Duits racisme of dom beleid?

DDR - GrensIk blijf me telkens verbazen over het geraffineerde gebruik van media voor doelen die bepaalde lieden welgevallig lijken te zijn. Ik verdenk bepaalde stromingen in dit land van een dubbele agenda als het er over gaat om zaken voor elkaar te krijgen die eigenlijk niet worden gedragen door brede lagen in de bevolking. En dat is een breed probleem. Ook bij de oosterburen speelt dit een grote rol. Anders dan bij ons, krijgen de  Duitsers er dit jaar 800.000 asielzoekers (in de media steevast aangeduid als ‘vluchtelingen’) bij. En dat is dan nog eens zonder de voorspelbare effecten van de gezinshereniging als die eerste golven lieden hun verblijfsvergunning hebben verkregen. Nu is het buurland groter dan het onze en zou het allemaal redelijk goed moeten gaan als deze nieuwe mensen meteen aan de slag zouden kunnen en hun brood op eerlijke wijze gingen verdienen. De praktijk is op dat punt een stukje weerbarstiger dan de door linkse dogma’s uitgevente theorie.

Berliojn - draaiorgel 1088 AMW13 Scan10150Een groot deel van die nieuwe mensen komt in onze samenlevingen niet aan de bak. Men moet leven van uitkeringen, komt terecht in de slechtste wijken van de grote steden en helpt (ik kan het niet anders omschrijven) mee aan de verpaupering. Dat zorgt er voor dat een deel van de jeugd bij gebrek aan mogelijkheden in opleiding en baanaanbod grote kans maakt aan de rand van de samenleving te blijven opereren. Dat er weerstanden komen vanuit de Duitse bevolking is niet gek. Vooral in de gebieden die vroeger tot de DDR behoorden is het begrip voor die enorme instroom van asielzoekers klein. Men wil niet dat de regering in Berlijn, vaak wat doof voor de signalen uit het oosten, wel gastvrij is richting die nieuwkomers terwijl men de werkgelegenheid in het oosten van Duitsland maar niet voor elkaar weet te boksen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vluchtelingen en autochtonen, naast of tegenover elkaar? 

 

Veel (jonge) mensen zijn alleen al om die reden richting ultrarechts gegaan en zetten zich af tegen alles wat hen vreemd voor komt. Daarbij maakt men geen onderscheid tussen Irakees, jood of Pool. En men doet dat ook nog eens luidkeels, op een toon die geen twijfel doet ontstaan over het doel wat men heeft. Maar het zijn ook vaak Duitsers die geen schijn van kans maken, die niet zijn voorbereid op een nieuwe toekomst en al helemaal geen echte hulp krijgen. Als je dan primair denkt en je ziet allerlei steunmaatregelen voor hen die niet alleen uit nood deze kant op komen maar ook vaak omdat men wil werken voor een inkomen dat richting thuisland kan worden verzonden, zijn de druiven zuur. En dat leidt dan tot protesten die heftig ogen en dat vaak ook zijn. Maar of ze nu meteen vanuit racisme of zelfs fascisme voortkomen vraag ik me echt af. Ik denk dat regeringen er goed aan zouden doen om nog eens goed te kijken naar hoe men omgaat met het beleid dat is gericht op de oorspronkelijke bevolking voor men (zoals men in Berlijn wel deed) wijst en veroordeelt richting de protesten. Regel nu eerst je eigen zaakjes eens goed voor je weldadigheid en barmhartigheid predikt t.a.v. hen die om welke reden dan ook hierheen reizen. Anders houdt je als regering de schijn tegen. Semilinks denken of niet. En maak ook eens duidelijk wat je denkt te doen aan de scheiding der geesten bij die instroom. Want ook dat mankeert telkens weer. En dat veroorzaakt vuurtjes die uit kunnen groeien tot een grote en niet meer te beheersen brand.

14 thoughts on “Duits racisme of dom beleid?

  • In de Oost-Duitse situatie, die ik van dichterbij ken, kan ik me die redenatie wel voorstellen. Zeker als je wordt weggezet als rechts extremist ook als je gewoon wilt dat ook jouw kinderen kansen krijgen op een betere toekomst. Rellen en zo moet ik niks van hebben. IK beschrijf de achtergronden van wat er gebeurde….

   Like

 1. Het gaat inderdaad een onbeheersbaar probleem worden , niet door één oorzaak maar door meerdere oorzaken. Ik heb geen oplossingen
  Verklein het probleem naar “jezelf” en je familie, oma en opa kunnen niet meer naar een tehuis en zijn op jouw hulp aangewezen , je broer is werkloos geworden, kan z’n hypotheek niet mee betalen en komt met het gezin op straat te staan. Ik betwijfel of al die mensen die nu zo ongenuanceerd vóór hulp aan asielzoekers zijn het in de door mij geschetste omstandigheden wel zouden pikken als oma,opa en broer met het gezin claimen dat ze recht hebben op hun deel van jouw woning met verzorging.
  In noodsituaties kan er veel maar zodra ook de rest van de familie denk dat er bij jou een beter leven te halen dan zij gewend zijn zal ook dát deel van de familie zich aandienen.
  Hoe nobel het ook is “je druk te maken” over hulp voor asielzoekers het is broodnodig dat men zich realiseert dat we niet hele landen leeg kunnen laten stromen in Europa. De mensen die een flinke boterham verdienen (zowél in Europa als in de landen van herkomst, áán die “industrie” moet de wind uit de zijlen genomen worden zodat er géén verkeerde signalen meer afgegeven worden en geen valse hoop wordt gegeven..

  Like

  • Het is die boodschap die ook de bevolking in de voormalige DDR afgeven richting Berlijn. Zij voelen zich in de steek gelaten en vinden de ophef over de vluchtelingen (of wat daar voor doorgaat) wel erg overdreven. En dan stimuleer je dus anti-democratische gevoelens.

   Like

 2. Nee maar als je je niets aantrekt van hun lot en ze niet helpt en sterker nog altijd de spullen die ze nog hadden die jij goed kon gebruiken hebt afgetroggeld en ze vervolgens het recht op veiligheid en geluk ontzegt? Wat dan? Ik denk dat je niet raar moet opkijken als dat kwaad bloed heeft gezet en er vervolgens getracht wordt de scheve sutuatie te herstellen!
  Binnenkort zal ik er een blogje aan wijden.

  Like

  • De vraag is of die hulp er niet komt. Volgens mij is die er wel alleen is de stroom van ‘reizigers’ nu zo groot dat het onbeheersbaar wordt. Dat komt niet zo zeer door de vluchtelingen uit oorlogsgebieden, als wel door de vervuiling van lieden die deze komt op komen en helemaal niet uit noodgebieden afkomstig zijn. Dat vertroebeld het beeld enorm. En omdat niemand zich uitspreekt over die situatie blijft deze bestaan. Met alle gevolgen van dien..

   Like

 3. Pingback: Migratie | Waterleeuw

 4. Inderdaad, niet te begrijpen.
  De asielzoekers die “vrede” zoeken, weigeren hulp in Hongarije omdat de levensstandaard daar te “laag” (!!!) is. In Calais gooien ze betonblokken op de autosnelweg, ze dwingen bestuurders hun voertuig tot stilstand te brengen. Ze breken vrachtwagens open, beschadigen de ladingen. Ze breken omheiningen af van de Thalys. In naam van “mensenrechten”. Blijkbaar houden ze met de lokale bevolking geen rekening, die hebben geen rechten. Als je voedsel geeft en het is geen halal, dan moeten ze het niet hebben. Ze eisen naar Duitsland te mogen reizen, zonder zich af te vragen wat de Duitsers daar zelf van vinden.
  Niemand grijpt in. Als ik betonblokken op de autosnelweg zou gooien, dan vlieg ik in de gevangenis. De mensen die hard werken om onze maatschappij op te bouwen moeten langs alle kanten besparen. De lokale bevolking wordt hun uitkering afgenomen. De “asielzoekers”, die in werkelijkheid luxe-zoekers zijn krijgen uitkering, kost en inwoon en nog eens kindergeld. Dat roept inderdaad wraakgevoelens op. Net nu spant de moslimgemeenschap een proces aan tegen de Vlaamse regering omdat het verboden is om onverdoofd te slachten. Ze vinden blijkbaar dat godsdienst boven de wet staat. Ze komen hier een “beter” leven zoeken, maar willen de wetten van het land waaruit ze gevlucht zijn.
  Niemand luistert naar de oorspronkelijke bevolking en alles wordt verbloemd in de media.
  Elk jaar gaan politici in Ieper de tweede wereldoorlog herdenken. Dat mag nooit meer gebeuren, zegt men. Men is blijkbaar vergeten dat die ontstaan is uit het negeren van het “gewone” Duitse volk dat uitgebuit en vernederd werd na de eerste wereldoorlog. Kijk wat er nu gebeurt in Europa. De “gewone” Europeanen worden genegeerd, de “gewone” Grieken worden tot op het bot uitgeperst. Mensen die in opstand komen worden “fascisten” of “racisten” genoemd. Je hoeft niet slim te zijn om te zien dat een 3de oorlog in de maak is. Het is enkel wachten op een georganiseerde opstand met een geschikte “leider”.Deze keer zal het het “gewone” volk tegen de heersende klasse zijn. En eventueel tegen de luxe-zoekers.
  De heersende klasse luistert pas als er geweld aan te pas komt. We hebben dat ook reeds meegemaakt (opkomen van vakbonden). Ja, de geschiedenis is zich nog maar eens aan het herhalen. Spijtig! Wanneer zal de mensheid wijs worden?

  Vriendelijke groet

  Like

  • Er zal vast een nuance te vinden zijn, maar er moet worden erkend dat rechten ‘eisen’ toch anders overkomt dat vragen om hulp. En wat we nu zien lijkt op georganiseerde misdaad onder het mom van vluchtgedrag. Ik geloof niet zo snel in een nieuwe oorlog, maar dat de wal het schip zal keren staat als een paal boven water. Driekwart van de Nederlandse bevolking ziet niets in het toelaten van nog meer vluchtelingen. En dat onderzoek (RTL) vond plaats na het emotioneel beladen beeld van een klein jongetje op een strand in het land waar vandaan hij niet mocht doorreizen…

   Geliked door 1 persoon

 5. Naast mij woont een asielzoeker.
  Tien jaar heeft hij in een COA gewoond.
  Met een verbod om te werken en/of te leren.
  Fatsoenlijke Nederlandse taalles kreeg hij ook niet.

  Nu moet hij zich inderdaad zien te redden van een bijstandsuitkering.
  In eigen land wist hij zich goed te redden.
  Alleen daar wordt nu nog steeds geoefend met de door Nederland gefabriceerde en verhandelde oorlogswapens. De reclamespots van deze Nederlandse oorlogsindustrie vullen nog dagelijks het nieuws.

  Het kan en moet inderdaad anders.

  Geen reclame meer voor de (Nederlandse) wapenindustrie op de tv.
  Snellere en betere procedures bij asielaanvragen.
  En direct betere ondersteuning om zelfstandig een eigen inkomen te kunnen verdienen.

  Nu worden volwassenen en intelligente mensen dom en afhankelijk gemaakt vanuit xenofobe angsten.

  De problemen rondom asielzoekers worden vergroot en verergerd door xenofobe ideeen!

  Bezorgde groet,

  Like

  • Het is ondenkbaar dat Nederland hele stromen asielzoekers onderdak geeft die komen uit landen waar de westerse democratie niet meteen symbool staat voor wat men eigenlijk wil. Het zal leiden tot frictie als je teveel van het zelfde toevoegt aan de Nederlandse bevolking die al heel veel vreemde culturen onderdak heeft verstrekt. 1,2 miljoen moslims (een geloof dat hier niet thuis hoort, maar dat qua cultuur ook mijlenver afligt van wat christenen en joden voorstaan) wonen hier al. Hele groepen van dezelfde bloedgroep er bij maakt dat we de spanningen op termijn groter maken en dat doen met een al te donkere zonnebril op. Zelfde geldt voor Duitsland overigens, waar het blog uiteindelijk over ging. Wat willen we toch als goed willende ontvangers van al deze groepen? Overdracht van alle welvaart zonder voorwaarden vooraf? Overdracht van onze eeuwen oude cultuur? Moeten wij onze huizen dan maar leeg ruimen? Zelf emigreren? Wat is dat toch dat je niet mag constateren dat Nederland al zoveel doet voor mensen in verre buitenlanden. Moeten we voor lieden die al hun identiteitspapieren hebben weggegooid en wiens herkomst niet is te achterhalen alsnog maar weer een Generaal Pardon afkondigen opdat sommige Nederlanders een beter gevoel overhouden? Wat is er toch mis met realisme? Dat heeft niets van doen met xenofobie. Ik legde de situatie uit van de Oost-Duitsers. Sinds 1989 al tweederangs burgers met een heel andere verwachting. Die verzetten zich, worden weggezet als fascisten. Maar kritiekloos alles maar accepteren wat op dit punt over ons heen spoelt? Dat zou wel goed zijn? Waarom kkomen die standpunten toch nooit eens dichter bij elkaar met begrip voor de situatie van hen die als oorspronkelijke bewoners van dit land nu in de knel zitten en met lede ogen aanzien hoe voor nieuwkomers een hele industrie van begeleiders en regelingen klaar staat of ligt. Niets met afkeer van doen, het ontbreekt aan goed overleg. En het luisteren naar bezwaren!

   Like

 6. Hulp bieden aan mensen die het nodig hebben is geen issue. Dat moet gewoon. Zoals we ook deden in andere oorlogssituaties. Mensen van de Balkan die leden onder schermutselingen en trauma’s van de oorlogen in begin jaren negentig vonden hier een veilige nieuwe thuisbasis. Dat moet ook nu worden toegepast, geen discussie. Maar dan moet je als consequentie ook willen en moeten accepteren dat voor hen die alleen maar komen omdat welvaart lonkt en zij meereizen in de stoet van ontheemden, geen plek is. En dat als men geen papieren bij zich heeft en een vals verhaal vertelt uitprocederen niet inhoudt dat je levenslang gewoon kunt blijven. Pas als we alle sociale kwesties echt eens aanpakken of onder de knie krijgen, met een neo-liberaalbeleid en het Pechtoldisme op komst zeer twijfelachtig, kunnen we ook hen die slechts komen voor werk onderdak bieden. Tot dan maar eerst eens zien dat we afkomen van het fenomeen voedselbanken, ouderen die niet worden verzorgd of wachtlijsten in de woningbouw. Er kan werk genoeg gecreeerd worden,, maar dat gebeurt ook niet. Als we daar aan vast houden moeten we ook niet teveel illusies hebben over draagvlak onder de bevolking.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.