Vluchtelingen…

Te pas en te onpas wordt met name door linkse stromingen en de daarbij aangesloten of aangestuurde media de term ‘vluchteling’ benut voor propagandistisch eigen gewin. Men wil en zal immigratie hier door de strot duwen van de geboren en getogen Nederlanders, ook al zit die industrietak zo vals en gemeen in elkaar dat elk bestaand verdrag er voor met voeten wordt getreden.

Immigranten zijn veelal geen echte vluchtelingen, die laatste groep is echt met alles wat men bezit of kan vervoeren (denk aan geliefde huisdieren) onderweg naar een plek waar het veilig is. In het verleden was het begrip ‘vlucht’ veel duidelijker aan te geven, nog niet besmet met wat lieden als Kaag, Klaver of Kuiken en hun vaak extremistisch denkende aanhang er graag van maken. Met name mensen uit landen in Europa die sterk leden onder onderdrukking, oorlog of daden van terreur namen op enig moment de benen en trokken vaak door ons continent naar die plek waar men zich veilig waande. In 1956 waren dat bijvoorbeeld de arme Hongaren.

Na een jaar van strubbelingen rond het zeer onderdrukkende en verstikkende communistische juk was het dappere Hongaarse volk het zat en kwam in verzet tegen de zittende regering. Via demonstraties en uitingen van onvrede die zich vooral richtten op communistische symbolen als beknotting, vaandels en beelden, eiste men meer democratische rechten en vrijheden. Toen de liberale regering Nagy (spreek uit Notsch) zelfs plannen maakte uit het Warschau-Pact te stappen en niet-communisten op te nemen in de gelederen sloeg de vlam in de pan.

De Sovjet-Unie viel met tanks Hongarije binnen (de parallel met Oekraine is schrijnend) en trachtte de geest weer in de wodkafles te krijgen. 2500 tanks en 200.000 soldaten moesten de klus klaren. Maar de Hongaren pakten zelf direct de wapens op en vochten fel terug. In de straten van Boedapest was die oorlog het hevigst en kostte het maar liefst 12.000 Hongaren het leven. Het geweld, de felheid van het verzet, de vreselijke terreur die het gevolg was van deze opstand die door het Hongaarse volk zo pijnlijk werd verloren bracht ook een vluchtelingenstroom op gang.

Zij die dat konden pakten hun biezen en trokken naar het westen. Veelal niet communistische burgers die de druk van de Sovjet-Unie kwijt wilden. Hier in ons land werden ze zeer warm onthaald. Vluchtelingen moet je helpen. En wij verkeerden als burgerij toch al in een anti-communistische stemming dus het kwam allemaal goed uit. Veel Hongaren bleven hier en integreerden snel. Nu, in 2022, moet je echt goed zoeken om nog mensen te vinden die zich als Hongaar afscheiden van de rest van Nederland. En het zelfde gold voor de Tsjechen die in 1968 een zelfde koekje van communistisch deeg gepresenteerd kregen. Ook toen vluchtten mensen massaal naar hier en werden gastvrij opgenomen in ons land. Weinigen gingen daarna weer terug. Het communisme toch echt een brug te ver voor de vaak hoog opgeleide Tsjechen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen van vluchtelingen die door de eeuwen heen hier een warm onthaal kenden. Gelukszoekers ging het vaak anders, en wie niet wil horen bij onze samenleving maar wel de voordelen daarvan wenst op te strijken krijgt er van langs. Wat dan bij de leden van de linkse kerk weer de verwijzing doet oproepen als zijn wij allemaal facistisch van aard of erger. Het kan verkeren zei Brederode al. Maar die had nog nooit van #linksliegt #woke of #cancel gehoord. Gelukkig maar… Want het is een ramp als nieuws zo eenzijdig en zonder hoor of wederhoor wordt gebracht. Of zonder enig historisch besef. Zie hoe de veelal linksige media vaak hijgerig berichten over landen als Polen of Hongarije. Men kwaakt maar wat. Maar ik ken het verhaal der Hongaren wel en neem er nog steeds de pet voor af en buig diep… (beelden: Archief/internet)

22 thoughts on “Vluchtelingen…

 1. Mensen uit de nood helpen zou geen kwestie van links of rechts mogen zijn. Wat ook blijkt uit deze blogpost is dat het westen niets van het recente verleden met betrekking tot Rusland geleerd heeft. De geschiedenis herhaalt zich en het westen staat er bij en kijkt er naar.

  Geliked door 1 persoon

  • Ik haalde ook al Tsjecho-Slowakije aan dat in 1968 haar Praagse Lente met soldaten en tanks onderdrukt zag worden. Maar ook Afghanistan ben ik niet vergeten, net als de invallen in buurlanden, waarvan Oekraine nu het laatste slachtoffer is. En altijd zijn echte vluchtelingenstromen daarvan het gevolg. Met alle gevolgen van dien…

   Geliked door 1 persoon

 2. Het probleem is dat vluchtelingen én immigranten vaak aanspraak maken op dezelfde vluchtelingenhulp en men hier geen onderscheid meer in durft te maken, nu loopt alles dus gierend uit de klauwen want zó rekbaar is ons kleine landje nou weer niet.

  Like

  • Er is een echte migratie-industrie die deze lieden per bus of auto aanvoert vanuit de aankomstlokaties, dwars door Schengengebied heen en ook nog eens juridische hulp geeft bij het verkrijgen van zorg en uitkeringen dan wel huizen. En ook nog eens de veelal links georienteerde media bewerkt. Zolang we dit allemaal accepteren zal de echte vluchteling worden ondergesneeuwd door de jonge mannen met rolkoffer, smartphone en merkkleding die de dienst uitmaken en zodra men wordt binnen gelaten ook de familie opbelt om hierheen te komen. Onlangs bleek dat een meneer 26 familieleden had die allemaal hierheen mochten komen. Zijn we niet tegenop gewassen….

   Like

   • En dat is eigenlijk de grootste schande. De gezinnen die veiligheid zochten komen in de verdrukking omdat een stel geldbeluste types hier meent gratis geld aan de bomen te vinden daarbij geholpen door de linkse immigratie-industrie. De agenda daar achter een van de best bewaakte geheimen.

    Like

 3. “Verdeel en heers”, een alom bekende slogan welke nog steeds in praktijk gebracht wordt.
  “Een pas op de plaats maken”, staat mij meer aan.
  Keuzes van heerschappen welke de dienst uitmaken zijn vaak dynamischer van aard, helaas.
  Het aanzetten tot…… veroordeel ik in mijn ‘bescheiden’ wereldje!

  Like

  • Verdeel en heers komt vooral van de linkerkant van het politieke spectrum. Waar men ons zand in de ogen strooit rond het schier onoplosbare migratieprobleem. Schengen praat en niet over, huizentekorten ook niet. Criminaliteit ook weggestopt (Amsterdam praat niet over anti-homogeweld en antisemitisme uit een en dezelfde hoek..) en dat begint tegen te staan.

   Like

   • “….en dat begint tegen te staan….” betekent hier: de rek is eruit (bij sommigen onder ons).
    Een verharding treedt op. Daar waar men te snel wil ‘omdenken’ stuit men op weerstand vanwege een ongeloofwaardige inhoud. Een mens is nogal behoudend en op zekerheden gegrondvest. Wanneer deze zekerheden zoals gedachtengoed worden ontnomen neemt de onrust toe, komt men in het verweer enz.
    Het ‘omdenken’ kent zijn beperkingen.
    Kijk eens naar hoe deze decennia alles anders moet. Heeft men een goed werkende formule, dan is er altijd weer een rede te bedenken om het roer om te gooien! Het moet alles transparanter, flexibeler…..totdat de rek eruit is en het elastiek knapt.
    Akkoord, misschien iets te zwart-wit, maar toch de moeite waard om op te merken.
    De werkvloer (bijv.) is té prestigegericht met targets, concurrentiestrijd. Het werkzame ‘team’ zit teveel als met ongeloofwaardige en in cijfers denkende mensen als los zand in elkaar, tegenwoordig?
    De ‘roeping’ tot een vakgebied wordt ondergesneeuwd door regelgevingen. Waar blijf je dan met zaken die vallen onder ambities? ‘Omdenken’ dan maar??

    Geliked door 1 persoon

   • Dit jaar een stad als Almere er bij. Nieuwe inwoners-aantallen groeien de pan uit en doordat we vasthouden aan een ‘stikstofagenda’ wordt er niet naar gebouwd. Door iedere asielzoeker ‘vluchteling’ te noemen verstopt het systeem en worden kritische mensen als ik steevast aangeduid als extreem-rechts of erger. De linkse migratie-industrie houdt niet van tegenspraak. Op een of andere wijze idealiseert men immigratie als het ultieme goed voor de toekomst. Maar een land als Nederland kan 11 miljoen mensen gewoon goed aan. 12 miljoen met veel gekreun, maar 20 miljoen met alleen maar veel geld en enorme inspanningen die ook leiden tot grensoverschrijdende transporten van energie en voedsel. Gek genoeg wil diezelfde linkse kliek dat juist op dat punt de rem er op gaat. Men wil dus van de boeren en het vervoer af maar wel voldoende voedsel en materialen blijven bieden aan de steeds maar groeiende groep inwoners die echt niet zoals veel linksies zelf, alleen maar gras eten en water drinken. De achterliggende doctrine is mij een raadsel…..

    Like

 4. Zolang het om Europeanen gaat overwint het Eurocentrisch denken.

  Wanneer het om andere werelddelen gaat overheerst in Nederland bij veel Nederlanders toch het principe van wingewesten.

  Strategische Nederlandse wapenverkoop, ondersteunende militaire troepen.

  Maar als dood en verderf leven onmogelijk maakt? Dan moeten die mensen gewoon in de eigen regio creperen.

  De subsidiepot voor de Agrofood Industrie is vele malen groter dan de financiële ondersteuning van verhongerende regio’s.

  Hemd en rok wordt er dan gedaan, gedacht en gezegd.

  Bezorgde groet,

  Like

  • De duiding in mijn verhaal ontgaat je kennelijk. De Hongaren werden via een onderdrukkende en bloedige invasie van hun mening en land beroofd. De communisten die het deden vonden het kennelijk niet genoeg want kwamen in 1968 nog even langs om in Tsjecho-Slowakije orde op zaken te stellen. Een vreselijk soort dictatuur. Net zoals we nu zien in Oekraine. Mensen die dan vluchten en elders onderdak zoeken moet je altijd opvangen en noem ik vluchtelingen. Jonge mannen die hun gezinnen achter laten in ‘oorlogsgebied’, zeven veilige landen doorreizen om hier hun heil te zoeken, nadat ze de procedures doorlopen en mogen blijven de familie bellen en hierheen halen, toch een andere categorie. Of ze nu uit Albanie of Afghanistan komen, het beeld is altijd gelijk. En dan die integratie. Hongaren en Tsjechen die hier bleven niet meer terug te vinden. Geen eigen gemeenschap, de taal en cultuur thuis nog gekoesterd, maar in de maatschappij Nederlands. Is dat voor veel van die andere groepen ook zo?? De VARA zendt een aardige documentaire uit over bepaalde wijken in grote Europese steden. Niks voor jou, want dan zie je waar en hoe het mis gaat. Waarbij met name de positie van de vrouw is weggezet op Middeleeuws niveau. Vluchtelingen?? Nee, daar geloof ik dan niet in. Emigratie is iets totaal anders. Net als integratie…

   Like

   • Ik woon nog steeds in de Bijlmermeer. En met plezier!

    Jij bent weg gegaan en laat alleen maar haat en venijn zien naar de bewoners van de Bijlmermeer en vergelijkbare woonwijken.

    Het mag duidelijk zijn dat wij in twee totaal verschillende werelden leven en denken.

    Nee, ik wijs geen mensen af op hun geboorteland. Nee, ik wijs geen mensen af om hun gedachtewereld.

    Voor de duidelijkheid: dat is waarom ik jouw blog volg en waarom ik soms op jouw reacties reageer.

    Al stuit jouw voortdurende en steeds weer herhaalde haat mij vreselijk tegen de borst!

    Dialoog, respect en vrijheid van mening, religie, wonen, werken en leven voor iedereen is mijn liberale invalshoek.

    Stille groet,

    Like

   • Haat, beste Rob, komt niet in mij op. Ik ben geen linkse dogmatische denker die alles wat hem niet bevalt een label opplakt. Ik beschrijf situaties zoals ze echt waren of zijn. Zoals die Bijlmermeer. Waar ik tussen 1970 (want pionier) en 1976 heerlijk woonde. Daarna veranderde de wijk dramatisch. Wij maakten zoveel mee dat het nu in een boek zou worden beschreven als science fiction. Schoonmoeder overvallen, drie inbraken, fietsen gestolen, auto leeggeroofd, brand bij de Surinaamse benedenburen die ook vaak livebands lieten optreden in hun huis, asociale (Nederlandse) buren boven ons, die van alles naar beneden mikten. Let wel, dit was een voorheen goede flat met een top wbv die allerlei eisen stelde aan bewoners voor 1975. Hoe je het wendt of keert, die Bijlmermeer was een rampzalige woonomgeving toen men die vrij gaf voor gesubsidieerde groepen die niet konden omgaan met de luxe. Wel eens gehoord van Gliphoeve? Van Ganzenhoef? Kraaiennest? Winkeliers die tralies voor de ramen hadden en instructies kregen niet op te treden tegen dagelijkse plunderende winkeldieven? De verloedering gezien? Ik vertrok in 1982. Was het meer dan zat. En dat zat niet in de geweldige appartementen, want die waren groot, warm en prima gelegen. Maar het was de bewonerssamenstelling die het hem deed. Kom me dus niet aan met haat, je hebt echt geen idee waar je het over hebt…

    Like

   • In 1988 kwam ik naast Gliphoeve te wonen.
    Ganzenhoef is altijd mijn winkelcentrum geweest.

    Voor die tijd bezocht ik de Floriade aan de Gaasperplas elke 2 weken.

    De Bijlmermeer was tot 1988 vooral een woonwijk die in mijn studie behandeld werd.

    Vanaf 2009 blog ik deels over de Bijlmermeer en andere onderwerpen. Deels uit wetenschappelijke onderzoeken, publicaties, interviews, maar vooral door eigen ervaringen.
    Maar wel uit open met mijn eigen naam.
    Lezers van mijn blog uit 150 landen. En reageerders uit zo’n 50 landen.

    Vriendelijke groet,

    Like

   • Je hebt duidelijk de echt slechte tijden niet meegemaakt. Meest frustrerend was wel dat je wist als oorspronkelijke bewoner dat jij voor al dat ongemak wel de volle mep aan huur betaalde en de nieuwkomers er vol gesubsidieerd kwamen wonen. De auto, verplicht in een giga-parkeergarage, moest op enig moment worden opgeslagen in een bijna gepantserde box die men voor goed willenden in die garage bouwde. Kostte je niet alleen de toegangskaart tot die garage maar ook nog eens de huur van die box. Liep je verder met gevaar voor eigen leven naar de uitgang. Er liepen daar echt bendes rond die uit waren op buit… Ik vond het er op het laatst vreselijk! Zoveel criminaliteit. En…. de gemeente deed niets voor je. Verhuizen terug naar de stad geen optie. Want je liet geen betaalbare woning achter in de stad, de Bijlmermeer werd zo een soort gevangenis. Je moest de stad uit. Sommigen gingen naar Hoofddorp of Purmerend, wij naar Almere. Te erg voor woorden…

    Like

   • Je geeft bijna de indruk dat na jullie verhuizing de omstandigheden met sprongen vooruit zijn gegaan?

    En ook nu laat ik het armpje drukken aan mij voorbij gaan!

    De door jou geschetste mistoestanden heb ik ook aan den lijve ervaren. Alleen ben ik van huis uit wat positiever en optimistischer ingesteld.
    Vanaf dag 1 ben ik als vrijwilliger naast mijn werk actief geworden en heb ik met medestanders oplossingen gezocht en gerealiseerd.

    Uiteindelijk is dat een van mijn hoofdredenen om te gaan bloggen. Positieve en mooie ervaringen delen over het leven in een prachtwijk van een mooie stad.

    Vriendelijke groet,

    Like

   • Ik ben een realist. Aan een dood paard valt niet te trekken. En de Bijlmermeer werd na 1975 een dood paard. Zelfs de Gemeente trok er haar handen vanaf en gaf toe dat de wijk als verloren moest worden gezien. De oorspronkelijke bewoners die het nog jaren vol hielden aan hun lot over gelaten. IK deed indertijd veel op de school van mijn zoon die daar toen extra handjes in het bestuur kon gebruiken. De problemen met de nieuwkomers waren enorm. Toen al. Toen ik verhuisde naar het nieuwe land leefde ik helemaal op. Eindelijk verlost van de druk van criminaliteit en dat constante wakker liggen door mensen om je heen die overal maling aan hadden. Ik heb altijd mijn eigen plan getrokken, logisch, want geen volger van een of andere doctrine. Moe(s)t alles zelf betalen, dus laat me ook niets voorschrijven of verwijten. Al helemaal niet dat ik mijn herinneringen een rose kleurtje zou moeten geven. De flats mis ik nog best, de ruimte was gigantisch, maar de leefomstandigheden na 1975 echt ongekend slecht. Ik rijd er zelfs niet meer doorheen als ik het kan vermijden. Teveel negatieve ervaringen…

    Like

   • De opgelopen trauma’s beschrijf jij vaak en breedvoerig.
    Oude buren van jou hebben hun appartementen gekocht.
    De collectieve ruimte bevat nu een museumgedeelte.
    De bewonerscommissie organiseert regelmatig activiteiten en bijeenkomsten.

    Na jullie verhuizing is er in de Grubbezee zelfs een standbeeld verschenen door de inzet van jullie oude buren.

    Gisteren was de 30ste herdenking van de Vliegramp. Daar wordt telkens weer duidelijk dat velen de Bijlmermeer ontvluchtte en nooit meer terug durfden te gaan.

    Trauma’s zijn moeilijk en lastig te verwerken.

    Vriendelijke groet,

    Like

   • Het trauma van hen die de ramp meemaakten is groot. Dat is logisch. Mijn trauma bestaat niet. Ik werd er ongelukkig, dat is heel iets anders. Daarbij heb ik geen enkele behoefte aan LOI-psychologie van de koude grond. De Bijlmermeer werd na 1975 totaal verpest door wat er allemaal plaatsvond na de invasie van mensen die daar eigenlijk niet hoorden te wonen. Hard gezegd, maar wel de waarheid. De oorspronkelijke bewoners, net als ik pioniers van het eerste uur, moesten maar wijken, maar niet nadat ze jarenlang de kwellingen van nieuwkomers moesten ondergaan. Later, in Almere, ontdekte ik dat veel ex-Bijlmerbewoners die daarheen trokken op de vlucht voor criminaliteit en andere ellende, de wijk een goed hart toedroegen, maar de nieuwe bewoners niet. Dat die laatsten van die oude woonwijk hun thuis maakten is lovenswaardig maar dat neemt niet weg dat wij, de oerbewoners, daartoe wel moesten wijken. Na de Bijlmerramp ruimde men overigens veel van de oude flatgebouwen op en zette meer normale woonwijken neer. Zijn de problemen verdwenen? Zeker niet, maar het oogt wel leefbaarder…

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.