juist die branches zo graag zien verdwijnen.

    Like

   • Vervoer is ook mij belangrijk.
    De eerste fiets, auto en vliegtuig zijn mooie innovatieve momenten in onze geschiedenis.

    Halsstarrig vasthouden aan iets wat niet meer van deze tijd is stuit mij tegen de borst.

    Innoveren is noodzakelijk, vasthouden aan schadelijke vervuilende verouderde systemen moeten en kunnen volgens mij een stap naar voren doen.

    Jammer dat jij niet van de wetenschap bent.

    Wellicht is dit ook teveel ingeslopen bij jouw geliefde bedrijven en sectoren.

    Ooit voorop lopen geeft daarna vaak volledige stilstand.

    Al doende leert men. Maar heeft ook het gevaar van ingesleten terugkerende fouten. Scholing en onderzoek voorkomt dat.

    Stille groet,

    Like

   • Linkse dogma’s zijn de mijne niet. Omdat links denken altijd haak staat op de eigen logica. Zo bepleit links dat de luchtvaart en het verkeer de grote boosdoeners zijn v.w.b. uitstoot, terwijl dit bewezen niet zo is. Links gebruikt rekenmodellen waarbij men binnenwaaiende uitstoot niet meetelt bij het totaal. Luchtvaart 2% van het totaal, binnenwaaiend 16%! Luchtvaart heeft bewezen innovatief te zijn. Het antwoord van links is 19e eeuws! De trein. Maar men houdt wel halsstarrig vast aan subsidies voor die railrupsen en staat concurrentie niet toe. Een model uit de oude communistische dagen. En bewezen inefficient. Links staat voor minder uitstoot maar tegelijk voor ongebreidelde immigratie. Waardoor een land als NL ten onder gaat aan een enorme last op de sociale voorzieningen, maar ook dat elk stukje groen moet worden versteend om aan de alsmaar groeiende vraag aan woningen te kunnen voldoen. Immigratie terwijl dat extra zorgt voor uitstoot. Optelsom! Wetenschappelijk bewezen. Links wil ook dat wij van het gas af gaan en overstappen op inefficiente windmolenstroom. Alleen maar draaiend op subsidies, landschappen totaal verpestend, slecht voor de vogels en in zee de visstand, en ook nog eens na gebruik (technisch gaat zo’n molen net aan tien jaar mee) zeer milieuontvriendelijk omdat die wieken van die molens niet te verwerken zijn en nu al het nieuwe asbest van de toekomst worden genoemd. Wetenschap versies dogma. Links wil de agrarische sector aanpakken en vooral afbouwen. Niet zozeer omdat men evt dierenleed wil bestrijden, nee, we willen (moeten)minder vlees eten en die vrijkomende gronden zijn weer te bebouwen met huizen voor de eerder genoemde groepen medelanders. Een doctrine die het einde van de samenleving aankondigt. Links verwelkomt de islam als een leuke lieve en vredevolle godsdienst. Terwijl wetenschappelijke kompassen duidelijk maken dat dit een heel naieve gedachte is. Links stelt zich op achter de Palestijnen en haat Israel. De enige democratie in het M-Oosten. Zegt veel. En zo is er een waslijst van zaken die door links als wetenschappelijk onderbouwd worden benaderd maar door elke echte wetenschapper worden verwezen naar de realistische prullenbak. Mijn emoties worden altijd weer opgewekt als ik de ongebreidelde aanvallen zie op wat links niet bevalt. Vol leugens en onderbouwd door namaakwetenschap. Ik heb er niks mee. Sorry. De realiteit van alle dag, de ervaringen op straat in het heden en die uit het verleden opgeteld…dat maakt dat meningen worgen gevormd. En 1 en 1 is echt 2 en niet 3 omdat dit politiek gezien beter bevalt.

    Like

   • Nou, ik heb er heel wat meegemaakt die er op dat gebied een aardig haatmodel op na hielden. Zowel in NL als B zaten heel wat ruziemakers bij die bloggers….:)

    Like

   • De tirades tegen Links vind ik repeterend.

    Mijn reacties op jouw blog zijn nooit politiek.
    Waarbij ik ook niet DE representant van Links ben.

    Bloggen is voor mij een digitaal sociaal ontmoeten.
    Waarbij persoonlijke ideeen en gedachtes uitgewisseld kunnen worden.

    De problematiek in het MiddenOosten is voor mij zo gecompliceerd dat ik mij daar niet aan waag. Maar waar ik ook geen relaties leg met andere onderwerpen.

    Vredelievende groet,

    Like

   • Het is mijn antwoord op jouw eigen groenlinkse retoriek Rob. Echt, jij haalt telkens weer luchtvaart en autoverkeer aan als de grote boosdoeners in het zelf bedachte milieudenken. Ik sta pal achter die sectoren omdat ik weet hoeveel daar nu net is geinvesteerd om die sectoren zo schoon mogelijk te maken en te houden. Dan kom je mij dus tegen, want strijd al sinds de jaren zeventig tegen dit soort meningen en daden. Ik ben Duyvendak en zijn extremisme nog niet vergeten. Bloggen is ook v oor mij vooral een uitlaatklep. Ik word zelden emotioneel maar kan niet tegen leugens of overdrijving. Uitwisseling van gedachten is prima, op inhoud en feiten gebaseerd. Maar niet op basis van politieke doctrines. Ik ben er niet van en dus ook geen lid van welke partij ook. Gaat dat voor jou ook op? De relaties met het Midden_Oosten haalde ik er even bij ter verduidelijking van wat mij tegenstaat aan linkse stromingen. Ooit stond het socialisme voor de arbeider, men vocht daarvoor. Nu telt die klasse niet meer mee. E wendt men zich tot de islam en daardoor Palestijnen alsof daar de nieuwe wereld begint. En het zijn veelal dezelfde groepen die dit doen die ook een milieuplan durven verkopen dat alleen al in Europa 1 triljoen Euroos moet gaan kosten terwijl niet bewezen kan worden dat het ook maar iets toevoegt voor komende generaties. Kortom, vinden we mekaar in het midden?? Binnenkort een verhaal over vlees en vis. Wellicht geeft dat een beeld hoe we kijken naar die problematiek…

    Like

   • Deze week heb je kunnen lezen dat ik geen GroenLinkser meer ben.
    Wel heb ik nog steeds interesse naar oplossingen m.b.t. vervoer en de productie van goederen, inclusief het heen en weer vervoeren van half fabrikaten in huidige handelskolommen.

    Extreem-links noem ik mij zelf niet.

    Dat de doorgegeven opmerkingen bij een ras Amsterdammer vandaan kwamen hoef ik jou niet uit te leggen.

    Ik heb verder ook niets meer gehoord van de goede man.

    Stille groet,

    Like

   • Ik heb gevoelige stekels voor extreem-links. Ik kan er niks aan doen. Anderen de maat nemen en nooit eens inzien dat dingen wellicht iets anders in elkaar steken of gewoon niet kloppen is niet mijn ding. Ieder zijn mening. Maar als die mening wordt gesmoord in politieke correctheid (of wat daar voor doorgaat) verdwijnt het wederzijdse respect. IK verwijder in mijn sociale media extremisten met een onaardige of persoonlijke mening over anderen. Want hoe je er ook naar kijkt, hoe akelig een mening kan zijn voor jouw eigen blik op de wereld, men heeft het recht dat te uiten, mits niet persoonlijk gericht. Zodra dat wel zo is, toedeledokie….

    Like

   • Dat is zeker zo! Maar er waren ook mensen bij die je het bloed onder de nagels vandaan konden halen. Arrogante lieden, met altijd een negatieve toon over anderen. Niks voor mij…

    Like

 2. Op de digitale snelweg krijg ik een opmerking over jouw import-medelanders in een reactie op mijn blog.

  De anonimiteit van de naam Meninggever roept daarbij ook weerstanden op.

  De hele reactie bij mijn blog schoot ook bij mij in het verkeerde keelgat.

  Om nu jouw werkelijke naam en contactgegevens te verspreiden vind ik ook weer raar.

  Maar wellicht kun jij zelf openheid van zaken en de nodige nuance bij dezelfde blogpost toevoegen.

  Op een melding van racisme en/of discriminatie zit jij vast niet te wachten?

  Vriendelijke groet,

  Like

  • Ik vraag me echt af Rob of ik nu boos moet worden of medelijden met je moet krijgen na deze wonderlijke reactie. Hij is inhoudelijk onwaar, gaat voorbij aan het feit dat mijn blog al 15 jaar onder deze naam wordt gepubliceerd, dat jij mijn identiteit kent omdat je elders gewoon graag met me verbonden wilde zijn, maar vooral dat mijn meningblog precies dat is; mijn mening blog. Onder de Vrijheid van meningsuiting valt dat ik mag schrijven wat ik wil zolang dit gebaseerd is op de waarheid. En die waarheid is net als bij jouw eigen linkse verhalen, de mijne of de jouwe. Dat je dan tegengas kunt krijgen hoort er bij. Over en weer. Maar wie tegenstanders wil laten zwijgen treedt in de voetsporen van hen die anders denkenden weg willen zetten als mensen die je wel kunt afknallen of anderszins omleggen. Een levensgevaarlijke ontwikkeling. Denk aan Fortuyn, aan Theo van Gogh en zo meer. De discussies over bepaalde onderwerpen lopen hoog op. Zeker. Of het nu gaat om medelanders, criminaliteit, corona, het milieu, klimaat of wat ook. Laten we mekaar tenminste het recht gunnen te schrijven of te zeggen wat we willen. Anders zijn we zo op weg een dictatuur te worden. Ik heb van jouw kant ook nog nooit een nuance gevonden over het onderwerp luchtvaart of transport, je gaat niet in op mijn vragen om onderbouwingen. Denk daar nog even over na voor je nog eens van deze reacties stuurt. Jouw achterban is voor mij geen reden iets aan te passen als je zelf doorgaat met ongenuanceerde uithalen naar mij of mijn mening. Zo niet, ik ken ook mijn juridische rechten en kanalen. Maar beter is het om elkaar niet meer te pesten en te lezen. Vindt je ook niet Rob!? Het was mooi zoals het was, maar dit wordt te vermoeiend.

   Like

   • Ik ben in deze een boodschapper. Dat ik jouw werkelijke naam en contactgegevens heb wil nog niet zeggen dat ik vrij ben om deze aan anderen door te geven. Wel vind ik het eerlijker om jou op de hoogte te brengen van het bericht.
    Wat jij daar verder zelf mee doet staat jou volledig vrij!
    Wellicht is het jou ook opgevallen dat ik de gewraakte opmerking gewoon laat staan. Het is jouw opmerking en niet de mijne.

    Vriendelijke groet,

    Like

   • Actie leidt en zal leiden tot reactie. Op welke wijze dan ook. Bedenk maar dat informatie altijd tweezijdig bestaat. Wie kaatst moet de bal ook verwachten. Blijft opmerkelijk dat dit verhaal erg eenzijdig wordt opgevat. Realistische vragen niet worden beantwoord, opmerkingen op een weegschaal gewogen. Gelukkig heb ik een aardig digitaal archief waarin sommige conversaties zijn vastgelegd en zal helpen bij wat op mijn pad komt aan te geven welke mensen hielden van jennen, treiteren, uitdagen en zo meer. Van mij mogen alle opmerkingen verder worden gedelete. Ik blokkeer alle extreem-linkse elementen vanaf nu. Wie niet op inhoud kan discussieren is mijn aandacht niet meer waard. Het ga je goed. Hopelijk komt de wijsheid later nog eens….

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.