Koiboys…

De kop van dit blog refereert aan de uitspraak die in ons land vroeger nogal eens werd gebruikt voor in films of boeken opgevoerde koeienjongens die het zo lastig hadden met de Amerikaanse Indianen.

Want die ‘arme jongens’ werden bedreigd met van alles en nog wat en moesten zich daar wel met veel geweld tegen verdedigen. Indianen de grote en vooral krom Engels sprekende vijanden van die voor ons zo herkenbare cowboys voorzien van hun stoere uitrusting en colts met lange loop. De sigaretten losjes in de mond. Slachtpartijen veelal het gevolg van bepaald gedrag en dat land van die Indianen toch maar mooi ontgonnen. De blanke mens als superieur aan die roodhuiden die maar een beetje rondhingen op de prairie en in tenten woonden met hun (in films) bloedmooie vrouwen. Nee, dan was onze veelal Europese beschaving toch wel superieur.

Zo ging dat in die vele boeken en films waarvan een aantal toch zeer beroemd werden en het patroon elke keer gelijk. Waar we toen volkomen aan voorbij gingen was dat die Euro-Afrikaanse cultuur helemaal niet thuis hoorde in dat nieuwe Amerika of Canada. Als we spreken over kolonisatie moeten we dat Amerika vooral niet vergeten. Europeanen op verkenningstocht door de voor hen veelal onbekende wereld eigenden zich met donder en geweld hele werelddelen toe waar ze vruchtbare gronden vermoedden en de lokale bevolking inschatten als ‘wild’ en ‘gevaarlijk’.

Het patroon was overal gelijk. Indiaanse volken (helaas, die term kregen we door Columbus die bij ontdekking van Zuid-Amerika meende in India te zijn terechtgekomen via de westelijke route) streden met veel moed en soms wanhoop tegen de invasie van allerlei volken die toen vonden dat ook zij recht hadden op een stukje van dat nieuwe land. De Ieren, Zweden, Britten, Fransen, Duitsers, Nederlanders, Russen, Portugezen, Spanjaarden en niet te vergeten Italianen kregen allemaal de kans op een stukje van dat grote land, mits ze het zelf ‘ontdekten’. De grote tochten over land voor dat doel gedaan met karavaans die bewapend het binnenland introkken en daar piketpaaltjes sloegen waar nieuwe farms werden ingericht en met vee of koren een nieuwe realiteit maar ook economie werd opgebouwd.

Al die staten in de 18e eeuw verenigd i n de VS waar men later nog een bloedige oorlog uitvocht over het recht al dan niet Afrikaanse slaven te mogen houden, met alle gevolgen van dien tot nu toe, maar niemand die zich druk maakte over de eigenlijke inheemse bevolkingsgroepen. Die stopte men weg in reservaten en zag ze als ‘nulmensen’, nog lager in te schatten dan de Chinese gastarbeiders die ooit werden binnengehaald om de spoorwegen aan te leggen in dat immense land. En dat is in het hele Amerikaanse continent nergens anders. Van Canada tot het uiterste zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. De voertalen zijn Spaans, Portugees, Engels en Frans, maar weinigen kennen de oude talen nog van de oerbevolking. Ik blijf dat schrijnend vinden. Black Lives Matter maakt zich druk om haar rechten in die VS, al dan niet terecht, maar Red Lives Matter is een roep om gerechtigheid door een volkomen verdrukte groep mensen die straks door voortdurend restrictief beleid zal zijn uitgestorven. De ontdekking van de nieuwe wereld en die cowboys met hun wapens zorgden voor een hoop ellende. En zo zie je maar dat massa-immigratie van mensen met een totaal ander wereldbeeld dan het jouwe niet meteen verrijking betekent maar juist verarming en ongewenste verkleuring. De koiboys van toen nu de loverboys en fanatici met een bijzondere agenda. Geschiedenis leert soms veel. Maar je moet er wel even voor open staan. In het land van blinden is eenoog koning. (Beelden: internet)

18 thoughts on “Koiboys…

 1. Met hun taal hebben veel veroveraars hun stempel gedrukt op andere volkeren. De taalbomen van taalfamilies laten een kant zien. De eerste of tweede taal in een land laten een andere kant zien.
  De opdeling van Afrika en het Midden-Oosten door West-Europese landen laat ook weer iets zien.

  “Nee, dan was onze veelal Europese beschaving toch wel superieur.”
  “‘nulmensen’”
  “de lokale bevolking inschatten als ‘wild’ en ‘gevaarlijk’.”

  ‘Verarming en ongewenste verkleuring’ waren en zijn nu weer de gedachten velen die steeds harder roepen. Ongehoord noemen deze mensen zich. Homeopathische verdunning schijnt de nieuwste omschrijving te zijn.

  Democratie en vrijheid van meningsuiting zijn voor mij heel belangrijk. Maar respect voor anderen staat daarbij voor mij bovenaan.

  Stille groet,

  Like

  • Veroveringen van andere landen en gebieden zijn van alle tijden. Met name de Islam kon er ook wat van. Men veroverde het op zich al zeer machtige Perzische Rijk en onderwierp alle Perzen aan de vreselijke Islam. Wie niet wilde werd vermoord. Het Byzantijnse Rijk werd overlopen door de even islamitische Otomanen. Resultaat is heden ten dage nog te zien. Mongolen trokken tot in Europa op rooftocht en vestigden hun barbaarse cultuur voor langere tijd ook hier. De Noord-Afrikaanse ‘Moren’ trokken Europa binnen en bleven o.a. hangen in Spanje/Portugal. Met alle gevolgen van dien. Het Midden-Oosten overlopen door islamitische horden. We hebben de Romeinen gekend, de Grieken, en later de Turken die tot in Wenen kwamen bij hun veroveringstochten. De Romeinen zelfs tot in Schotland. We kenden de rovende Noormannen, de Galliers, de Chinezen, en later weer de Japanners. In hoeverre is dit iets van blanke beschaafde volken als het Nederlandse?? Altijd is de mens op zoek geweest naar macht, grondgebied en kerstening. Moeten wij daar als beschaafde volken trots op zijn? Mijn verhaal duidt op anders denken dunkt mij. Maar neemt niet weg dat ik de nieuwe veroveringen die nu plaats vinden ook niet met plezier bekijk. Het weigeren om de al bestaande lokale cultuur en/of geloven te erkennen als leidend komt altijd een keer tot uitbarsting. De geschiedenis als toetsplek voor de toekomst. Behalve als je daar blind voor bent. Dan niet natuurlijk…

   Like

   • De obsessie m.b.t. de Islam deel ik zeker niet met jou. Over de hele wereld zijn de gevolgen van de Kerstening nog steeds zichtbaar en voelbaar. Cultuurvernietiging, verdwenen talen en verloren gebruiken zijn nu nog steeds rampzalig. Machtswellust, honger naar grondgebied, bezit van delfstoffen en benodigde afzetgebieden van het Westerse blok roept natuurlijk weerstand op. Mijn liberale gedachte zegt verlaat gesloten handelsgrenzen. Zonder gewapende en economische dreiging ontstaat er nieuwe mooie kansen en mogelijkheden.
    De lang geleden op de conferentietafel getekende landsgrenzen voor het Midden Oosten en Afrika en Zuid- en Midden Amerika zijn nu nog steeds de bron van veel gewelddadige conflicten. Waarbij in mijn ogen vooral de Westerse inbreng in die conflicten de oplossing steeds maar weer laat verdwijnen.

    Ja, ik weet het; er is moed voor nodig om oude verkeerde beslissingen los te laten. En vooral de angst onderdrukt die moed …

    Vredelievende groet,

    Like

   • De obsessie ten aanzien van klimaatverandering deel ik niet met jou. Veranderingen in het klimaat zijn van alle tijden. De gevolgen van de ijstijden zijn overal nog merkbaar. Onder het al dan niet smeltende ijs van de rond de Polen gelegen gebieden zijn oerbossen aangetroffen, in de grotten van Limburg zijn restanten van zeeleven bekend. Schelpen, het kalk daar kwam niet uit de lucht vallen. IJs bedekte alles en door de opwarming van duizenden jaren her kwam dat ineens in de openbaarheid. Het blijft dus opmerkelijk dat je als klimaatfanaat dan wijst naar mij als voorzichtig met de opmars van de islam. Een belangrijker invloedhebbend fenomeen op onze toekomst dan dat klimaat. De klimaatindustrie, opgezet door linkse mensen die maar angst blijven verspreiden, gaat ook over macht, invloed, omvorming, stopzetten van economische ontwikkelingen, kortom terug naar de Middeleeuwen. En dat deelt links met de islam. Want we mogen niet meer zelfstandig denken, we moeten vertrutten, stoppen met rijden, vliegen en genieten, maar wel met open armen 100.000 immigranten jaarlijks binnen halen die zorgen voor extra verstening en meer. Dat je mij dan verwijst obsessief te zijn doet me vermoeden dat in dat land der blinden echt eenoog koning is. Argumenten tellen niet, geschiedenis, feiten…niks doet er toe in deze discussie, het moet en zal zijn zoals jij meent dat het is. Op de vierkante kilometer uitgedacht. Terwijl de wereld een stuk groter is. Net als het aantal slachtoffers van moslimterreur. Hoeveel slachtoffers kennen we van Hindoeisme??

    Like

   • Mijn inzet voor verduurzaming en de energietransitie wordt deels ingegeven door de Mondiaal, Internationaal, Europees en Nationaal gemaakt afspraken. Ik vind dat afspraken nagekomen moeten worden. Deels heeft Zuid Limburg een compensatie gekregen voor het wegvallen van de steenkolenwinning. De inwoners in Groningen zitten nu in een onmogelijke situatie vanwege de Aardgaswinning aldaar. De eindigheid van fossiel brandstoffen, inclusief uranium maakt ook dat voor verduurzaming en de energietransitie ben.

    Binnenkort beschrijf ik hoe iemand zelf met de investering van €2.000,- aan algemeen verkrijgbare spullen en eigenhandig klussen zijn oude sociale huurwoning heeft kunnen verduurzamen en Aardgasvrij heeft gemaakt. Met enig klussen is er dus een zeer moderne geinnoveerde woning te verkrijgen. Niets terug naar de Middeleeuwen maar op naar de toekomst met alle technologische mogelijkheden.

    100.000 immigranten??? Daar vind ik bij het landelijke CBS en het Amsterdamse O&S niets van terug
    ….

    Het leed achter de voordeur bij Hindoe gezinnen is voor velen verborgen. Op dit moment speelt daar in het Landelijke nieuws een jarenlang slepende kwestie.

    PS: de traditionele Bijlmer Honingraatflats geven de beste cijfers m.b.t. aantal inwoners per vierkante kilometer.

    Vredelievende groet,

    Like

   • Mijn antwoord was ingegeven door jouw vermijden van inhoudelijke feiten mijnerzijds. Immigratie is niet een kwestie van de officiele cijfers hanteren, maar er is ook nog zoiets als gezinshereniging en daarnaast het feit dat mensen uit veilige landen (dus ongewenst) niet terug worden gestuurd en illegaal hier blijven. Juist in het linkse Amsterdam krijgen die hun steun, en komen dan alsnog via de achterdeur binnen maar blijven buiten de cijfers. Feit is dat over de afgelopen tien jaar bijna een miljoen nieuwkomers hier is gekomen om te blijven. Vluchtelingen daar gelaten, de meesten daarvan uit relatief veilige omgeving, met een economisch doel. Omdat veel van deze lieden ook hun geloof, de islam, meenemen lift die cultuur mee met de stromen. Alle ellendige gevolgen daarvan vertalen zich in aanslagen en een hoop extra criminaliteit. Dat is een bedreiging die we niet moeten wegpoetsen zoals links graag doet in dit land, maar gewoon benoemen. De Mokro-maffia is geen verzinsel, het is een feit. Mijn blogverhaal ging over een dominante cultuur die een ander land binnenviel met het doel zich daar te vestigen en de daar wonende oerbewoners te duiden als ‘wilden’ zonder ‘eigen cultuur’. De mening van veel immigranten zit op dezelfde lijn. Dat is pas een echte bedreiging. Het klimaat baseert vooral op voorspellingen, op metingen van de een die door anderen worden bekritiseerd en met nieuwe feiten bestreden. Daar ligt een parallel. Immers ook over immigratie zijn de meningen verdeeld. De een ziet de problemen die dat veroorzaakt en nog meer zal doen, de ander verbloemt het en ziet het slechts als verrijking. Propaganda doet de rest.

    Like

  • Men was overtuigd van het feit dat die lieden die nieuwe werelden gingen onderzoeken, alle recht daartoe hadden. Bedenk ook maar eens dat voor velen van hen vanuit het geloof de overtuiging bestond dat de Aarde plat was en dat men dus stom verbaasd was dat er achter de horizon nog andere continenten te vinden waren. En men die volken daar zag als bijvangst. Maar altijd minderwaardig. Daar is nu weinig in veranderd als je ziet hoe sommigen die hierheen komen zich gedragen..

   Geliked door 1 persoon

 2. Het is werkelijk belachelijk die films en boeken over indianen, maar gelukkig ook niet meer van deze tijd. Wat niet zegt dat het verhaal zich herhaalt, zeker als je kijkt dat autochtone Nederlanders gemiddeld 5 jaar moeten wachten op een huurhuis.

  Like

  • Ik las net in de media dat men in Landsmeer, noord van Amsterdam, 22 jaar op de wachtlijst staat voor een huurhuis. Amsterdam 20 jaar. Zegt iets over de nooit veranderde spanning op deze markt die niet is verbeterd na opname van meer dan een miljoen nieuwkomers in 10 jaar tijd.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.