Plaag…

Terwijl we ons in deze door Covid19 verziekte tijden druk maakten of nog maken over ons gebrek aan vrijheid of mogelijkheid tot feesten of shoppen is een terugblik naar andere plagen op dit gebied wellicht goed.

In de Middeleeuwen, een periode in onze geschiedenis waarnaar sommige extremistische of ultralinkse stromingen naar verluid gaarne terugverlangen, hield een soortgelijke ziekte ons mensen dusdanig bezig dat er tussen de 75-200 miljoen mensen aan overleden. De Zwarte Dood, oftewel de Pest hield ons meer dan angstig. En die sterk besmettelijke ziekte kwam zelfs twee keer langs om ons op de relativiteit van het leven te wijzen. 25% van de totale Europese bevolking bezweek er aan. Vergelijk dat maar eens met Corona nu. Terugblikkend kwam ook deze ziekte uit het Verre Oosten per schip onze kant op. Zeer waarschijnlijk via besmette ratten aan boord van de toenmalige handelsschepen van de Venetiaanse Republiek.

Met rattenbloed besmette vlooien, toen een heel normaal beestje dat ook onze soort constant belaagde, besmetten veel mensen. En die weer andere mensen. Men nam die besmettingen nauwelijks serieus en bedenk ook maar dat de hygiene in die jaren matig tot slecht verzorgd was. Wassen en zo meer een vrijwel onbekend fenomeen. De Pest sloeg overal toe. Het maakte geen onderscheid tussen man of vrouw, oud of jong, arm of rijk, al zullen de armoedigen eerder zijn bezweken dan de vaak wat afgezonderd wonende en levende rijken. De pest kwam in verschillende verschijningsvormen. De meest bekende was de builenpest die patienten al snel deed onderscheiden van gezonden.

Opmerkelijk was ook dat men in die periode van de tijd meende met bepaalde uitmonsteringen zoals een masker met vogelvorm waarin je dan ‘geneeskundige kruiden’ stopte die je tegen de ziekte moesten beschermen, de besmetting buiten het eigen lijf te kunnen houden. Herstel van de kaalslag die deze ziekte in met name Europa onder mensen aanrichtte duurde bijna 150 jaar. En tussentijds bleven af en toe toch weer besmettingen optreden omdat men maar niet kon bedenken waarom deze ziekte optrad en waar de oorzaken lagen. Mensen die overleden werden door speciale doodgravers veelal buiten de steden begraven, vaak in massagraven, om zo de besmettingen buiten die steden te houden. Wie een besmet lijk aanraakte kon bijna zeker zelf in de volgende ronde worden bijgezet. Het waren dus speciale lieden die deze taken verrichtten.

Opvallend is ook dat de Pest zich wereldwijd verspreidde. Ook in die jaren zonder moderne reismiddelen. Overal waar mensen heen reisden kwam de ziekte terecht en zaaide dood en verderf onder al dan niet lokale volkeren. Ook in Azie en Noord-Afrika was dit het geval, omdat daar veelal handelssteden te vinden waren die werden aangedaan door koopvaarders uit besmette landen. In Egypte kwam de ziekte in 1347 aan land, door het aanmeren van een enkel schip dat werd geroeid door christelijke slaven en waar de ziekte onder deze arme donders werd meegenomen. De verspreiding van de Pest in het oude land van de Farao’s zorgde voor meer dan 600.000 doden die gewoon werden gedumpt in de Nijl, waardoor die niet meer kon stromen op sommige plekken en het water compleet vergiftigde. Vanuit Egypte kwam de besmetting terecht in het Midden-Oosten, meegebracht door islamitische pelgrims die o.a. Mekka bezochten en zo die stad voorzagen van een grote plaag. De Pest bleef een actieve rol spelen tot in de 19e eeuw. Toen pas ontdekte men echt wat de oorzaken waren en wat er tegen moest worden gedaan. Bestrijding van ratten en vlooien door o.a. sterk verbeterde persoonlijke hygiene en controles maakten dat de ziekte afnam qua belangrijke bron van dood en ellende, al moet hij nog steeds niet worden onderschat. Zelfs in de 20e eeuw werd India getroffen door de pest en overleed daar 3% van de bevolking er nog aan. Gelukkig hebben we nu geneesmiddelen om de boel binnen de grenzen van het redelijke te houden. Maar het geeft ook aan hoe kwetsbaar wij mensen zijn als er een besmetting van die orde en grootte plaatsvind. U bent gewaarschuwd. De Middeleeuwen zijn geen toekomstdroom waardig, bedenk dat je beter drie keer je lijf kunt wassen per dag dan niet, en neem dit soort besmettingen serieus. Ook al zien we niet meteen zwarte etterende bulten op iemand anders’ lijf waardoor we snappen dat die besmet kan zijn….. (Beelden: Internet)

20 thoughts on “Plaag…

 1. We zitten nog maar een jaar onder corona. Heel wat anders dan eeuwen onder de pest gebukt gaan. Best mogelijk dat we er nog generaties mee opgescheept zitten. Die beestjes muteren ook gemakkelijk met of zonder water en zeep.

  Like

 2. Migratie en wereldhandel zorgden indertijd voor de wereldwijde verspreiding van de pest.
  Hygiëne bleek een deel van de oplossing te zijn. Zoals ook voor Corona nieuwe betere hygiëne een deel van de oplossing schijnt te zijn.
  Dat de rat als verspreider van de Pest een cultuuropvolger is maakt in mijn ogen de mens meer verantwoordelijk dan het opportunisme van de rat.
  Geen toegankelijk eetbaar zwerfvuil decimeert het aantal ratten. Al zullen water en schuilplaatsen altijd de omgeving van en voor ratten bieden.

  De eerste illustratie die je gebruikt laat goed zien welke onzin toen rond ging rondom de pest. Voor mij vergelijkbaar met hoe sommigen nu praten over Corona.

  Vredelievende groet,

  Like

  • Het bagatelliseren van het huidige virus zorgt voor extra lange tijden om dit virus onder de knie te krijgen. Migratie zorgt zeker voor veel ellende. Laten we wel zijn, onze expedities brachten voor de ‘inheemsen’ van de landen waar we als Europeanen binnen stapten niet veel goeds. Aan de andere kant namen andere lieden weer ziekten mee die wij niet kenden en nauwelijks te bestrijden waren. Ratten en kakkerlakken (en ander ongedierte) zijn tekenen van ongekende verloedering. Omdat we niet willen of kunnen bestrijden of die diertjes maar laten gaan. Soms omdat we menen dat middelen erger zijn dan de kwaal. Wat ze vaak niet zijn….

   Like

 3. Super interessant dit maar oude plaatjes uit die tijd zie je nu wel vaker voorbij komen. nu met corona is het niet de vraag of maar wanneer er weer iets komt. Een groot deel van Nederland is Q-koorts allang weer vergeten maar de verzwakte longen rond die stallen. er worden huizen gebouwd terwijl er bewezen is dat in die omgeving (kilometer afstand en meer!) mensen vaker longontsteking hebben. die hebben het wel geweten met corona want ook dat sloeg er harder toe.
  Covid is nog niet weg en wie weet wat er dan komt en waardoor. De stallen vol beesten in dit land kunnen het ook veroorzaken.

  Like

  • Jij woont wel in een beruchte omgeving. In jouw achtertuin komen alle problemen van de Nederlandse Landbouw bij elkaar.
   Terwijl teveel stedelingen geen idee hebben waar hun stukje vlees of kaas vandaan komt.

   Het erge vind ik dat het grootste deel naar andere landen wordt geëxporteerd. En jij met je buren de overlast hebben.

   Terwijl ik tegelijkertijd heel veel nostalgische herinneringen heb aan jouw woonomgeving.

   Stille groet,

   Like

   • Ooit was dat het agrarische boerenland. Maar toen de grenzen open gingen en de export opboeide werd ook daar aardig geinvesteerd en derhalve geld binnengebracht om de hier alsmaar groeiende bevolking te voeden en te voorzien van sociaal bedoeld beleid. Nederland is een handelsland maar zeker ook een agrarische grootheid. Keuzes maken zal leiden tot of het een of het ander. Maar je kunt niet doorgaan met Sinterklaas spelen als je niet zorgt dat ondernemers en boeren gewoon goed hun geld kunnen verdienen. Geld dat voor een deel weer naaer belastingen en heffingen gaat en dat financiert waar met name linkse stromingen constant voor pleiten..

    Like

  • Overbevolking is een groter probleem. Zeker als je daarnaast ook megastallen en andere zaken wilt exploiteren. We willen open grenzen combineren met wereldhandel, met ongebreideld verstenen van groene ruimte. We willen sociaal zijn, iedereen te eten en te drinken geven maar beseffen niet dat we daarmee ook die industrietakken in leven houden waar we eigenlijk allemaal tegen zijn. Omdat we het kernprobleem niet willen aanpakken.

   Like

  • En moeders hebben vaak gelijk. Maar in mijn blog laat ik zien dat wat nu de wereld lam legt, indertijd een kwart van de bevolking van toen gewoon uitroeide. En dat waren geen moderne tijden maar donkere middeleeuwse, waarbij wereldwijd een virus zijn intrede deed dat echt dodelijk was.

   Like

   • Goedbeschouwd komen we er nu qua doden veel beter vanaf. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het virus veel minder dodelijk is dan de pest destijds was.

    Like

   • Als we de correcties en desinformatie even doorrekenen is de oversterfte t.o.v. normale (..) jaren zonder pandemie relatief beperkt in onze streken. Dat was bij de pest wel anders. Maar je had toen ook een voordeel, zieken werden herkend. Dat is nu minder het geval. En ook de zorg van toen was vaak erger dan de kwaal. We boffen maar dat we die Middeleeuwen achter ons lieten. Vandaar dat ik nooit snap dat er stromingen zijn die er naartoe terug willen keren…

    Like

   • De obsessie dat er stromingen zijn die terug naar de Middeleeuwen willen begrijp ik weer niet.
    Ik heb meer vertrouwen in de mensheid om te leren van geschiedenis en gemaakte fouten.

    Datzelfde vertrouwen heb ik in technologische innovaties.

    Optimistische groet,

    Like

   • De oversterfte vertekend ook een beetje omdat door het afstand houden bijv, griep nu nauwelijks voorkomt.
    Nou voor sommige dingen wil ik óók wel terug naar naar de middeleeuwen, maar dan wél in “de betere kringen”. Maar als ik dan alleen al aan het sanitair denk hoef ik al niet meer. 😉

    Like

   • @Robalberts – Groenlinks en soortgelijke stromingen willen af van de moderne tijd. Geen gas, vliegtuigen, auto’s, schepen, mits deze worden aangedreven door roeispanen, zeilen, hete lucht of wat ook. Dat is dus terug naar de Middeleeuwen. Moslims willen daar heen terug omdat dan de vrouw weer achtergesteld wordt, democratie afgeschaft en de sharia onze wetgeving vervangt. Opgeteld zijn dat de stromingen die (ik chargeer het iets) de Middeleeuwen omarmen en onze samenleving terug willen brengen naar het nieuwe normaal. En dat houdt vooral duisternis is en gebrek aan vrijheden. Lijfeigenen van de nieuwe doctrines…

    Like

   • Beste Meninggever, dat je vanwege een persoonlijke aversie niet in staat bent om de Europese, Landelijke provinciale en stedelijke Verkiezingsprogramma’s van GroenLinks te lezen begrijp ik volledig.
    Dat je voorbij gaat aan de zeer cooperatieve opstelling van de Eerste en Tweede Kamerfractie van GroenLinks voor de opeenvolgende Kabinetten Rutte in de afgelopen 10 jaar is jouw vrije keuze.

    Maar dat je daarbij voortdurende onwaarheden roeptoetert over jouw niet welgevallige politieke ideeen past niet bij een intelligente man waar ik jou voor houdt.

    Jouw eenzijdige veroordeling van Miljarden Moslims voor het wangedrag van een fractie van deze geloofsgemeenschap is niet gechargeerd maar in mijn ogen ongepast.

    Blijf vooral bloggen en reageren, de voorspelbaarheid geeft in feite iets vertrouwds. Voor mij is niet alleen het geven van een mening belangrijk. Maar een voortdurende dialoog behoort voor mij bij de moderne vrijheden die ik koester. Lijfeigenen en horigen hebben wij gelukkig in de Middeleeuwen achter gelaten!

    PS: binnen het beschikbare spectrum van de Nederlandse politiek ben ik lid van GroenLinks, BIJ1 en de Partij voor de Dieren. In mijn persoonlijke leven probeer ik vooral zoveel mogelijke technologische innovaties te omarmen.

    Vredelievende groet,

    Like

 4. Beste Rob, in elke uiting dik bij jou of de achterban lees komt de afkeer van het moderne leven tot uiting. Links denken is dus kennelijke behoudend denken. IK dacht altijd dat Links denken vooral sociaal en vooruitstrevend was. Maar door het vervallen van CPN, PSP tot een groene stroming zie ik dat NL (en elders is dit niet anders waar groen meeregeert) het vijandsbeeld vooral wordt gezocht bij hen die zich verplaatsen in moderne voer/vlieg/vaartuigen. Het altijd maar weer afzetten tegen de branches die mijn leven bepaalden en nog doen, maakt dat ik altijd scherp reageer. Daarbij komt ook nog eens dat het dubbele in de agenda vaak is dat bij terugdringen van vermeende uitstoot of verdraaide cijfers, de open grenzen moeten blijven bestaan. Voor iedereen die het maar wil. En daar vinden we mekaar dus helemaal niet. Ik wil niet dat ons land wordt veranderd tot een filiaal van staten waar de democratie niet meer bestaan, waar een geloof dominant is en waar vrouwen of homo’s vogelvrij worden verklaard. Ook dat is een gevalletje terug naar de Middeleeuwen. Ons land moet liberaal zijn voor vluchtelingen. Eens. Maar niet voor immigranten met maar een doel, sociale voorzieningen of omvorming van het bestaande. Vrijheid van meningsuiting is ook dat je anders denkenden hun mening laat uiten. Op inhoud discussieert. En daar hebben wij het vaker over aan de stok. Omdat we van beide kanten kennelijk lastig het grijs tussen zwart en wit kunnen vinden. En ik niet (nooit) zal aannemen dat links vanuit dedain (zoals zo vaak) feiten naar de eigen hand kan zetten of verdraaien. Klimaat ligt gevoelig, milieu wellicht, maar immigratie (let wel gaat niet om echte vluchtelingen…) zeker. En ik zie juist in de huidige situatie in het midden-oosten weer aanleiding om weinig op te hebben met moslims en hun retoriek. Wel demonstreren tegen Israel, maar de aanslag op een moskee n.b. in Afghanistan door het vreselijke IS gewoon negeren. Dan mogen geloofsgenoten wel worden vermoord. Zelfde reflexen zie je als er weer eens een kerk in d e brand wordt gestoken en christenen of Kopten vermoord om het over Jezidi maar niet te hebben. Gekleurd. En maar verlangen naar de Middeleeuwen. Vrede is leuk, realisme beter mijns inziens.

  Like

  • Het zou plezierig zijn als je sec op mijn reacties en blogposts gaat reageren.
   Het is voortdurend dat je verkrampt jouw aversie tegen van alles over mijn reacties en blogposts moet gooien.

   Je ziet hierdoor niet dat ik persoonlijke keuzes omschrijf, dat mijn persoonlijke keuzes doordrongen zijn van technologische innovaties.

   Daarbij verwijt jij mij zaken van anderen waar ik in het geheel niet bij betrokken ben of aan deelneem.

   De door jou verafschuwde vertegenwoordiging van de Groene politieke stroming is gewoon een resultaat van het Westerse, Europese, Landelijke politieke stelsel.
   Jouw opmerkingen zijn daarbij vaak richting het afbreken van die Democratie. Je plaatst jezelf daarmee in een aparte politieke denkrichting…

   Voor mij is democratie en een liberale vrijheid om mijn eigen persoonlijke keuzes te kunnen maken erg belangrijk!

   Het voortdurende afkammen, verdoemen lijdt tot niets.

   PS: op geen enkele wijze heb ik ooit jouw leven en persoonlijke keuzes veroordeeld dan wel afgewezen!

   Vredelievende groet,

   Like

   • Ik herinner mij dat overigens anders. Wel degelijk kreeg ik er van langs in het verleden. Maar dat is vermoedelijk in de prullenmand van het eigen geheugen geraakt. Ik val mensen nooit persoonlijk aan. Behalve als ze zelf persoonlijk zijn en niet op inhoud reageren. Bij elk onderwerp waar jij tegenargumenten krijgt kom je met algemeenheden terug. Als je stemt op de partijen waar jij voor gaat is dat vreemd. Want dan zou je vanuit democratisch denken argumenten moeten beantwoorden met cijfers of tegenargumenten. Doe je niet. Altijd komen er dan morele veroordelingen of zoiets. En dat geeft de discussie weinig echte inhoud. Alsof ZuidOost de kern van de wereld is, de wereld daarbuiten geen weet heeft van een echte samenleving en alsof klimaat of milieu anderen niet aan het hart zouden gaan. Maar ook slechts de nadelen blijft oreren van de moderne maatschappij zonder zorgen van anderen over hetzelfde (immigratie, criminaliteit, etcetc) te willen zien. Kijk, en dan krijg je frictie in de discussie die dat niet echt wil worden. Mijn liberale denkrichting is open en eerlijk. Ik zie niks in totalitaire regimes, stromingen, schadeclaims, eenzijdigheid qua geschiedschrijving en zo meer. Neem daar nou eens goede nota van en kom dan met vredelievende boodschappen. We blijven even goede vrienden hoor…

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.